Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 20. juni
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

21/04-2017 15:06:38: (PROPR.OTC) PROPR: PROPR inngår samarbeid for markedsføring

Oslo, 21. april 2017 - PROPR AS («PROPR») har i dag inngått en intensjonsavtale («Reklameavtalen») med en kjent medieaktør («Medieaktøren») hvor PROPR skal kjøpe reklame for opptil NOK 20 millioner i bytte mot aksjer i selskapet til NOK 15 per aksje. Dette tilsvarer til sammen opptil 1 333 333 aksjer i PROPR. Reklametiden skal tas ut frem til utgangen av juni 2018. Konverteringen til aksjer skal skje kvartalsvis. PROPR skal i henhold til Reklameavtalen også kjøpe reklame for kontanter. I tillegg har Medieaktøren fått en opsjon på å tegne nye aksjer mot kontant innskudd i PROPR slik at Medieaktøren oppnår en eierandel i PROPR på 51 prosent på tidspunkt for utøvelse av opsjonen. Utøvelseskursen for opsjonen skal være NOK 27.50 per aksje. Opsjonen kan utøves i en periode på 12 måneder fra og med signering av Reklameavtalen og forutsetter at PROPR har mottatt reklametid for en verdi av minst NOK 10 millioner som har blitt gjort opp med aksjer i PROPR. Medieaktøren er forpliktet til ikke å selge aksjer i PROPR innen utgangen av juni 2019. Hver av partene skal kunne si opp Reklameavtalen med minimum 14 dagers varsel virkning fra og med påfølgende kvartal. Reklameavtalen vil være betinget av at PROPRs generalforsamling gir styret nødvendig fullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelser for å gjennomføre konverteringene og utstedelse av 6 102 927 frittstående tegningsretter for utøvelse av opsjonen.

I tillegg har PROPR i dag inngått en intensjonsavtale med reklamebyrået Anorak AS («Anorak») hvor Anorak AS skal utarbeide markedsføringsmateriale og kampanjer for PROPR («Anorak Avtalen»). 50 prosent av honoraret til Anorak skal konverteres til aksjer i selskapet til NOK 15 per aksje. Dette tilsvarer til sammen opp til 204 120 aksjer i PROPR. Konverteringen til aksjer skal skje kvartalsvis. Anorak Avtalen varer til 31. mars 2018. Hver av partene skal kunne si opp Anorak Avtalen med minimum 90 dagers varsel virkning fra og med påfølgende kvartal. Forutsatt godkjennelse av PROPRs generalforsamling, vil PROPR utstede 204 120 frittstående tegningsretter til Anorak basert på den samlede økonomiske rammen på NOK 3 061 800 som kan konverteres til aksjer.


For mer informasjon kontakt:


Roger Sedal
Styremedlem, PROPR AS
Mobil: 400 02 002


Kjetil Sjursen
Styreformann, PROPR AS
Mobil: 913 48 031
www.propr.no

Ekstern link: http://www.propr.no

Nyheten er levert av NFMF.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
onsdag 20/06-2018 11:35:06