Denne siden fornyes snart!

Kundeforhold
For å handle aksjer gjennom Netfonds Bank AS, må du være registrert som kunde. Du må være kjent med og godta Netfonds Bank AS sine forretningsvilkår og generelle vilkår for kontohold.

Privatpersoner
Privatpersoner må være fylt 18 år for å bli kunde. Mindreårige kan bli kunder dersom en myndig person signerer.

Legitimering
Du kan enten sende inn kopi av pass, eller benytte BankID utstedt av annen bank for å signere.

E-post og mobilnummer
Kontrollér at du har registrert korrekt e-post og mobilnummer. Dette er våre viktigste kanaler for å gi det informasjon og varslinger.

Formål
Banken er forpliktet til å innhente informasjon om hva som er formålet ditt med kundeforholdet.

LEI-kode
I forbindelse med MiFID II-reglene er det et krav at alle bedrifter identifiserer seg med en LEI-kode (Legal Entity Identifier) når de handler. LEI er en form for internasjonalt organisasjonsnummer, og må anskaffes uavhengig av det norske organisasjonsnummeret.  Les mer hos VPS. Bedrifter som ikke har skaffet seg en LEI kan likevel registrere seg, men vær obs. på at Netfonds ikke kan utføre dine transaksjoner etter 03/01 2018 med mindre du etter-registrerer LEI-koden hos oss innen fristen.

Åpne aksje- og fondskonto

Privatperson Bedrift Mindreårig
Personlig informasjon
Fornavn
Etternavn
Fødselsnummer
Adresse
C/o-adresse
Adresse
Postnummer
Poststed
Land
Kontakt
E-post
Land for mobilnummer
Mobilnummer +47
Brukernavn ved innlogging
Brukernavn
Passord
Gjenta passord
Bankkonto for utbetaling og belastning
Bankkonto
Formål
Handler du for egen regning?
Yrke
Sysselsetting?
Formål med kundeforholdet
Statsborgerskap
Statsborgerskap
Politisk eksponert person  Hva er "PEP"? question mark
Skattepliktig til

eller 

Om Netfonds |  Personvern |  Utforming  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
torsdag 21/03-2019 11:43:51