Finansiering av aksjekjøp (belåning)

Belåning

Netfonds tilbyr lån til kjøp av aksjer, såkalt innkjøpskreditt.


        Hva er en innkjøpskreditt?

 • En innkjøpskreditt er en form for kontokreditt som tilknyttes din Netfonds konto.
 • Størrelsen på kreditten baseres på egenkapital og hvilke selskaper man eier. Solide selskaper har som regel lavere EK-krav enn mer volatile selskaper.
 • Oversikt over egenkapitalkrav finner du her.
 • Netfonds har nylig innført dynamiske EK-krav slik at veldiversifiserte porteføljer oppnår mer fleksibilitet ved belåning. Les mer om modellen her.


        Hva bør jeg vite før jeg søker om kreditt?

 • Å handle aksjer på kreditt innebærer økt risiko for din egenkapital.
 • Det er ingen kostnad knyttet til å ha en kreditt tilgjengelig.
 • Renten beregnes etterskuddsvis basert benyttet kreditt. Rentesatser finner du her.
 • For å søke om kreditt må man fylle ut en investeringsprofil. Det forutsettes at man har kunnskap og erfaring med aksjehandel. Det er viktig at man har satt seg inn vilkårene og at man forstår risikoen med handel på kreditt

Hvordan fungerer kreditten?

 • Din tellende egenkapital er lik markedsverdien av dine belånbare aksjer, pluss saldo på klientkonto, minus opptatte lån.
 • Egenkapitalberegningen finner du under Min konto - Kontoinformasjon på våre nettsider, samt direkte i ordreskjemaet.
 • Du kan låne til kjøp av aksjer så lenge et minstekrav til egenkapital er oppfylt. Dette minstekravet blir beregnet ved at belånbare aksjer (til markedsverdi) blir multiplisert med de tilhørende prosenttall, og summert.
 • Ved belåning vil man oppleve større svigninger i form av potensielt høyre avkastning når aksjene har en positiv utvikling og tilsvarende tap dersom aksjene har en negativ utvikling.
 • Eksempel: Man har 500 000 i EK å kjøper aksjer for 1 000 000 (låner 500 000 tilsvarende 2 ganger gearing).
  1. Eks: (markedet stiger 15%): Ny EK vil da bli 650 000 tilsvarende 30% EK-avkastning.  
  2. Eks: (markedet faller 15%): Ny EK vil da bli 350 000 tilsvarende 30% negativ EK-avkastning.
   
  NB: Vi forbeholder oss retten til å regulere konto ved kjøp/salg og til å selv å velge hvilke aksjer vi kjøper eller selger for å ivareta sikkerheten til lånet dersom minstekravet til egenkapital ikke er oppfylt.       

Hvordan går du frem for å søke?