Hjelp aksjehandel i Tyskland

Melding til våre gamle og nye kunder:

På grunn av liten etterspørsel har Netfonds besluttet å legge ned handelen med tyske aksjer f.o.m. 1. mars 2003.

Flere av de tyske selskapene som er notert i Frankfurt, er også notert i Stockholm og/eller i New York.

Dette gjelder f.eks. disse selskapene:

Selskap tysk ticker alternativ ticker
Siemens SIE.F SI.N
Nokia NOA3.F NOKI.ST og NOK.N
Ericsson ERCB.F ERIC-B.ST og ERICY.O
Deutsche Telek DTE.F DT.N
Deutsche Telek DTEA.F DT.N
Merck MRK.F MRK.N
Epcos EPC.F EPC.NNetfonds har siden høsten 1999 vært børsmedlem av Deutsche Börse i Frankfurt. Gjennom handelssystemet Xetra tilbyr vi aksjehandel i papirer listet på DAX, MDAX, STOXX og NEUER MARKT.

En betingelse for å kunne handle utenlandske aksjer hos oss er at kunden har opprettet en Netfonds Pluss eller Trader konto. De som allerede er autogirokunde, kan skifte til Netfonds Pluss her. De som ikke er kunder, kan åpne konto på denne siden.

For generelle spørsmål om handletjenesten, se på FAQ & Service siden.

1. Børser og ticker-koder
2. Børsposter
3. Dagsordre
4. Endring av ordre
5. Flytting av utenlandske aksjer
6. Handel av samme selskap i forskjellige markeder
7. Kurstjeneste
8. Kurtasje
9. Ordrestatus
10. Valutarisiko
11. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler
12. Åpningstider
13. WAP


 

1. Børser og ticker-koder

Vi tilbyr aksjehandel på følgende lister:

DAX –  De største selskapene i Tyskland målt i markedsverdi. (Blue chips)

MDAX –  De mellomstore selskapene i Tyskland målt i markedsverdi. (Mid-caps)

STOXX –  Største europeiske selskaper som omsettes på Deutsche Börse i Frankfurt.

NEUER MARKT – Neuer Markt består av unge innovative selskaper innen vekstområder, både tyske og utenlandske.  

Alle verdipapirer som omsettes via Xetra har sin egen unike tickerkode. Denne koden består av en sammensetning av bokstaver og/eller tall. For å legge inn en ordre mot Xetra må man legge til punktum og bokstaven F bak ticker-koden. Dersom man ønsker å gjøre en transaksjon i Nokia notert på Frankfurt, angir man da NOA3.F i ordrevinduet.

Vi har laget en søkeside for alle aksjer vil tilbyr handel i. Denne kan brukes til å søke etter selskaper notert på alle markeder. Det kan søkes på navn, ticker-kode og selskapsbeskrivelse, dersom en slik finnes. 

2. Børsposter

På samme måte som i Norge så omsettes aksjer notert på Frankfurt-børsen i hele børsposter. Alle selskaper som befinner seg på DAX eller MDAX omsettes i poster på 100 aksjer i den kontinuerlige omsetningen. Det kjøres auksjoner hvor det kan omsettes enkeltaksjer. For de andre listene, Neuer Markt og STOXX, omsettes aksjene i poster av 1 aksje.

3. Dagsordre

Det tilbys kun dagsordre, dvs. alle aktive ordre utløper når markedene stenger samme dag som ordrene ble lagt inn. Bakgrunnen for dette er problematikken rundt splitt, spleis og utbytte. Antallet verdipapirer er langt høyere enn i Norge, og Netfonds kan derfor ikke holde samme oversikt som i det norske markedet. Det er eierne selv som må holde seg oppdatert og søke informasjon om selskapene de eier aksjer i. Dette gjelder spesielt selskapsmeldinger, som blant annet emisjoner, utbetaling av utbytte og utdeling av tegningsrettigheter.

4. Endring av ordre

Det er mulig å kansellere aktive ordre og å endre limit på samme måte som i det norske markedet.

