For kunder

topp

Nytt passord

Husker du passordet ditt - men ønsker å bytte til et annet? Da kan du gjøre det her:

Har du glemt passordet ditt - eller får av andre grunner ikke logget inn?
Bestill nytt engangspassord på SMS eller ta kontakt med oss.

Engangspassord på SMS

Kontakt netfonds

NB! Husk at vi skiller mellom store og små bokstaver.

Test epost

Er du usikker på om du mottar e-post fra oss?

Test din e-postadresse

Ny bankkonto

Om du vil endre hvilken bankkonto som er knyttet til din konto hos netfonds, gå til skjemaet under.

Endre bankkonto

Flytte verdipapirer

For å flytte verdipapirer til Netfonds fra en annen megler, trykk på knappen under.

til Netfonds

For å flytte verdipapirer fra Netfonds til en annen megler, trykk på knappen under.

fra Netfonds

Ny adresse

Har du endret bostedsadresse? Oppdater informasjonen din.

Bytt adresse

Bytte kontotype

Ønsker du å bytte til en annen kontotype? Les mer om våre kontotyper her

Bytt kontotype

Mobiltjenester

Netfonds tilbyr PrimeTrader Touch - en fullverdig handelsapplikasjon til IOS. Les mer

PrimeTrader Touch

Ønsker du ikke å laste ned en App, eller finnes den ikke til ditt operativsystem?
Netfonds sine nettsider er tilpasset mobil, og kan brukes med alle funksjoner på de fleste smart-telefoner.

Sanntidstjenester

Gjennom Netfonds kan du abonnere på kursinformasjon fra Oslo Børs, Stockholms Fondbörs, NYSE, AMEX og NASDAQ. Informasjonen finnes på nivå 1 (uten ordredybde) eller nivå 2 (med ordredybde). Kursinformasjonen i sanntid er avgiftsbelagt av hver enkelt børs. Netfonds distribuerer kursinformasjon fra børsene, og krever inn betalning fra hver sluttbruker. Kursinformasjonen kan anvendes i Netfonds PrimeTrader, PrimeTrader Touch og direkte i nettsidene.

Se vår prisliste

Abboner nå

VPS investortjenester

Netfonds har åpnet for at alle våre kunder kan få tilgang til VPS investortjenester. Tjenesten gir deg full oversikt over egne VPS-registrerte verdipapirer. Gjennom grafiske fremstillinger, ulike oversikter og lang historikk, kan du følge utviklingen i din VPS-portefølje.

Dersom du ønsker tilgang, logger du inn eller bestiller passord via denne siden.

Skattehjelp

Oppgaver

RF-1059 - Inngangsverdi, utbytte og realisasjon

Vennligst les teksten under nøye. Feilmeldinger ved generering av RF-skjema vil oftest lett kunne løses ved hjelp av informasjonen nedenfor.

Gå til nedlasting

Utkast til RF-1059 skjema
Netfonds har laget et utkast til "Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon" som er vedlegg RF-1059 til selvangivelsen. Dette erstatter tidligere RF-1061 fra og med inntektsåret 2008. Utkastet er basert på handelsopplysningene som ligger i autoporteføljen.

Forutsetning for korrekt skjema
For at vedlegget blir riktig, må alle data som er lagt inn i autoporteføljen stemme med faktiske handler foretatt hos Netfonds og andre meglere. Siden autoporteføljen ikke er korrigert for såkalte corporate actions, må disse legges inn manuelt av den enkelte kunde.

Corporate actions - eksempel
Et eksempel på corporate action kan være bytte av ticker-kode: Fra MSP til ALX. For at et salg i ALX skal matche et kjøp i MSP, må altså brukeren selv sørge for at kjøpet i MSP endres til et kjøp i ALX. Dette gjøres via redigeringsmenyen til venstre i autoporteføljen.

Splitt og spleis
Autoporteføljen skal være ferdig korrigert for splitt og spleis. Man trenger derfor ikke gjøre noe spesielt med dette selv.

Handel hos en annen bank/megler
Merk at dersom du har kjøpt eller solgt aksjer hos andre meglere, må Autoporteføljen oppdateres manuelt med alle detaljer om disse transaksjonene, ellers vil ikke skjemaet være korrekt. Autoporteføljen redigeres ved å bruke menyen til venstre på siden (se "Kjøp", "Selg", og "Rediger"). Noter også at datoen for manuelt innlagte kjøp/salg må redigeres slik at den stemmer med den faktiske handelsdatoen, slik at FIFU-prinsippet (først inn, først ut) ivaretas og at korreksjoner for risk og utbytte blir riktige.

Ansvar
Netfonds tar ikke ansvar for at innholdet i utkastet er korrekt ettersom dette kan være basert på opplysninger som vi ikke kan kontrollere, inkludert risk-tall (som vi får fra VPS og Skatteetaten) og handler som kunden manuelt legger inn.

PDF
Utkastet vil være i form av en fil på PDF-format. For å lese et PDF-dokument trenger du Acrobat Reader, som er gratis og finnes til mange plattformer.

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med RF-1059

Hvorfor negativ beholdning?
Negative beholdninger i autoporteføljen vil nå vises uten at du behøver gjøre noe aktivt for å få dem fram. Negative autoporteføljebeholdninger kan skyldes at aksjene du har solgt ble overført fra en annen megler, eller at de oppstod som et resultat av en emisjon eller aksjer som er kjøpt hos andre meglere og overført til Netfonds. I menyen kan man selv redigere dette ved å fjerne transaksjoner, eller å legge inn kjøp- og salgstransaksjoner.

