Bli kunde

Kontotyper

Standardkonto Aksjesparekonto Kapitalforsikring
(Investeringskonto)
Hvem kan opprette? Alle Privatpersoner Privatpersoner
Investeringsområde Alt Netfonds tilbyr Børsnoterte aksjer reg. i EØS og fond med min. 80% aksjer Alt med unntak av girede produkter og derivater
Innskuddsgaranti Ja Ja Nei
Aksjonærrettigheter Ja Ja Nei, aksjene eies av
Netfonds Livsforsikring AS
Belåning Ja Ja Ja
Skattesats 2018* / 2019** 30,59% /31,68% ved realisasjon 30,59% / 31,68% ved realisasjon 23% / Aksjer 31,68% og rentefond 23% (beholdningen vektes 1.1.2019)
Verdsettelsesrabatt 2018* / 2019** 20% / 25% av verdipapirbeholdning 20 % / 25% av verdipapirbeholdning 0% / 0% av totalporteføljen
Realisasjon Salg/realisasjon per papir Uttak over inskudd
(gevinstbeskatning kan utsettes)
Uttak fra konto relativt ift.
inskutt beløp
Utbytte Løpende beskatning Løpende beskatning*** Direkte på konto uten beskatning (unntak kildeskatt)
Skjermingsfradrag Ja Ja Nei**
Rapportering Kunden selv Netfonds Netfonds
Overførsel til konto Ingen realisasjon Overgangsregel ut 2018, realisasjon fra 2019 Medfører skattemessig realisasjon
Innskuddsrente Se prislisten Lovpålagt nullrente Se prislisten
Kontoføring 0 kr**** 0 kr**** Se satser for adm.gebyr og risikopremie i prislisten
Flyttekostnader Se prislisten Gratis intern innflytt, 500 kr til ekstern ASK-kontofører 500 kr
Kurtasje Fra kr 29, se prislisten Fra kr 29, se prislisten Fra kr 29, se prislisten

*Gevinst/tap av aksjer og aksjefond multipliseres med en faktor og skattelegges som alminnelig inntekt.
For 2018 er faktoren 1,33 og skattesatsen 23% som gir en effektiv skattesats på 30,59%. Faktor og skattesats fastsettes i statsbudsjettet og forslag for 2019 er faktor 1,44 og skattesats 22%.

** Forslag til statsbudsjett for 2019

*** I forslaget til statsbudsjettet for 2019 er det foreslått at utbytte skal kunne godskrives direkte på ASK-konto uten beskatning, og det er foreslått nye regler for skjermingsfradrag på Kapitalforsikring.

**** Kontoholdsgebyr/storinvestoravgift for lite aktive kunder. Se prislisten for satser og mer info.

Netfonds kan ikke gjøres ansvarlig for feil eller mangler i denne oversikten. Aktuelle satser finner man på skatteetaten.no og regjeringen.no.