Hjelp - Bli kunde

1. Hvordan blir jeg kunde hos Netfonds Bank?
2. Jeg har VPS-konto hos et annet meglerforetak, hva gjør jeg?
3. Kan jeg handle aksjer gjennom Netfonds Bank selv om jeg er bosatt i utlandet?
4. Vi er en vennegjeng som ønsker å spare i aksjer, hva gjør vi?
5. Hvor mye koster det å handle aksjer gjennom Netfonds Bank?
6. Tilbyr Netfonds Bank rådgivning?
7. Hvordan overfører jeg penger til handelskontoen?

1. Hvordan blir jeg/vi kunde hos Netfonds Bank?

Du må registrere deg som kunde på våre hjemmesider under fanen "Bli kunde". Les nøye instruksjonene og fyll ut alle feltene. Kontroller at informasjonen er korrekt og trykk på "trykk her for å gå videre". Den neste siden skrives ut, signeres og sendes pr. post sammen med de nødvendige fullmaktene og kopi av legitimasjon til Netfonds Bank. Ved registrering av foretak må firmaattest vedlegges.

Når de nødvendige papirene er mottatt, godkjenner vi og aktiverer kontoen. Du vil motta et velkomstbrev både på e-post og i posten etter at aktivering har funnet sted. Vi vil etablere en VPS-konto hvor vi er kontofører. Kontoen benyttes ved handler gjennom oss. Dette er en konto i verdipapirsentralen hvor dine verdipapirer blir registrert, og du står som eier.

Man kan sende inn papirene pr. faks for midlertidig registrering, men da må papirene ettersendes pr. post.

2. Jeg har VPS-konto hos et annet verdipapirforetak, hva gjør jeg?

Ønsker du å selge aksjer som befinner seg på en annen konto enn den hvor Netfonds Bank er kontofører, må du melde flytting av aksjebeholdningen. En flytting innebærer at hele eller deler av beholdningen av aksjer og grunnfondsbevis overføres til den nye kontoen hos Netfonds Bank. Verdipapirer som kjøpes gjennom Netfonds Bank registreres på VPS-konto hvor Netfonds Bank er kontofører. Fullmakter for flytting finnes på våre hjemmesider under "For kunder -> Fullmakter" eller kundeavtaler på hovedsiden. Flytteskjemaet fylles ut og faxes til oss på faxnummer 23 15 86 01, hvis begge kontoer er registrert på samme juridiske enhet. Hvis det er to forskjellige juridiske enheter, må vi ha flytteskjemaet sendt pr. post. Du må selv forhøre deg med din gamle kontofører om registrering av flytting medfører et gebyr. Netfonds Bank krever ikke gebyr av sine kunder ved flytting av beholdning til Netfonds Bank.

3. Kan jeg handle aksjer gjennom Netfonds Bank selv om jeg er bosatt i utlandet?

Netfonds Bank tilbyr sine tjenester til personer og foretak med bankkonto i en norsk bank. Ved registrering må nåværende bostedsadresse oppgis. Det samme gjelder for utenlandske statsborgere. For Svenske eller Danske kunder se henholdsvis www.netfonds.se eller www.netfonds.dk.

4. Vi er en vennegjeng som ønsker å spare i aksjer, hva gjør vi?

En aksjespareklubb er en gruppe privatpersoner som går sammen om å forvalte medlemmenes sparekapital ved å investere i aksjemarkedet. Klubbens medlemmer opptrer utad som én investor, både overfor megler og som aksjeeier i selskapet. Klubben velger én person som skal være klubbens representant overfor Netfonds Bank. Klubben sender inn de nødvendige registrerings-papirene samt kopi av legitimasjon av klubbens representant. Det er en fordel om klubben har en egen bankkonto som benyttes ved belastning og godskriving. Ved registreringen opprettes en egen VPS-konto for klubben på personnummeret til klubbens representant. VPS-kontoen registreres som en foreningskonto, og ligningsmyndighetene legger deltakernes andel til grunn ved sine vurderinger. Merk registreringspapirene klart med "Aksjespareklubb" hvis dette er ønskelig.

5. Hvor mye koster det å handle aksjer gjennom Netfonds Bank?

Sjekk vår prisliste for gjeldende satser.

6. Tilbyr Netfonds Bank rådgivning?

Netfonds Bank tilbyr pt. ingen generell rådgivningstjenester til sine kunder, men du kan abonnere på analyser som kunde. Abonnementer styrer du fra "For kunder -> Dine abonnement". For priser se prislisten.

7. Hvordan overfører jeg penger til handelskontoen?

Kunder hos Netfonds Bank må velge én personlig bankkonto (f.eks. din lønnskonto) som benyttes til inn- og utbetalinger fra konto hos Netfonds Bank, samt utbetaling av utbytte. All overførsel til og fra handelskontoen hos Netfonds gjør du fra betalingsoppdrag-siden (Annen nettbank eller giro i kasse er derfor ikke nødvendig).

Utforming |  Hjelp |  Utskrift Ingen åpne markeder
søndag 22/07-2018 22:13:34