Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. juni
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

20/03-2017 09:39:20: (TIV.CPH) Tivoli A/S - Indkaldelse til generalforsamling 2017

ivne stemmer 
tiltræder forslagene. 
 
 
 
             København, den 20. marts 2017 
 
                 Bestyrelsen 
 
                  Tivoli A/Sstyrelseserfaring fra en række large-cap aktieselskaber (bl.a. Nordea 
   Bank AB, FLSmidth A/S, ISS A/S), erhvervspolitiske organisationer (DI, 
   Industriens Arbejdsgivere i København . IAK) og råd (Danmarks Vækstråd, 
   GUDP). 
 
 
 
Ad 6. Valg af revisor. 
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers i overensstemmelse med 
revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af 
tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som 
begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. 
 
 
 
                   - o - 
 
 
 
Til vedtagelse eller af de i punkt 4a (bemyndigelse til bestyrelsen) og 4b 
(aktionærforslag) stillede forslag kræves, at et flertal af de afge AG 
 -- Medlem af bestyrelsen i FLSmidth & Co. A/S og formand for 
   revisionskomiteen 
 -- Medlem af bestyrelsen i Nordea Bank AB og formand for revisionskomiteen . 
   fratræder Nordea Bank AB i forbindelse med generalforsamlingen den 16. 
   marts 2017 
 -- Indtræder i bestyrelsen for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab den 1. 
   maj 2017 
 
 
 
Særlige kompetencer 
 
 -- Ledelseserfaring fra globale, teknologiintensive Business-to-Business 
   fremstillingsvirksomheder (Jungbunzlauer Suisse AG, Danisco A/S, NKT 
   Holdings A/S). 
 -- Vækstskabelse gennem organisationsudvikling, effektiviseringsprogrammer, 
   innovation, forskning og udvikling samt global markedsudvikling. 
 -- Internationale selskabsfusioner & -opkøb (M&A) og joint ventures. 
 -- Bem. direktør i Pre-Seed Innovation A/S. 
 -- Bestyrelsesmedlem i, Expanite A/S, Orderyoyo A/S, WDI Invest, Oticon 
   Fonden, DVCA samt Mary Fonden. 
 
 
 
Særlige kompetencer 
 
 -- Oplevelsesøkonomien som medstifter af Media Invest, tidligere 
   bestyrelsesformand for IO Interactive A/S samt ledende medarbejder i 
   Egmont-gruppen. 
 -- Forretningsstrategi, forretningsudvikling samt innovation som managing 
   partner i SEED Capital Denmark K/S samt tidligere managementkonsulent hos 
   McKinsey & Co Inc. 
 -- Økonomistyring, regnskabsvæsen samt revision som managing partner i SEED 
   Capital Denmark samt adm. direktør i Pre-Seed Innovation A/S. 
 
 
 
Tom Knutzen 
 
Født i 1962 
 
Cand. merc. 
 
Opstiller til bestyrelsen i 2017. 
 
 -- CEO i Jungbunzlauer Suissntlige og offentlig/private 
   virksomheder, bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful 
   Copenhagen, Copenhagen Capacity samt en lang række bestyrelser inden for 
   bl.a. energi, affaldshåndtering og transport. 
 -- Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens 
   Udviklingsråd, KLs løn- og personaleudvalg og næstformand for Det 
   Konservative Folkeparti. 
 -- Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring. 
 -- Turismefremme og Hovedstadens udvikling. 
 -- Forsikringsforhold. 
 
 
 
Ulla Brockenhuus-Schack 
 
Født i 1961 
 
MBA, Columbia Business School N.Y. 
 
Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Genvalgt til bestyrelsen i 2016, valgperiode 
udløber i 2017. 
 
 -- Managing partner i SEED Capital Denmark I/S. 
 -- Adg som tidligere formand for Erhvervspolitisk Udvalg 
   i Dansk Industri. 
 
 
 
Mads Lebech 
 
Født i 1967 
 
Cand. jur. 
 
Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen i 2010. 
 
