Gå tilbake til normal layout
lørdag 25. februar

Investeringskonto med lavere beskatning

Investeringskonto eller kapitalforsikring er én mulig spareform blant mange. Forsikringen inneholder kun et lite element av dødsrisikoforsikring i og med at 101% av sparebeløpet utbetales til de etterlatte ved dødsfall. Kapitalforsikring dekker ikke ditt forsikringsbehov, men er en spareform.

Kontoen er en kapitalforsikringskonto som kan benyttes til plassering og handel i:

 Belåning og short-salg er ikke mulig med denne kontotypen.

Se vårt informasjonsskriv om risiko knyttet til handel med finansielle instrumenter.

Følgende regler gjelder:

Kostnader:

Ved valg av pensjonsleverandør er det viktig å merke seg hvilke administrasjonskostnader som påløper for kontohold. Der kostnadene er høye vil dette medføre lavere forventet avkastning. På lang sikt kan slike kostnader utgjøre betydelige forskjeller. Netfonds Livsforsikring tilbyr en Kapitalforsikringskonto med lave administrasjonskostnader, da kontoen er basert på automatiserte og selvbetjente løsninger. 

Kontakt oss dersom du lurer på om investeringskonto er egnet for deg.

Tegn investeringskonto her.