Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 24. januar
Teknisk analyse
Nyheter
Om STORM
Intradagsgraf
Korrelasjoner
Handelslogg
Dybdelogg
Dataeksport
Legg til interesseliste
Handle STORM
Sanntidssnapshot
Dato Antall dager Distributør Papir Børs Søk  
Dato Tid Selskap Overskrift
22/01-2018 12:17:24 STORM Storm Real Estate ASA - mandatory notification of trade (OBI)
  12:17:24 STORM Storm Real Estate ASA - meldepliktig handel (OBI)
17/01-2018 15:33:25 STORM Financial calendar (OBI)
  15:33:25 STORM Finansiell kalender (OBI)
29/12-2017 15:54:00 STORM Storm Real Estate har fått flere leietakere (Hegnar)
  14:30:01 STORM Storm Real Estate ASA - end of year status rental agreements (OBI)
  14:30:01 STORM Storm Real Estate ASA - status leieavtaler ved årsslutt (OBI)
10/11-2017 08:13:00 STORM Storm Real Estate reduserer underskuddet (Hegnar)
  08:00:04 STORM Storm Real Estate ASA - Interim Report Q3 2017 (OBI)
  08:00:03 STORM Storm Real Estate ASA - Delårsrapport 3. kvartal 2017 (OBI)
08/11-2017 10:52:35 STORM Storm Real Estate ASA - quarterly presentation Q3 2017 (OBI)
  10:52:35 STORM Storm Real Estate ASA - kvartalspresentasjon 3. kvartal 2017 (OBI)
11/08-2017 09:00:01 STORM Storm Real Estate ASA - Interim Report Q2 2017 (OBI)
  09:00:00 STORM Storm Real Estate ASA - Delårsrapport 2. kvartal 2017 (OBI)
08/08-2017 09:18:33 STORM Storm Real Estate ASA - quarterly presentation Q2 2017 (OBI)
  09:18:32 STORM Storm Real Estate ASA - kvartalspresentasjon 2. kvartal 2017 (OBI)
05/07-2017 11:32:43 STORM Storm Real Estate ASA - Registered capital increase (OBI)
  11:32:43 STORM Storm Real Estate ASA - Registrert kapitalforhøyelse (OBI)
27/06-2017 13:20:02 STORM Storm Real Estate ASA - major shareholding notifications (OBI)
  13:20:02 STORM Storm Real Estate ASA - flaggemeldinger (OBI)
  13:20:01 STORM Storm Real Estate ASA - Final result of the rights offering (OBI)
  13:20:01 STORM Storm Real Estate ASA - Endelig resultat i fortrinnsrettsemisjonen (OBI)
26/06-2017 17:14:15 STORM Storm Real Estate ASA - Preliminary result of the rights offering (OBI)
  17:14:15 STORM Storm Real Estate ASA - Foreløpig resultat av fortrinnsrettsemisjonen (OBI)
  10:32:12 STORM Storm Real Estate ASA - mandatory notification of subscription in the Rights Offering (OBI)
  10:32:12 STORM Storm Real Estate ASA - meldepliktig tegning i fortrinnsrettsemisjonen (OBI)
  08:00:02 STORM Storm Real Estate ASA - Last day of the subscription period (OBI)
  08:00:02 STORM Storm Real Estate ASA - Siste dag i tegningsperioden (OBI)
22/06-2017 07:45:00 STORM Storm Real Estate ASA - last trading day for the subscription rights (OBI)
  07:45:00 STORM Storm Real Estate ASA - Siste dag i handelsperioden for tegningsrettene (OBI)
12/06-2017 16:44:42 STORM Storm Real Estate ASA - mandatory notification of subscriptions in the Rights Offering (OBI)
  16:44:42 STORM Storm Real Estate ASA - meldepliktige tegninger i fortrinnsrettsemisjonen (OBI)
  08:11:34 STORM Oslo Børs - The subscription rights in Storm Real Estate ASA will be listed 12.06.2017 (OBI)
  08:11:34 STORM Oslo Børs - Tegningsrettene i Storm Real Estate ASA vil bli notert fra og med 12.06.2017 (OBI)
  08:00:01 STORM Rights Offering in Storm Real Estate ASA - first day of the subscription period (OBI)
  08:00:01 STORM Fortrinnsrettsemisjon i Storm Real Estate ASA - første dag i tegningsperioden (OBI)
09/06-2017 14:03:15 STORM STORM REAL ESTATE ASA: APPROVAL AND PUBLICATION OF PROSPECTUS - LISTING OF SUBSCRIPTION RIGHS AND LAUNCH OF RIGHTS OFFERING (OBI)
  14:03:15 STORM STORM REAL ESTATE ASA: GODKJENNELSE OG PUBLISERING AV PROSPEKT - NOTERING AV FORTRINNSRETTER OG START TEGNINGSPERIODE I FORTRINNSRETTSEMISJONEN (OBI)
  13:50:08 STORM Oslo Børs - The subscription rights in Storm Real Estate ASA will be listed 12.06.2017 (OBI)
  13:50:08 STORM Oslo Børs - Tegningsrettene i Storm Real Estate ASA vil bli notert fra og med 12.06.2017 (OBI)
07/06-2017 08:21:48 STORM Ex subscription rights today (OBI)
  08:21:47 STORM Ex fortrinnsretter i dag (OBI)
06/06-2017 15:59:07 STORM RE RIGHTS ISSUE (OBI)
24/05-2017 14:20:36 STORM Storm Real Estate ASA - Key information relating to preferential rights issue (OBI)
  14:20:35 STORM Storm Real Estate ASA - Oppdatert nøkkelinformasjon ved fortrinnsrettsemisjon (OBI)
11/05-2017 12:00:01 STORM Storm Real Estate ASA - Annual General Meeting held (OBI)
  11:05:01 STORM Storm Real Estate ASA - ordinær generalforsamling avholdt (OBI)
  08:01:00 STORM Storm kvitter seg med underskuddet (Hegnar)
  08:00:01 STORM Storm Real Estate ASA - Interim Report Q1 2017 (OBI)
  08:00:01 STORM Storm Real Estate ASA - Delårsrapport 1. kvartal 2017 (OBI)
Sidestørrelse:
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
onsdag 24/01-2018 12:21:47