Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 26. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

21/04-2017 11:59:00: (STRINV.CPH) Meddelelse nr. 26/2017: Forløb af ordinær generalforsamling

age sådanne ændringer og 
tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som 
Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen 
vedtagne. 
 
Bilagt dette referat er kopi af de slides bestyrelsen anvendte til sin 
præsentation under de enkelte dagsordenspunkter. 
 
 
 
Således passeret. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Strategic Investments A/S 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
Yderligere oplysninger: 
 
Kim Haugstrup Mikkelsen, adm. direktør, telefon +45 38 40 15 51 
 
 
 
Bilag: 
 
Slides fra ordinær generalforsamling d. 21. april 20175, Valg af bestyrelse 
 
Lars Stoltze, Kim Haugstrup Mikkelsen og Katja Nowak Nielsen blev genvalgt. 
Efter general­forsamlingen konstituerede bestyrelsen sig uændret med Lars 
Stoltze som formand. 
 
 
 
Dagsordenspunkt 6, Fastsættelse af bestyrelseshonorarer for 2017 
 
Bestyrelsens indstilling om et uændret bestyrelseshonorar for 2017 på DKK 
100.000 pr. medlem blev vedtaget. 
 
 
 
Dagsordenspunkt 7, Valg af revisor 
 
KPMG P/S blev valgt som revisor. 
 
 
 
Dagsordenspunkt 8, Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer 
 
Der var ikke yderligere emner til behandling. 
 
 
 
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Jens 
Ahrendt, med substitutionsret, til at anmelde det vedtagne til 
Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretsåret 2017. 
 
Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårs­rapport for 
1. kvartal 2017. Kim Mikkelsen opsummerede kort udviklingen i 1. kvartal 2017 
og oplyste kvartalets resultat og afkast i hovedtal. 
 
Med henvisning til årsrapporten indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen 
at der ikke udloddes udbytte for 2016 og at årets resultat overføres til konto 
for overført resultat. 
 
Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten og 
resultatdisponeringen blev godkendt. 
 
 
 
Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne 
aktier 
 
Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil 
10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 21. april 2022. 
 
 
 
Dagsordenspunkt Strategic Investments A/S
Forløb af generalforsamling

Meddelelse nr. 26/2017: Forløb af ordinær generalforsamling

Strategic Investments A/S (CVR nr. 71064719) afholdt fredag d. 21. april 2017 
kl. 11.00 ordinær generalforsamling hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen 
Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, DK-1256 København K. 
 
Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse 
nr. 19/2017 af d. 30. marts 2017. 
 
Bestyrelsen udpegede advokat Jens Ahrendt, Mazanti-Andersen Korsø Jensen 
Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
general­for­samlingen var rettidigt varslet og beslutnings­dygtig. 
 
 
 
Dagsordenspunkt 1-3 
 
Adm. dir. Kim Mikkelsen redegjorde for selskabets udvikling i 2016 samt 
forvent­ningerne til regnskab

Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=769794&messageId=966793
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=626371
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=626370

Nyheten er levert av OMX.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
lørdag 26/05-2018 13:44:55