Produkter

ASK

Individuell Pensjonssparing (IPS)

Netfonds arbeider med å ferdigstille sine IPS løsninger, men det ser ut til at dette først vil bli lansert fra høsten 2018. 

Mer informasjon kommer på epost når en løsning er klar! 

Merk at det skal være mulig å overføre IPS saldo fra annen tilbyder dersom du skulle ønske å spare allerede i 2017. Alle kunder har fri flytterett, slik at kunder som ønsker våre IPS løsninger med aksjehandel kan flytte til Netfonds når våre IPS løsning er tilgjengelig.    

Netfonds vil gi kunder mulighet til å komponere en egen aksjeportefølje, eller velge et aktivt forvaltningsprodukt «NetfondsXtra».

Check

Du kan spare inntil 40 000 kr pr år med rett til inntil 9 600 kr mindre i skatt (24% i 2017) og det er ikke formueskatt på sparesaldo.

Check

For deg mellom 18 - 70 år.

Check

IPS er bundet til du blir 62 år. Beløpet må utbetales på minimum 10 år, og til minimum 80 år.

Check

Gjenværende pensjonskapital tilfaller de etterlatte ved død.

Check Enkeltaksjer og fond er foreslått å kunne inngå.

Hvorfor opprette IPS hos Netfonds?

Netfonds tilbyr handel i enkeltaksjer, fond og aktivt forvaltede porteføljer så kostnadseffektivt som mulig. Netfonds har utviklet sikker verdipapirhandel siden 1998 med fokus på selvbetjening og lave kostnader. Lave kostnader kombinert med en langsiktig investeringshorisont gir betydelig økt nettoavkastning og pensjonsutbetaling.

Les høringsnotat og mer info på departementets nettside.

Netfonds tar ikke gebyr ved kjøp og salg av fondsandeler. Kurtasje for aksjehandel fra kr 29. Se prislisten.