TILBAKEKALLING AV FULLMAKT

Print ut skjemaet og fyll det ut med blokkbokstaver!
Skjemaet må sendes per post

Navn / Firmanavn Personnummer / Foretaksnummer
  Telefon privat

Jeg/vi (ovennevnte) tilbakekaller herved alle fullmakter gitt til:

 

 

Dato, sted

 

Signatur

Skjemaet sendes til Netfonds Bank AS, Postboks 8933 St. Olavs plass, 0028 Oslo

 

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Nasdaq, Nyse, Amex, Unoterte Norge
torsdag 19/04-2018 15:52:29