Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 25. april
Teknisk analyse
Nyheter
Om CTM
Intradagsgraf
Korrelasjoner
Handelslogg
Dybdelogg
Dataeksport
Legg til interesseliste
Handle CTM
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
25/04-2018 12:30:37 CTM Catena Media acquires gg.co.uk. A well-positioned UK horse racing site (Cision)
  12:30:37 CTM Catena Media förvärvar gg.co.uk. En väl positionerad brittisk hästkapplöpningssajt (Cision)
17/04-2018 22:38:59 CTM Correction: Catena Media resolves upon a directed new issue of shares as payment for assets acquired in March 2018 (Cision)
  22:38:59 CTM Rättelse: Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i mars 2018 (Cision)
  21:30:00 CTM Catena Media resolves upon a directed new issue of shares as payment for assets acquired in March 2018 (Cision)
  21:30:00 CTM Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i mars 2018 (Cision)
13/04-2018 16:00:00 CTM Catena Media enters the French market by acquiring top sports betting site ParisSportifs.com (Cision)
  16:00:00 CTM Catena Media går in på den reglerade franska marknaden genom förvärv av den välkända sportbettingsajten ParisSportifs.com (Cision)
12/04-2018 08:30:00 CTM Catena Media stärker sin ställning inom området finansiella tjänster genom förvärvet av BrokerDeal.de i Tyskland (Cision)
  08:30:00 CTM Catena Media strengthens it's financial services vertical by acquiring BrokerDeal.de (Cision)
04/04-2018 11:30:00 CTM Catena Media publishes bond prospectus and applies for listing of its bonds on Nasdaq Stockholm (Cision)
  11:30:00 CTM Catena Media offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm (Cision)
28/03-2018 10:00:00 CTM Catena Media confirms its market leading position in the USA by acquiring top affiliate site BonusSeeker.com (Cision)
  10:00:00 CTM Catena Media stärker sin marknadsledande position i USA genom att förvärva den ledande affiliaten BonusSeeker.com (Cision)
  08:00:00 CTM Catena Medias årsredovisning 2017 offentlig (Cision)
  08:00:00 CTM Catena Media's Annual Report for 2017 published (Cision)
15/03-2018 08:45:00 CTM In strategic move, Catena Media hires top talent to head finance vertical in London (Cision)
  08:45:00 CTM Som ett led i befintlig strategi rekryterar Catena Media topptalang för att leda finansvertikal i London (Cision)
12/03-2018 08:15:00 CTM NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2018 OF CATENA MEDIA PLC (Cision)
  08:15:00 CTM KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018 I CATENA MEDIA PLC (Cision)
06/03-2018 14:30:00 CTM Catena Media agrees on pre-payment of earn-out in relation to the acquisition of the affiliate related assets in Beyondbits Media Ltd. (Cision)
  14:30:00 CTM Catena Media tidigarelägger betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av affiliate-relaterade tillgångar i Beyondbits Media Ltd. (Cision)
02/03-2018 08:45:00 CTM Per Hellberg - Appointed New CEO of Catena Media Plc (Cision)
  08:45:00 CTM Per Hellberg utses till ny VD för Catena Media Plc (Cision)
28/02-2018 10:00:00 CTM Catena Media agrees on amended and advantageous terms for the acquisition of affiliate assets in the US (Cision)
  10:00:00 CTM Catena Media beslutar om förbättrade villkor gällande förvärv av affiliate-relaterade tillgångar i USA (Cision)
  08:15:00 CTM Increased number of shares and votes in Catena Media plc (Cision)
  08:15:00 CTM Ökning av antal aktier och röster i Catena Media plc (Cision)
26/02-2018 15:00:00 CTM The Nomination Committee's proposal of Catena Media plc's Board of Directors for the Annual General Meeting 2018 (Cision)
  15:00:00 CTM Valberedningens förslag till styrelse i Catena Media plc inför årsstämman 2018 (Cision)
16/02-2018 15:45:00 CTM Catena Media plc announces early redemption of existing bonds due 2019 (Cision)
  15:45:00 CTM Catena Media plc offentliggör förtida inlösen av befintliga obligationer med förfall 2019 (Cision)
  15:30:00 CTM Catena Media issues EUR 150 million new senior unsecured bonds and refinances existing EUR 100 million secured bonds (Cision)
  15:30:00 CTM Catena Media emitterar nya icke säkerställda obligationer om 150 MEUR och refinansierar sina utestående säkerställda obligationer om 100 MEUR (Cision)
07/02-2018 16:45:00 CTM Catena Media resolves upon a directed new issue of shares as payment for assets acquired in January 2018 (Cision)
  16:45:00 CTM Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i januari 2018 (Cision)
  08:45:00 CTM Offer to exchange existing bonds into new bonds (Cision)
  08:45:00 CTM Erbjudande om utbyte av befintliga obligationer mot nya obligationer (Cision)
  08:00:00 CTM Catena Media's Year-end report 2017 (Cision)
  08:00:00 CTM Catena Medias Bokslutskommuniké 2017 (Cision)
30/01-2018 08:15:00 CTM Presentation i samband med Bokslutskommuniké 2017 (Cision)
  08:15:00 CTM Presentation in connection with Year-end report 2017 (Cision)
18/01-2018 12:00:00 CTM Catena Media plc strengthens its position in Germany as leading affiliate within sports betting and finance (Cision)
  12:00:00 CTM Catena Media plc stärker sin position i Tyskland som ledande affiliate inom sportsbetting och finans (Cision)
29/12-2017 13:00:00 CTM Increased number of shares and votes in Catena Media plc (Cision)
  13:00:00 CTM Ökning av antal aktier och röster i Catena Media plc (Cision)
18/12-2017 18:30:00 CTM Catena Media resolves upon a directed new issue of shares as payment for assets acquired in Baybets Ltd in December 2017 (Cision)
  18:30:00 CTM Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i Baybets Ltd i december 2017 (Cision)
14/12-2017 15:00:00 CTM Catena Media acquires Squawka.com and related assets from Squawka Ltd. (Cision)
  15:00:00 CTM Catena Media förvärvar Squawka.com och samtliga tillgångar i Squawka Ltd. (Cision)
Sidestørrelse:
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex
onsdag 25/04-2018 21:53:10