Gå tilbake til normal layout
torsdag 20. juli

Presentasjon av Netfonds


Forretningsområder

Netfonds Holding AS (Netfonds) er morselskap til Netfonds Bank AS, en norsk forretningsbank, og Netfonds Livsforsikring AS, et norsk livsforsikringsselskap. Netfonds Bank AS driver en verdipapirhandelstjeneste på internett for Danmark, Sverige, Norge og USA.

Netfonds startet virksomhet i 1996 som den første nettmegler i Norge. Netfonds har i dag en betydelig markedsandel (ca 4%) på Oslo Børs.


Tilsynsmyndighet

Netfonds har sete i Oslo og står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge.


Management

Rolf Dammann er chief executive officer og eier 80% av aksjene i Netfonds.


Risk - Capital Requirements

Netfonds vurderer risk på løpende basis. Netfonds har følgende vesentlige risiki:

  1. Credit risk, som reduseres gjennom strict lending practice.
  2. Operational risk, som kontrolleres med streng rutinekontroll og backupsystemer.
  3. Liquidity risk, som reduseres med credit lines fra andre finansinstitutioner og høy innskuddsdekning.

Se nærmere detaljer i dokumentene nedenfor:

- ICAAP-oversikt
- Offisielt regnskap for Netfonds Holding
- Offisielt regnskap for Netfonds Bank
- Offisielt regnskap for Netfonds Liv
- Kvartalsregnskap for Netfonds Holding/Bank/Liv