Gå tilbake til normal layout Nyheter
søndag 22. juli

21/04-2017 16:40:46: (NETG.ST) Net Gaming: Konvertering till aktier registrerat hos Bolagsverket

Vid den extra bolagsstämman i november 2016 beslutades det om en konvertibelemission om totalt 140 mkr, med en konverteringskurs om 4,50 kr för att finansiera förvärvet av HLM Malta Limited.

Net Gaming har som tidigare kommunicerats erhållit anmälningar om påkallande av konvertering av 8 999 9995,50 kr i lån till 1 999 999 nya aktier i bolaget.

Bolagsverket har nu registrerat de nya aktierna och totalt antal aktier i bolaget uppgår nu till 59 524 999.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352
Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 16:30 CET. 

Ekstern link: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83349
Ekstern link: https://press.aktietorget.se/FishnchipsHolding/83349/661098.pdf

Nyheten er levert av Aktietorget.