Dynamisk egenkapitalkrav (EK-krav)

Vi har innført dynamisk EK-krav for å kunne gi kunder med veldiversifiserte porteføljer mer fleksibilitet ved belåning. I den nye modellen beregner vi en dynamisk EK-faktor som kan gi kunder det vi kaller en diversifiseringspremie eller et tillegg for konsentrasjonsrisiko.

Beregning av dynamisk EK-faktor (eksempel):

Vekt i portefølje EK-faktor                       Aksje med 20 % EK-krav Aksje med 50 % EK-krav Aksje med 80 % EK-krav
      Gir effektiv EK-krav: Gir effektiv EK-krav: Gir effektiv EK-krav:
10% 0.70   14 % 35 % 56%
20% 0.70   14 % 35 % 56 %
30% 0.80   16 % 40 % 64 %
40% 0.90   18 % 45 % 72 %
50% 1.00   20 % 50 % 80 %
60% 1.00   20 % 50 % 80 %
70% 1.00   20 % 50 % 80 %
80% 1.00   20 % 50 % 80 %
90% 1.15   23 % 57,5 % 92 %
100% 1.30   26 % 65 % 100 %

Vekt i portefølje baseres på den største aksjeposten du eier. Dersom du sitter med 4 aksjer med lik vekt vil den største aksjeposten utgjøre 25%. Da vil EK-faktoren bli 0,75, hvilket betyr at EK-kravet på din totale portefølje går ned med en faktor på 0,75. Skalaen er glidende i intervallet mellom 20%-50% og 80%-100%. 


Eksempel på portefølje:

En portefølje bestående av 5 aksjer. Vekten av den største aksjen (NHY) er 30%. EK-faktoren før porteføljen blir da 0,8 (se tabell) og den nødvendige EK-kravet går i det her eksempelet ned fra 131 000 til 104 800. En reduksjon på 26 200 (20 %).

Aksje EK-krav Aksjeverdi Nødvendig EK Vekt i portefølje EK-Faktor Nytt EK-krav Nødvendig EK
NHY 20 % 150 000 30 000 30 % 0,8 16 % 24 000
REC 35 % 90 000 31 500 18 % 0,8 28 % 25 200
GOGL 30 % 90 000 27 000 18 % 0,8 24 % 21 600
DETNOR 25 % 85 000 21 250 17 % 0,8 20 % 17 000
FRO 25 % 85 000 21 250 17 % 0,8 20 % 17 000
Total
500 000 131 000


104 800

Grunnet dynamiske EK-krav vil vi nå kunne tilby større fleksibilitet til kunder som diversifiserer.

Øvrig information

Du kan hele tiden se din diversifiseringspremie/konsentrasjonsrisiko og EK-faktor i kontoinformasjon under punkt 4.4 & 4.6.

Du kan se listen med EK-krav her.