1. Hva er en aksjesparekonto?

- En aksjesparekonto er en kontotype som gir personlige skatteytere mulighet til å kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster underveis. Du kan ta ut innbetalt beløp uten beskatning. Om du ønsker å realisere tap på din ASK, må kontoen avsluttes - dette koster 500kr.

2. Hvorfor velge Netfonds aksjesparekonto?

- Det er ingen kostnader å ha en aksjesparekonto. 

- Netfonds vil være ansvarlig for skatterapporteringen av kontoen.

- Samme gode kurtasjevilkår og tilgang på et stort fondsutvalg.

- Du kan enkelt samle aksjer og aksjefond på ett sted.

3. Hva kan jeg overføre til en aksjesparekonto?

- Netfonds vil lage en funksjon som gjør det enkelt å flytte aksjer og aksjefond direkte inn på kontoen.

- Kun børsnoterte aksjer registrert i EØS og aksjefond med minimum 80% aksjeandel.

- Det er ikke mulig å overføre aksjer/fond fra en kapitalforsikring (investeringskonto) til en aksjesparekonto.

4. Kan jeg overføre alle selskapene som handles på Oslo Børs til en aksjesparekonto?

- Nei, dessverre. Eksempler på aksjer som man ikke kan overføre er Seadrill og Bakkafrost. Dette er fordi registeringsland er utenfor EØS. SDRL har ISIN: BMG7945E1057, BM står for Bermuda, og kan derfor ikke overføres til en aksjesparekonto.

5. Hvorfor fremkommer kontonummer 9001.23.56632 som utbyttekonto?

- Dette er Netfonds Bank sitt kontonummer. Alle utbytter vil fremkomme i din kontoutskrift på din ASK.

- Netfonds Bank er ansvarlig for den skattemessige håndteringen og rapporteringen. For å kunne holde kontrolle på pengestrømmen setter vi derfor et kontonummer tilhørende Netfonds som ASK bankkontonummer. 

- Skattemessige utfordringer knyttet til å ha en egen ekstern bankkonto vil f.eks oppstå ved en innløsning av aksjer som vil medføre en skattemessig realisasjon om pengene utbetales utenfor ASK. Denne realisasjonen er ønskelig å holde innenfor ASK med tanke på de skattemessige rammene denne kontotypen tilbyr. Dersom betalingen i dette tilfellet hadde gått til din eksterne bankkonto ville denne posisjonen bli realisert utenfor din ASK. 

- Du kan til enhver tid foreta en utbetaling fra din ASK til din eksterne bankkonto, eksempelvis etter at utbytte er bokført innbetalt. Innbetalt utbytte vil være som en innbetaling og du kan ta ut samme beløpet uten beskatning.
Ved å få alle utbytter, innløsninger og andre lignende transaksjoner via vår bankkonto inn til din ASK, vil du lettere kunne kontrollere beskatning.

6. Hvordan er skattereglene på aksjesparekonto?

-Skatteetaten har en egen nettside for regler vedrørende ASK-konto: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bank-finans-og-forsikring/aksjesparekonto/aksjesparekonto---ask/

7. For spørsmål og svar som ikke fremkommer i denne oversikten anbefales følgende kilder:

https://www.vps.no/pub/investor/aksjesparekonto-i-vps/sporsmal-og-svar-om-aksjesparekonto-for-investor/

http://aksjenorge.no/aksjesparekonto/ofte-stilte-sporsmal-svar/

8. Skatteeksempler fra skatteetaten.no

8.1 Uttak

Eksempel 1 

Peder har en aksje med inngangsverdi på kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Han overfører denne aksjen til aksjesparekonto i 2017 med full kontinuitet uten beskatning.

Inngangsverdi på aksjesparekonto er kroner 10 (dette kan tas ut uten beskatning). Så sletter han aksjesparekontoen og overtar aksjene igjen. Peder skal da uttaksbeskattes for aksjene han tar ut av aksjesparekontoen. Han mottar verdier for kroner 20 og skattlegges for en gevinst på kroner 10.

Ny inngangsverdi på aksjene som nå ligger i skatteetatens aksjonærregister på vanlig måte blir kroner 20.

Eksempel 2

Peder eier 1 aksje A med inngangsverdi kroner10 og virkelig verdi kroner 20. Peder eier også 1 aksje B med inngangsverdi kroner 100 og virkelig verdi kroner 100

Disse føres inn på aksjesparekonto med kontinuitet uten beskatning og sum inngangsverdi på aksjesparekontoen blir da kroner 110 (dette beløpet kan tas ut skattefritt)

Så overfører Peder aksje A til egen konto. Peder tar da ut verdier for kroner 20, men beskattes ikke.

Ny inngangsverdi på aksjesparekontoen blir kroner 90 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Ny inngangsverdi på aksje A i aksjonærregisteret blir kroner 20.

Gevinsten Peder hadde på aksje A kommer til beskatning når han gjør opp ASK eller tar ut verdier utover den gjenværende inngangsverdien på kroner 90.

8.2 Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året

Eksempel 1

Hva blir skjermingsgrunnlaget her? En person har disse innskuddene i 2018

Januar: kroner 500

April: kroner 500

Juli: kroner 500

September: kroner 200

Og disse uttakene

Mai: kroner 300

Desember: kroner 300

Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 500 da dette er laveste innskuddsbeløp i løpet av året. Etter innskuddet i april har han kroner 1 000 i innskudd. Ved uttak av kroner 300 i mai er gjenværende innskutt beløp kroner 700. Kroner 500 er da fortsatt det laveste beløpet.

Dette innebærer at for løpende spareavtaler vil innskuddssaldoen ved nyttår eller første innskudd på kontoen være laveste innskuddsaldo på kontoen, med mindre det foretas uttak fra kontoen.

Eksempel 2:

Hva er laveste innskudd på kontoen hvis konto hos en tilbyder overføres til allerede eksisterende konto hos ny tilbyder?

Dato 01.09.2017 01.10.2017 30.11.2017 Minsteverdi i løpet av året
ASK 1 50.000   30.000  90.000 30.000
ASK 2 90.000   150.000  40.000 40.000
Sum 40.000   180.000 130.000   70.000

Her må man se på laveste innskudd på hver enkelt konto før overføringen. Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 70.000.