penger

1. Hva er en kapitalforsikringskonto (investeringskonto)?

- En kapitalforsikringskonto er en spareform som fremmer langsiktig sparing i form av forutsigbarhet gjennom utsatt beskatning og enkelhet, da Netfonds er kontofører og ansvarlig for din skatterapportering.

- Kontotilbudet ble opprettet slik at privatpersoner kan få tilnærmet like skatteregler som selskaper har per i dag. For å oppnå dette er en kapitalforsikringskonto utformet som en kapitalforsikring som inneholder et lite element av livsforsikring (101% av sparebeløpet utbetales til de etterlatte ved dødsfall).

2. Hvorfor velge en kapitalforsikringskonto?

- Kapitalforsikringskontoen er tilsvarende KLAS-modellen norske politikere ønsker å innføre fra 2018 for å fremme langsiktig sparing.

- Skattesatsen er redusert til 24% mot 29,76% på en vanlig aksjekonto, men merk at kontoen er varslet å bli likestilt med ordinære skattesatser for aksjehandel i fremtiden.

- Utsatt beskatning inntil en tar ut penger fra kontoen. Dette gir en rentes rente effekt og fokus vekk fra skattehensyn vedrørende urealiserte tap og gevinst.

- Den enkelte kontoeier forvalter selv sin kapital og bærer risikoen for investeringene. Investorer kan bruke mer fokus på investeringsbeslutninger da Netfonds er kontofører for kontoen.

- Under Min konto - Kontoutvikling vil det fremkomme grafer per investering og totalt. Her vil du til enhver tid se hvor mye som er investert og hva totalverdien er per i dag for din kapitalforsikringskonto.

3. Hva bør jeg vite før jeg åpner en kapitalforsikringskonto?

- Skjermingsfradraget bortfaller. Skjermingsrenten er per i dag veldig lav, og vil i hovedsak kun slå ut dersom du kun sitter i samme selskap over flere år.

- Det er en årlig administrasjonskostnad på 0,1% som godtgjørelse for Netfonds som kontofører og ansvarlig for din skatterapportering.

- Aksjer og fond vil teknisk sett stå i navnet til Netfonds Livsforsikring AS slik at du kan kjøpe og selge uten å få realisasjon direkte på deg som privatperson.

- Det er kke muligt å delta på generalforsamling for aksjer eid på en kapitalforsikringskonto, men du kan være med i eventuelle emisjoner etc.

- Det er ikke mulig å shorte aksjer på en kapitalforsikringskonto.

4. Hvordan opprette en konto og overføre penger/aksjer?

- Om du oppretter en kapitalforsikringskonto i dag, kan du overføre penger etter eget ønske.

5. Hva er kundeutbytte?

- Kundeutbytte utbetales i slutten av året på bakgrunn av beregnede administrasjonshonorarer.

- Netfonds Livsforsikring AS tilbakebetaler eventuell fortjeneste i forbindelse med selskapshendelser.

6. Kan jeg handle med kreditt på en kapitalforsikringskonto?

- Ja, Netfonds Bank tilbyr mulighet til å pantsette kapitalforsikringskontoen slik at du kan handle med kreditt.  Les mer her.

 

Trykk her for å åpne en konto i dag!