Denne siden fornyes snart!

Belåning med sikkerhet i kapitalforsikringskontoen (Investeringskonto)

Hvordan søker du?

Først må du opprette en kapitalforsikringskonto. Deretter logger du inn på din vanlige Netfonds konto - Min konto -€“ Avtaler/fullmakter - Avtale om pant i kapitalforsikring (Avtalen forutsetter at investeringsprofilen er utfylt).

Hvordan fungerer kreditten i praksis?

Når søknaden er behandlet og innvilget vil du automatisk bli tildelt en marginkonto tilhørende din vanlige Netfonds Bank konto. Lånet vil fungere som en kontokreditt hos Netfonds Bank med pant i verdipapirene som står på kapitalforsikringskontoen. Eksempel:

  1. Du har 100 000,- i egenkapital (EK) som du overfører til din kapitalforsikringskonto.
  2. Deretter velger du å investere 100 000,- i aksje A, 100 000,- i aksje B og 100 000,- i aksje C (gitt mulighet til belåning for denne summen).
  3. Du vil etter dette ha en saldo på: EK 100 000 - kjøp 300 000 = - 200 000,- som automatisk overføres som et lån til din marginkonto i Netfonds Bank.
  4. Din kapitalforsikringskonto vil nå ha et investeringsbeløp på 300 000,- og din marginkonto vil ha et lån på -200 000,-.

Renter på lånet belastes marginkontoen på månedlig basis og jf. prislisten. Lånet vil bli automatisk fornyet per 30 dager jf. lånevilkårene.

Hvordan nedbetales kreditten?

NB! Kreditten blir ikke automatisk nedbetalt ved nedsalg. Ved nedbetaling vennligst send epost til liv@netfonds.no.

Skulle du ønske å nedbetale kreditten gjøres dette enten ved overføring fra din Netfonds Bank klientkonto til marginkontoen, eller ved overføring/uttak fra kapitalforsikringskonto.

Merk at ved uttak fra kapitalforsikringskontoen vil dette medføre en skattemessig realisasjon på din portefølje, selv om det er for å betale ned på lånet. Det kan derfor være hensiktsmessig å betale ned lånet med eksterne midler om man ønsker å utsette skatteoppgjøret.

Hvordan blir dette rapportert?

Lånet vil fungere som en kontokreditt hos Netfonds Bank med pant i verdipapirene som står på kapitalforsikringskontoen. Det vil i teorien tilsi at du tar opp lån på din Netfonds Bank konto og overfører dette som innskudd på din kapitalforsikringskonto. En kreditt vil med andre ord medføre høyere innskutt kapital og porteføljeverdi på din kapitalforsikringskonto.

Netfonds rapporterer porteføljens verdi på din investeringskonto per 31/12 som en del av din formue, men det vil tilsvarende ligge et lån i Netfonds Bank slik at nettoformuen vil tilsvare din totale egenkapital.  

Kontakt oss dersom du har spørsmål (handel@netfonds.no)

Trykk her for å åpne en konto i dag!   

Om Netfonds |  Personvern |  Utforming Ingen åpne markeder
lørdag 19/01-2019 05:00:30