Gå tilbake til normal layout Aksjesparekonto
mandag 18. juni

Aksjesparekonto (ASK-konto)

Netfonds har tilbudt aksjesparekonto fra lansering 1 september 2017.

Hva er en aksjesparekonto?

Hvorfor velge Netfonds aksjesparekonto?

Oversikt over Netfonds kontotyper og skattesatser:

 

Aksjesparekonto (ASK-konto)   

Standardkonto

Kapitalforsikring (investeringskonto)

Hvem kan opprette?    
Privatpersoner Alle Privatpersoner
Investeringsområde Børsnoterte aksjer reg. i EØS og fond med min. 80% aksjer Alt Netfonds tilbyr
Alt med unntak av girede produkter
Innskuddsgaranti
Ja
Ja Nei
Aksjonærrettigheter
Ja
Ja Nei, aksjene er eiet av Netfonds Livsforsikring AS
Belåning Ja Ja Ja

Skatt:

     
Skattesats 2017* 29,76%  29,76% 24%
Skattesats 2018* 30,59%  30,59% 23% (varslet oppjustert til ordinære satser fra 2019)
Formuesberegning 2017 90% (10% verdsettelsesrabatt av ligningskurs)   90% 100%
Formuesberegning 2018 80% (20% verdsettelsesrabatt av ligningskurs)   80% 100%
Realisasjon Uttak utover innskudd (gevinstbeskatning kan utsettes) Salg/realisasjon per papir
Uttak fra konto relativt ift. innskutt beløp
Utbytte Løpende beskatning Løpende beskatning Direkte på konto uten beskatning (unntak kildeskatt)
Skjermingsfradrag Ja Ja Nei
Rapportering Netfonds
Kunden selv
Netfonds
Overførsel til konto Overgangsregel ut 2018, realisasjon fra 2019 Ingen realisasjon
Medfører skattemessig realisasjon

Priser:

     
Innskuddsrente Lovpålagt nullrente
Se prisliste Se prisliste
Kontoføring 0 kr** 0 kr** Satser for administrasjonsgebyr og risikopremie
Flyttekostnader Gratis intern innflytt, 500 kr til ekstern ASK-kontofører
Se prisliste
Se prisliste
Kurtasje
Vanlige kurtasjesatser, fra kr 29 se prislisten Se prislisten Se prislisten

* Gevinst/tap av aksjer og aksjefond multipliseres med en faktor og skattelegges som alminnelig inntekt. For 2017 er faktoren 1,24 og skattesatsen 24% som gir en effektiv skattesats på 29,76%. Faktor og skattesats fastsettes i statsbudsjettet.

** Kontoholdsgebyr/storinvestoravgift for lite aktive kunder. Se prislisten for satser og mer info.

VPS vil publisere lister over hvilke aksjer/fond som kan flyttes til ASK. Denne oversikten vil bli tilgjengelig på vår nettside og vil innebygges i flyttefunksjonen.

Netfonds kan ikke gjøres ansvarlig for feil eller mangler i denne oversikten. Aktuelle satser finner man på skatteetaten.no og regjeringen.no

Du kan lese mer og holde deg oppdatert her Kilde: www.aksjenorge.no