Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 26. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

21/04-2017 17:00:00: (AQER.ST) Styrelseförändring i Aqeri Holding AB (publ) och nytt datum för bolagsstämma

Bolagets styrelseordförande - Göran Starkebo - har aviserat att han utträder ur bolagets styrelse. Bedömningen är att en intressekonflikt har gjort det svårt att förena styrelseuppdraget med övriga åtaganden.

Styrelsen har informerats om att rekryteringsprocessen av en ny styrelseordförande med relevant bakgrund för den operationella verksamhet som bedrivs i Aqeri Holding AB:s dotterbolag pågår.
Bolagets årsstämma flyttas till nytt datum. Nytt datum är fredagen den 16 juni 2017 kl 18.00 på företagets kontor, Domnarvsgatan 7, 163 53 SPÅNGA, i Stockholm. Det ändrade datumet medför också att aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 juni, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 9 juni 2017.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Lisen Olander, VD, tel. 072-3096777

Denna information är sådan information som Aqeri Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 17.00 CET.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/aqeri/r/styrelseforandring-i-aqeri-holding-ab--publ--och-nytt-datum-for-bolagsstamma,c2244932
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/3135/2244932/661074.pdf

Nyheten er levert av Cision.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
lørdag 26/05-2018 13:40:49