Genvalgt til bestyrelsen i 2016, valgperiode udløber i 2017. 
 
Ledelseshverv 
 
 -- Adm. direktør for Industriens Fond. 
 -- Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board. 
 -- Næstformand for Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Copenhagen Malmö 
   Port AB. 
 -- Bestyrelsesmedlem i bl.a. Nordea Invest Foreningerne, FrederiksbergFonden 
   og 
 -- Claus Meyers Melting Pot Foundation. 
 -- Formand for Turismens Vækstråd. 
 -- Medlem af Rektoratets Rådgivningsudvalg ved Københavns Universitet. 
 
 Særlige kompetencer 
 
 -- Bestyrelseserfaring fra såvel private, offet til bestyrelsen i 2016, valgperiode udløber i 2017. 
 
Ledelseshverv 
 
 -- Formand for bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S, Skandinavisk 
   Holding A/S, Skandinavisk Holding II, Tivoli A/S, Fritz Hansen A/S, 
   Kurhotel Skodsborg A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Jeudan A/S, Chr. 
   Augustinus Fabrikker A/S, CAF Invest A/S. 
 -- Medlem af bestyrelsen i Augustinus Fonden, Skodsborg Sundpark A/S, Rungsted 
   Sundpark A/S. 
 
Tillidshverv 
 
 -- Sagkyndigt medlem Erhvervsankenævnet. 
 
Særlige kompetencer 
 
 -- Ledelseserfaring fra en lang række danske samt internationale selskaber. 
 -- Erfaring inden for Business-to-Consumer med produktion, salg samt branding 
   som tidl. adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni A/S. 
 -- Erhvervspolitisk erfarinkøn, alder og etnicitet. Selskabet prioriterer dog 
ansættelse af de mest kvalificerede medarbejdere og rekrutterer aldrig 
specifikt på baggrund af køn, tro, alder, etnisk baggrund eller seksualitet. 
Bestyrelsen henviser til selskabets CSR-rapporter på Tivolis hjemmeside: 
www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/csr. 
 
 
 
 
 
Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
 
I henhold til vedtægternes § 18, stk. 2 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år 
ad gangen. Jørgen Tandrup, Mads Lebech og Ulla Brockenhuus-Schack genopstiller 
til valg. Tommy Pedersen genopstiller ikke. 
 
 
 
Bestyrelsen foreslår Tom Knutzen som nyt medlem af selskabets bestyrelse. 
 
 
 
Jørgen Tandrup 
 
Født i 1947 
 
Cand. merc. 
 
Formand for bestyrelsen i 2008, indtrådt i bestyrelsen i 2000. 
 
Genvalgat svarende til 18,8 mio. kr. 
 
 
 
 
 
Ad. 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 
 
 1. Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste års 
   generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade 
   selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende 
   børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. 
 
 
 
 1. Aktionær Henning Dam Poulsen foreslår at bestyrelsen opfordres til at 
   undersøge, om der sker forskelsbehandling ved ansættelse af ufaglærte i 
   Tivoli på baggrund af etnicitet eller oprindelse. 
 
 
 
Bestyrelsen støtter ikke forslaget, idet selskabet i forvejen tilstræber en 
medarbejdersammensætning, der afspejler befolkningens sammensætning i samfundet 
generelt i forhold til Tivoli A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Tivoli A/S - Indkaldelse til generalforsamling 2017

 
        De fuldstændige forslag pr. den 20. marts 2017 til 
         den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S 
      fredag den 21. april 2017, kl. 13.00 i Tivolis Koncertsal. 
 
                     
 
                     
 
Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 
 
Årsrapporten for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 indstilles til 
godkendelse. 
 
 
 
 
 
Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte 
årsrapport. 
 
Tivolis resultat efter skat for 2016 blev et overskud på 75,3 mio. kr. 
Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på 25 % af resultatet efter 
sk

Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=763992&messageId=959130
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=620893
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=620891
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=620892

Nyheten er levert av OMX.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
fredag 22/06-2018 07:41:05