Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. juni
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

20/03-2017 08:22:58: (COPP-B.ST) Upptäckt av en Cu-Au mineralisering av porfyr-typ vid Svartliden-Eva

UPPTÄCKT AV EN CU-AU MINERALISERING AV PORFYR-TYP VID SVARTLIDEN-EVA

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att annonsera att Bolaget upptäckt en koppar-guld mineralisering av porfyrkaraktär på Copperstoneprojektets södra delprojekt, Svartliden/Eva.

I det pågående borrprogrammet ingår tre brant stupande borrhål vart och ett c:a 800 meter långa. Borrning av det första borrhålet påbörjades den 3:e februari och är för närvarande på ett djup av 810 m.

Copperstone kan konstatera existensen av ett omfattande nätverk av kvartsådror som förefaller innehålla mineralisering med kopparkis, zinkblände, magnetkis, bornit och arsenikis som har påträffats sporadisk över ett intervall av c:a 85 m mellan 725 och 810 m inkluderade tunna post-mineraliserade förkastningar (vertikalt djup från c:a 650 m). Från berggrundens översta lager har phyllisk omvandling, liksom omfattande svavelkiszoner. Sulfidmineralisering är fortfarande närvarande på nuvarande borrdjup. Svavelkis är i stort frånvarande från mineraliseringszonen.

I dagsläget är den verkliga bredden av mineralisering okänd. Provtagning för kemisk analys påbörjas omedelbart och de första resultaten väntas om c:a en månad beroende på det kemiska laboratoriets turn-around tider. Goda resultat förväntas baserat på närvaron av omfattande kopparinnehållande sulfider.

 Ytterligare information tillhandahålls i början av nästa vecka.

2017-03-17

För ytterligare information, kontakta Per Storm, VD Copperstone Resources AB, 0705-94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2017-03-20.pdf

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 mars 2017 kl 21:15 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9260 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Ekstern link: http://www.bequoted.com/beQPress/P_PressreleasesRecord.asp?Id=11858

Nyheten er levert av beQuoted.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Oslo Børs, København fondsbørs, Unoterte Norge
fredag 22/06-2018 14:46:59