Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 26. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

21/04-2017 17:46:55: (E-NKTC.BTSE, NKT.CPH) Ordinær generalforsamling 2017 i NKT Holding A/S

ituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due 
Olsen valgt til formand og René Svendsen-Tune valgt til næstformand. 
 
Formandens beretning kan læses på www.nkt.dk 
 
Kontakter      Presse       
Investorer      Helle Gudiksen   
Lasse Snejbjerg   Tlf.: +45 2349 9098 
Tlf.: +45 2913 6607en 
   .eller af den samlede bestyrelse. tilføjes i slutningen af første afsnit i 
   § 13. 
 -- Ny bestemmelse vedrørende elektronisk kommunikation - tilføjes som §§ 14 - 
   14.1 under nyt kapitel V. 
 -- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til 20. april 2022 at 
   udvide aktiekapitalen med maximalt DKK 200.000.000 ved udstedelse af 
   aktier. Den fulde ordlyd af det vedtagne forslag tilføjes som §§ 3.A.5 
   -3.A.8. 
 -- Ændringer af vedtægterne i henhold til ændret lovgivning, sletning af 
   udtømte bestemmelser samt konsekvensrettelser, jf. forslag 9.c (i) - (xiii) 
   og (xx) - (xxi). 
 
 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af NKT A/S. vederlagspolitik blev vedtaget. 
 
                   * * * 
 
På et konstensstemmelse hermed. 
 -- Ny bestemmelse vedrørende afholdelse af generalforsamling på dansk eller 
   engelsk uden simultantolkning samt at alle dokumenter udarbejdet til brug 
   for generalforsamlingen, enten på eller efter generalforsamlingen, 
   udfærdiges på dansk eller engelsk - tilføjes som § 7.5 
 -- Ny bestemmelse vedrørende generalforsamlingsprotokol samt tilgængelighed og 
   offentliggørelse af generalforsamlingsprotokol og stemmeafgivningen på 
   generalforsamlingen - tilføjes som § 7.7 
 -- Ændring af bestemmelsen om vedtagelse af forslag på generalforsamlingen - § 
   8 tilrettes i overensstemmelse hermed. 
 -- Ny bestemmelse om koncernsprog - tilføjes som § 12.4. 
 -- Tilføjelse til bestemmelsen vedrørende tegning af selskabet. Ordlyded DKK 150.000 og det andet medlem af arbejdsudvalget med DKK 
   75.000. 
 
Jens Due Olsen, Anders Runevad, Jens Maaløe, Jutta af Rosenborg, Lars Sandahl 
Sørensen og René Svendsen-Tune blev genvalgt til selskabets bestyrelse. 
 
Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab. 
 
Følgende bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget: 
 
 -- Bemyndigelse til bestyrelsen til at forberede og under overholdelse af 
   givne lovkrav gennemføre en opsplitning af NKT Holding-koncernen inden den 
   ordinære generalforsamling i 2018. 
 
Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget: 
 
 -- Ændring af navn fra NKT Holding A/S til NKT A/S. NKT Holding A/S blev 
   tilføjet som binavn - §§ 1.1, 1.2 og §§ 3.B I - 3.B III tilrettes i 
   overil DKK 900.000 til formanden, DKK 600.000 til næstformanden og DKK 300.000 
   til hvert af de øvrige medlemmer. 
 -- Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til formanden for revisionsudvalget 
   udgør DKK 200.000, mens udvalgets andet medlem vederlægges med DKK 100.000. 
 -- Bestyrelsens forslag om, at vederlagsudvalgets og nomineringsudvalgets 
   formand hver vederlægges med DKK 100.000 og at det andet medlem af hvert 
   udvalg hver vederlægges med DKK 50.000. 
 -- Bestyrelsens forslag om, at formanden for hvert arbejdsudvalg i henholdsvis 
   Nilfisk og NKT Cables vederlægges med DKK 200.000 og at det andet medlem af 
   hvert udvalg vederlægges med DKK 100.000. 
 -- Bestyrelsens forslag om, at formanden for arbejdsudvalget i NKT Photonics 
   vederlægges mNKT Holding A/S
Forløb af generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2017 i NKT Holding A/S

Nasdaq Copenhagen 
Nikolaj Plads 6 
1007 København K 
 
21. april 2017 
Meddelelse nr. 9 
 
Ordinær generalforsamling 2017 i NKT Holding A/S 
 
Fredag den 21. april 2017 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding 
A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 6 af den 28. marts 2017. 
 
Generalforsamlingen godkendte følgende: 
 
 -- Årsrapporten for 2016 indeholdende koncernregnskab, ledelsens beretning, 
   revisionspåtegning og årsberetninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte 
   forslag om at årets overskud overføres til næste år. 
 -- Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. 
 -- Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen for 2017 fastsættes 
   t

Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=769899&messageId=966937
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=626482

Nyheten er levert av OMX.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
lørdag 26/05-2018 13:44:30