BATS Europe

Vi har ikke mulighet til å følge opp og gi informasjon om aksjene du kjøper på BATS Europe. Du må som eier selv være aktiv og oppsøke informasjon om selskapene du eier aksjer i. Dette gjelder spesielt selskapsmeldinger, som angår emisjoner og utdeling av tegningsretter. Vi vil dessuten være avhengig av at våre kunder tar kontakt med oss for å benytte eventuelle tegningsretter.