Kapitalforsikringskonto skattekalkulator

Her kan du simulere hvordan kontoen din vil utvikle seg over tid og hvilke effekter det har, avhengig av hvordan du velger å investere. Du legger inn start-verdier, forventet årlig avkastning i prosent, antall år du har tenkt å spare, forventet utbytte per år og årlig innskudd. Basert på disse tallene presenteres en tabell og en graf som simulerer utviklingen av kapitalforsikringskonto vs. tradisjonell konto "buy and hold" (passiv investering) vs. tradisjonell konto med årlig realisasjon (aktiv investering).

Kapitalforsikringskonto:
Kontoen beskattes med 25% ved uttak. Utbytte er skattefritt og kan reinvesteres. Kontoen belastes med 0,1 % i administrasjonsgebyr per år.

Aksjekonto uten årlig realisasjon:
Du kjøper en aksjeportefølje som du beholder i X antall år uten å selge. Utbyttet vil beskattes med 28,75% og hele utbyttet kan derfor ikke reinvesteres. Når du selger aksjene beskattes du med 28,75%.

Aksjekonto med årlig realisasjon:
Du kjøper og selger aksjer i løpet av året. Gevinsten og utbytte beskattes vært år med 28,75%

 

Innskudd
Avkastning (%)
Antall år
Utbytte/år (%)
Årlig innskudd
Skattesats standard (%)
Skattesats kapitalforsikringskonto (%)
Administrasjonskostnad kapitalforsikringskonto (%)
 
År Kapitalforsikringskonto Uten årlig realisasjon Med årlig realisasjon
2017 1 000 000 1 000 000 1 000 000
2018 1 159 200 1 151 194 1 135 433
2019 1 331 208 1 313 341 1 278 690
2020 1 517 053 1 487 234 1 430 220
2021 1 717 850 1 673 725 1 590 504
2022 1 934 801 1 873 726 1 760 046
2023 2 169 206 2 088 215 1 939 380
2024 2 422 469 2 318 243 2 129 074
2025 2 696 106 2 564 936 2 329 724
2026 2 991 758 2 829 499 2 541 964
2027 3 311 195 3 113 229 2 766 464
2028 3 656 331 3 417 513 3 003 931
2029 4 029 232 3 743 840 3 255 114
2030 4 432 134 4 093 808 3 520 806
2031 4 867 449 4 469 129 3 801 845
2032 5 337 786 4 871 639 4 099 117
2033 5 845 960 5 303 309 4 413 560
2034 6 395 018 5 766 251 4 746 166
2035 6 988 247 6 262 729 5 097 983
2036 7 629 202 6 795 175 5 470 122
2037 8 321 721 7 366 193 5 863 757
Verdi etter skatt 2037 6 491 291 5 535 912 5 863 757
Utforming |  Hjelp |  Utskrift  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
torsdag 14/12-2017 13:55:37