Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 21. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

14/02-2018 07:00:26: (SBANK11 PRO, SBANK02 PRO, SBANK07 PRO, SBANK09 PRO, SBANK, SBANK13 PRO, SBANK06 PRO, SBANK08 PRO, SBANK12 PRO, SBANK04 PRO) Sbanken ASA : Navnebytte og sterk vekst innen sparing

Sbanken ASA : Navnebytte og sterk vekst innen sparing
Bergen, 14. februar 2018: Sbanken oppnådde et netto resultat på 174,1 millioner i fjerde kvartal 2017, sammenlignet med 149,7 millioner i fjerde kvartal foregående år. Økningen var hovedsakelig et resultat av sterk vekst i utlån og lave tap.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde utlån til kunder 72,1 milliarder kroner, mot 63,5 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal 2016. Dette tilsvarer en vekst på 13,7 prosent. Avkastningen på egenkapitalen var 13,3 prosent, mot 12,7 prosent i fjerde kvartal 2016. Veksten i kunders sparevolum var på rekordsterke 20 prosent i kvartalet.

Foreslått utbytte er 0,75 NOK per aksje.

Hovedpunkter:

  • Endret navn til Sbanken
  • Fortsatt sterk vekst i kunders sparevolum, 48 prosent siste 12 måneder
  • Foreslått utbytte på 0,75 NOK per aksje

«Vi har gjennomført en vellykket navneendring, samtidig som vi leverer sterke kvartalsresultater. Til tross for økte kostnader knyttet til navneendringen, leverer vi solid avkastning, med en egenkapitalavkastning på 13,3 prosent. Vi har hatt en sterkt vekst i kunders sparemidler, understøttet av en rekordstor netto nytegning i fond. Dette er med på understreke vår sterke posisjon i sparemarkedet. Sbanken har allerede lykkes i å opparbeide en sterk merkevarekjennskap siden navneendringen 6. november 2017. Vi skal fortsette å levere brukervennlige tjenester, rettferdige og transparente priser, og ikke minst førsteklasses kundeservice.» - sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Sbanken ASA.

Netto renteinntekter økte til 345,2 (309,3) millioner kroner som følge av økt utlån til kunder, delvis motvirket av en noe lavere netto rentemargin. Netto provisjonsinntekter ble redusert til 38,6 (42,1) millioner kroner i fjerde kvartal. Justert for en engangskostnad på 8,3 millioner knyttet til bytte av debet- og kredittkort, økte netto provisjonsinntekter med 11,4 prosent i fjerde kvartal 2016.

Driftskostnadene utgjorde 173,4 (140,7) millioner kroner i kvartalet. Justert for engangskostnader på 20,2 millioner kroner knyttet til navneendringsprosessen, var driftskostnadene 153,2 millioner kroner. Justert for engangskostnader var kostnadsgraden i kvartalet 38,5 prosent.

Grunnet inngåtte avtaler om løpende salg av misligholdte lån, inngått i fjerde kvartal 2017, har estimerte tap på lån blitt oppdatert. Dette resulterte i reversering av tidligere avsatte tap på 25,4 millioner. Netto nedskrivninger på lån var positivt med 13,0 (-11,4) millioner kroner i kvartalet. Netto tapskostnader var positiv med 10,9 (-13,6) millioner kroner. Tapsraten var - 0,06 (0,09). Netto lånetap ble positivt påvirket med 8,6 millioner kroner fra salg av en portefølje av misligholdte usikrede lån i kvartalet.

Ved utgangen av kvartalet hadde banken en ren kjernekapitaldekning på 14,7 prosent, en kjernekapitalandel på 16,2 prosent og en total kapitalandel på 18,1 prosent. Ved kvartalsslutt hadde Sbanken en uvektet kjernekapitalandel på 6,1 prosent, uendret fra tredje kvartal 2017. Kapitalandelene inkluderer 87,4 prosent tilbakeholdt resultat for 2017.

Detaljert finansiell rapport for konsernet og Sbanken ASA er vedlagt denne meldingen. Rapporten for det heleide datterselskapet Sbanken Boligkreditt AS, distribueres separat.

Kontaktinformasjon,

Investor Relations

Brede Selseng, IR-ansvarlig, Sbanken ASA, 971 62 171

Henning Nordgulen, leder finans, Sbanken ASA, +47 952 65 990

Mediekontakt

Leif-Kjartan Bjørsvik, Kommunikasjonssjef, Sbanken ASA, +47 900 41 162

Om Sbanken ASA

I april 2000 ble Sbanken lansert som den første rene nettbanken i Norge. I dag tilbyr banken et stort utvalg av finansielle produkter og tjenester til enkeltpersoner og husstander i Norge innen betalings- og korttjenester, innskuddsbasert sparing, investeringsprodukter, langsiktige og kortsiktige lån. Banken har ingen filialer og alle produkter og tjenester tilbys direkte via den digitale plattformen, som er tilgjengelig på et bredt spekter av brukerenheter. Per 31. desember 2017 hadde Sbanken 430 000 aktive kunder og en forvaltningskapital på 83,5 milliarder kroner. For mer informasjon, se https://sbanken.no/investor-relations-norsk

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sbanken ASA via Globenewswire


Nyheten er levert av GlobeNewswire.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Stockholm
mandag 21/05-2018 14:54:14