Denne siden fornyes snart!

Netfonds tilbyr lån til kjøp av aksjer, såkalt innkjøpskreditt.

Check Økt fleksibilitet og kjøpekraft
Check Kostnadsfri intradagskreditt
Check Økt eksponering kan gi høyere potensiell avkastning samt risiko
Check

Det er ingen kostnad ved å ha kreditt tilgjengelig

Hva er en innkjøpskreditt?

  • En innkjøpskreditt er en form for kontokreditt som tilknyttes din Netfonds konto.
  • Størrelsen på kreditten baseres på egenkapital og hvilke selskaper man eier. Solide selskaper har som regel lavere EK-krav enn mer volatile selskaper.
  • Oversikt over egenkapitalkrav finner du her.
  • Netfonds har nylig innført dynamiske EK-krav slik at veldiversifiserte porteføljer oppnår mer fleksibilitet ved belåning. Les mer om modellen her.

Hva bør jeg vite før jeg søker om kreditt?

  • Å handle aksjer på kreditt innebærer økt risiko for din egenkapital.
  • Det er ingen kostnad knyttet til å ha en kreditt tilgjengelig.
  • Renten beregnes etterskuddsvis basert på benyttet kreditt. Rentesatser finner du her.
  • For å søke om kreditt må man fylle ut en investeringsprofil. Det forutsettes at man har kunnskap og erfaring med aksjehandel. Det er viktig at man har satt seg inn vilkårene og at man forstår risikoen med handel på kreditt
  • Kreditten blir ikke automatisk nedbetalt ved nedsalg. Skulle du ønske å nedbetale lån gjøres dette ved å overføre penger til din marginkonto gjennom betalingsoppdrag. Merk at uttak utover innskutt beløp vil medføre skattemessig realisasjon.

Trykk her for å søke om kreditt på Aksjesparekonto (ASK)

Om Netfonds |  Personvern |  Utforming Ingen åpne markeder
lørdag 16/02-2019 19:28:39