NetfondsXtra - porteføljer forvaltet av Roger Berntsen

NetfondsXtra

Forvaltningsfilosofi: I fotsporene til Warren Buffet og John Fredriksen

Netfonds tilbyr aktiv forvaltning i tre ulike porteføljer som passer for langsiktige investorer. Porteføljene er strukturert som et aktivt forvaltningsprodukt, og ikke et ordinært aksjefond, fordi dette er den mest kostnadseffektive, fleksible og transparente måten å forvalte.

Vi elsker å forvalte NetfondsXtra fordi det gir oss gode langsiktige forventninger, forventninger som overskygger risikoen for kortsiktige svingninger og tilbakegang. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende, slik at porteføljene ikke endres ofte.

Alle beslutninger som tas er på grunnlag av vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og lange trender (megatrender). Vi ser på denne kunnskapen som den nest viktigste faktoren for porteføljenes langsiktige utvikling. Den aller viktigste faktoren for porteføljenes utvikling er vår evne til å holde forvaltningskostnadene ekstremt lave. Lave kostnader og gebyrer er, og vil alltid være, det viktigste i vår virksomhet. 

Les siste porteføljerapport (NetfondsXtra Norge Bred) for informasjon om historisk og løpende avkasting.

Portefølje Antall aksjer
Avkastning jan  
Årlig honorarer
Spareavtale Opprett konto
NetfondsXtra Norge Bred 17 - 30
 1.2 %
0.3% - 0.5 % Tegn Opprett
NetfondsXtra Norge Spisset
10 - 15
 -0.9 %
1.0 %
Tegn Opprett
NetfondsXtra Skandinavia Spisset    
15 - 25    
 -0.1 %
1.5 %
Tegn Opprett


Utforming |  Hjelp |  Utskrift Ingen åpne markeder
mandag 27/03-2017 00:43:21