Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. juni
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

20/03-2017 17:04:55: (VJBA.CPH) Beslutninger på Vestjysk Bank A/S. ordinære generalforsamling den 20. marts 2017

ærer.  
 
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til indtil den 20. marts 2022 at 
lade banken erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 pct. af 
bankens aktiekapital, dog således at bankens samlede beholdning af egne aktier 
på intet tidspunkt må overstige 10 pct. af aktiekapitalen.  
 
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage anmeldelse af det 
vedtagne til Erhvervsstyrelsen.  
 
 
Vestjysk Bank A/S 
 
Bestyrelsen 
 
 
Vestjysk Bank A/S 
Torvet 4-5 
7620 Lemvig 
Telefon 96 63 20 00 
 
CVR-nr. 34 63 13 28 
www.vestjyskbank.dkindtil kr. 30.000.000 til minimum 
kurs pari med fortegningsret for bankens aktionærer. Bemyndigelserne kan 
maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt kr. 30.000.000.  
 
Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes 
pkt. 9.13 til at udstede konvertible gældsbreve samt foretage de dertilhørende 
kapitalforhøjelser uden fortegningsret for bankens aktionærer blev endvidere 
vedtaget. Bestyrelsen er således bemyndiget til indtil den 20. marts 2022 at 
træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr. 500.000.000 mod udstedelse 
af gældsbreve, der kan konverteres til aktier i banken, samt til at træffe 
beslutning om de dertilhørende kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. 
500.000.000 uden fortegningsret for bankens aktionrioden for samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udløb 
på generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om genvalg af Vagn Thorsager som 
formand for bestyrelsen, genvalg af Lars Holst som næstformand for bestyrelsen 
og genvalg af Anders Bech, Bent Simonsen, Karina Boldsen samt Jens Erik 
Christensen blev vedtaget.  
 
Ligeledes blev PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerskab 
genvalgt som bankens revisor.  
 
Bestyrelsens forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser i vedtægternes 
pkt. 9.10-9.12 til at forhøje bankens aktiekapital blev tillige vedtaget. 
Bestyrelsen er således bemyndiget til indtil den 20. marts 2022 at forhøje 
bankens aktiekapital med indtil kr. 30.000.000 til markedskurs uden 
fortegningsret for bankens aktionærer og med Vestjysk Bank A/S
Forløb af generalforsamling

Beslutninger på Vestjysk Bank A/S. ordinære generalforsamling den 20. marts 2017

Finanstilsynet 
NASDAQ OMX Copenhagen A/S 
 
 
20. marts 2017 
 
 
Beslutninger på Vestjysk Bank A/S. ordinære generalforsamling den 20. marts 2017 
 
På bankens ordinære generalforsamling den 20. marts 2017 blev bestyrelsens 
beretning og årsrapport samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i 
henhold til den godkendte årsrapport godkendt.  
 
Forslag om uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen for det indeværende 
år blev vedtaget. Menige bestyrelsesmedlemmer modtager således kr. 150.000, 
formanden kr. 300.000 og næstformanden kr. 250.000. Formanden for 
revisionsudvalget modtager tillige et tillæg på kr. 50.000.  
 
Valgpe

Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=764156&messageId=959357
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=621100

Nyheten er levert av OMX.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
fredag 22/06-2018 07:40:56