Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 27. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

21/04-2017 16:56:32: (NFO.ST) NFO Drives: NFO Drives: Kommuniké från årsstämma 2017 i NFO Drives.

VD:s redogörelse
Johan Braun, VD på bolaget, redogjorde för bolagets verksamhet under året.

Vid årsstämman fattades följande beslut:
Fastställande av resultat m.m.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningar.
Stämman beslutade att någon utdelning inte skulle lämnas för räkenskapsåret 2016 och att årets förlust skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskaps­året 2016.                          

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Martin Hagbyhn, Malmö, Åsa Agervald, Stockholm, Eva-Britt Grönberg, Lund, och Tomas Ängkulle, Göteborg.

Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Till revisor för tiden intill att nästa årsstämma hållits valdes
EY, Ernst & Young, med Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.

NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se

Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se
 

Ekstern link: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83351
Ekstern link: https://press.aktietorget.se/NfoDrives/83351/661246.pdf

Nyheten er levert av Aktietorget.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
søndag 27/05-2018 11:46:01