ASK

Netfonds vil tilby ny Individuell Pensjonssparing (IPS) fra 1. november 2017:

Check

Du kan spare inntil 40 000 kr pr år med rett til inntil 9 600 kr mindre i skatt.

Check

Det er ikke formuesskatt på sparesaldo i IPS.

Check

IPS er bundet til du blir 62 år. Beløpet må utbetales på minimum 10 år, og til minimum 77 år.

Check

Gjenværende pensjonskapital tilfaller de etterlatte ved død.

Check Enkeltaksjer og fond er foreslått å kunne inngå.

IPS er vedtatt og ordningen er ute på høring. Det ventes vedtak i nær fremtid og før 1. november. Endelig løsning og priser vil derfor komme senere. Les høringsnotat og mer info på departementets nettside.

Netfonds tar ikke gebyr ved kjøp og salg av fondsandeler. Kurtasje for aksjehandel fra kr 29. Se prislisten. 

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex
onsdag 18/10-2017 18:29:48