Denne siden fornyes snart!

NetfondsXtra - porteføljer forvaltet av Roger Berntsen

NetfondsXtra

 

Netfonds tilbyr aktiv forvaltning i tre ulike porteføljer som passer for langsiktige investorer. Porteføljene er strukturert som et aktivt forvaltningsprodukt, og ikke et ordinært aksjefond, fordi dette er den mest kostnadseffektive, fleksible og transparente måten å forvalte.

Vi har gleden av å forvalte NetfondsXtra fordi det gir oss gode langsiktige forventninger, forventninger som overskygger risikoen for kortsiktige svingninger og tilbakegang. Våre investeringsbeslutninger er ofte komplekse og tidkrevende. Vanligvis når vi foretar investeringer, eller gjør større endringer i porteføljene, så har vi brukt mellom et og to år på dette. Dette gjør at porteføljene ikke endres så ofte.

Alle beslutninger som tas er på grunnlag av vår kunnskap om fundamental verdisetting, selskapsledelse og lange trender (megatrender). Vi ser på denne kunnskapen som den nest viktigste faktoren for porteføljenes langsiktige utvikling. Den aller viktigste faktoren for porteføljenes utvikling er vår evne til å holde forvaltningskostnadene ekstremt lave. Lave kostnader og gebyrer er, og vil alltid være, det viktigste i vår virksomhet.

Les mer om vår forvaltningsfilosofi her.

Les siste porteføljerapport NetfondsXtra for informasjon om historisk og løpende avkasting.

Portefølje Antall aksjer
Årlig honorarer
Spareavtale Opprett konto
NetfondsXtra Norge Bred 15+
0.3% - 0.5 % Tegn Opprett
NetfondsXtra Norge Spisset
10+
1.0 %
Tegn Opprett
NetfondsXtra Skandinavia Spisset    
25+    
1.5 %
Tegn Opprett

Om Netfonds |  Personvern |  Utforming Ingen åpne markeder
lørdag 16/02-2019 18:50:46