5. Flytting av utenlandske aksjer

Vi har hittil hatt som utgangspunkt at flytting av utenlandske aksjer ikke har vært mulig. Netfonds ønsker imidlertid ikke å hindre kunden i sine valg enten det gjelder praktiske eller konkurransemessige årsaker. Vi tilbyr nå flytting for kr 300 pr papir. Vi gjør oppmerksom på at tilsvarende kostnad kan påløpe på motsatt side (eks. mottakende megler).

Flytting av utenlandske aksjer er manuelt basert og innebærer instruksjoner av mange ledd på hver side (avhendende og mottakende megler). Det er derfor kostnadskrevende og ikke innebygd i de automatiske systemene til våre utenlandske meglerforbindelser. Eks. En kunde med depot hos norsk megler som har aksjene liggende i depot hos en utenlandsk megler som igjen kan ha disse liggende i depot hos en utenlandsk bank. Dermed blir det minimum 3 ledd (4 i dette eksemplet) på hver side fra kunde til sluttdepot i utlandet. Net Fonds har nå en innebygget funksjon for oppfølging av slike flyttinger i våre depotsystemer slik at utbytte og andre corporate actions kan bli fulgt opp tilfredsstillende.

6. Handel av samme selskap i forskjellige markeder

Det er ikke mulig å selge aksjer kjøpt i et annet marked. Det er teoretisk mulig å konvertere aksjer mellom markeder, men utføres bare for veldig store poster. Det er kostnads- og tidkrevende ettersom aksjer utenfor hjemland er registrert i et eget underregister som normalt administreres av en lokal bank.

Eksempelvis vil det ikke være mulig å kjøpe Daimler Chrysler aksjer i New York for så å selge disse i Frankfurt, eller omvendt.

7. Kurstjeneste

Vi tilbyr nå 15 minutters forsinkede kurser for tyske aksjer. Ved å skrive inn ticker i feltet til venstre på sidene våre, kommer ordrebildet for aksjen frem. Du kan også søke på en aksje hvis du ikke husker nøyaktig ticker. Det finnes også menge vevsider som tilbyr kurser. Nedenfor har vi listet opp noen:

Xetra
Handelsblatt (Nyhetstjeneste på engelsk)
Focus Online
Yahoo!
Finanzen

Finanztreff.de
NetQuote
Lycos

8. Kurtasje

Kurtasjen på handel med aksjer notert på Frankfurt er NOK 100 + 0.1%, minimum 175 av omsatt beløp i norske kroner.

Merk at vi ikke opererer med valutaspread, dvs. forskjellig vekslingskurs på kjøp og salg. Vi tar oss altså ikke ekstra betalt for veksling til og fra Euro. Vi gir kundene den kursen som vi selv oppnår når vi veksler.

9. Ordrestatus

Kunden vil til en hver tid ha oversikt over ordrestatus via våre hjemmesider. Det er for tiden ikke mulig å endre limit på en aktiv ordre.

 

10. Valutarisiko

Når man kjøper aksjer notert i Euro, påtar man seg en valutarisiko i tillegg til en kursrisiko. Dersom aksjen man har kjøpt stiger i (Euro) verdi, er det likevel ikke sikkert man vil tjene (norske kroner) på et evt. salg siden Euro-kursen i mellomtiden kan ha sunket i verdi relativt til norske kroner. Og omvendt kan man faktisk tjene (norske kroner) på å selge en aksje som har sunket i (Euro) verdi, dersom Euro-kursen i mellomtiden har steget i forhold til norske kroner.

11. Vekslingskurs og utsending av sluttsedler

I startfasen vil vekslingen til Euro skje påfølgende virkedag. Valutakursen som benyttes til å lage sluttsedler i norske kroner er den kursen vi da oppnår. Vi bruker samme vekslingskurs for både kjøp og salg.

Sluttsedlene kjøres så snart vekslingskursen foreligger.

12. Åpningstider

Normal åpningstid på Xetra er mellom 09:00 og 20:00, norsk tid. Norske og tyske høytidsdager er som regel sammenfallende.

I 2003 holder Frankfurtbørsen stengt følgende datoer:

1. januar
18. april
21. april
29. mai
9. juni
24. desember
25. desember
26. desember
31. desember


13. WAP

Det er fullt mulig å handle aksjer på Frankfurt børsen over WAP tjenesten. Man angir bare tickerkoden med Frankfurt's børskode etterpå. Eksempelvis "BMW.F"