Påvirkes VPS beholdningen av "kjøp" eller "salg" i autoporteføljen?
VPS-beholdningen din er upåvirket av hva som til enhver tid måtte vises i autoporteføljen. "Kjøp" og "Salg" som legges inn i autoporteføljen av oss eller av kunden er ikke reelle handler som blir utført på børs, men avspeilinger av slike handelstransaksjoner. For å handle aksjer må man gå til handlesiden. Det er kun på denne siden man kan utføre reelle handler.

Trenger jeg oppdatere autoporteføljen selv?
Autoporteføljen oppdateres automatisk av Netfonds dersom du har utført en reell handel. Denne porteføljen har til hensikt å vise avkastningen på dine investeringer. Men du står fritt til å redigere porteføljen slik du selv ønsker den.

Splitt
Ved splitt/spleis legges det automatisk inn splitt-transaksjoner i de berørte autoporteføljene. Disse transaksjonene justerer antall og pris på foregående transaksjoner slik at beregning av avkastning blir riktig.

Hvorfor kommer ikke sist omsatt kurs frem i porteføljen?
Når ny handel legges inn manuelt, vær oppmerksom på at riktig børs velges. For Unoterte aksjer kalles børsen OTC, I USA heter de henholdsvis N for NYSE, A for AMEX og O for Nasdaq. Stocholmsbørsen har kjennetegn ST. Oslo Børs er OSE.

Eksport av handelsdata til f.eks. annet regnskapsprogram (2 alternativer for skattehjelp)

Handelsoversikten viser hvilke handler som er foretatt hos oss i et valgt år. Handelsdata fra denne oversikten kan eksporteres til andre programmer som kan bearbeide opplysningene videre og lage grunnlag for utskrifter som kan brukes i forbindelse med levering av selvangivelsen. Denne oversikten er basert på rådata fra faktiske handler. Den er altså ikke korrigert for splitt/spleis, og det ligger heller ingen risk- og utbytteopplysninger inne. Dette må derfor programmet som bearbeider opplysningene videre ta hensyn til.


Generering av RF-1059

Ekstraordinært utbytte er ikke tatt med i utregningen da vi ikke har tallene for dette.

Hent ditt RF-1059-SKJEMA

Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (RF-1088)

Alle som har realisert (solgt mv.) aksjer i norske aksjeselskaper får tilsendt oppgave over aksjer og grunnfondsbevis (RF-1088) fra Skatteetatens aksjonærregister. Realisasjonsoppgaven må kontrolleres av skattyter og legges ved selvangivelsen.

 • Skattyter må kontrollere at opplysningene på oppgaven er korrekte og fullstendige. Det er spesielt viktig
  å sjekke ervervsdato, anskaffelsesverdi og realisasjonsvederlag. Opplysningene kan kontrolleres
  mot sluttsedler og lignende.
 • Er oppgaven korrekt og fullstendig, overfører du beløpet for nettogevinst eller tap til post 3.1.8/3.3.8 i
  selvangivelsen.
 • Har du rettelser, må nettogevinst eller tap beregnes på nytt i skjemaet og føres i selvangivelsen i
  post 3.1.8/3.3.8.
 • (Kilde: Ligningskontoret.no)

Skattytere skal ikke selv lage dette skjemaet, og Netfonds produserer derfor ikke noe utkast til dette skjemaet. Mangler og endringer i forhold til tilsendte RF-1088 krever at skattyter fyller ut skjemaet RF-1059.

Oppgaver i forbindelse med handel i OmniTrader (Valuta, CFDs og Futures)

Dersom du ikke har benyttet et program som heter OmniTrader, kan du se bort fra dette punktet.

Det er 2 rapporter man bør laste ned og legge ved selvangivelsen. Benytt din OmniTrader pålogging som starter med NTF.


Gå til denne nettsiden

 • Den ene rapporten finnes i menyen "Reports" og "Financial Statements".
 • Den andre ligger under "Account" og "Account Statement".

Har du mottatt utbytte, så blir det automatisk trukket kildeskatt. Størrelsen på kildeskatten finnes ved å summere alle transaksjoner kalt SD i "Account Statement" eller enklere ved å sjekke beløpet "Dividends" som finnes på "Financial Statements". Vær OBS på at beløpene er netto, altså kildeskatt på utbytte er betalt. Dersom det er utbytte fra norske CFDs, er skatten 27 % og man får ikke ytterligere fradrag eller skatt tilgode.

Kildeskatten for utbytte i andre land er: 30 %, USA, 10 % i Storbritannia, 21,1 % Tyskland, 25 % i Frankrike, 15 % i Spania, 27 % i Norge, 27 % i Danmark, 35 % i Sveits, 25 % i Nederland, 27 % i Italia, 30 % i Sverige og 25 % i Portugal.

Differansen må man kreve tilbake fra skattekontoret slik at man ikke blir dobbelt beskattet. Nettogevinst eller tap beregnes på nytt i skjemaet og føres i selvangivelsen post 3.1.5/3.3.8.

Skatt på aksjer

Skatt på handel i aksjer, unoterte aksjer og grunnfondsbevis i Norge

For kjøp og salg av aksjer beskattes gevinst, mens tap går til fradrag. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 % beskatning for gevinst.  Gevinsten som beskattes reduseres med eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag dersom man har eid aksjene gjennom et årsskifte.

Skatt på gevinst/tap aksjehandel i utlandet

Det er samme beskatning på utenlandske kjøp og salg av aksjer som for norske aksjer. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 % beskatning for gevinst. Gevinsten som beskattes reduseres med eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag dersom man har eid aksjene gjennom et årsskifte.

Utenlandske aksjer er inkludert i forslag til RF-1059 fra Netfonds, men vil ikke være inkludert i realisasjonsoppgavene du mottar fra ligningsmyndighetene. Benytt skjema RF-1059 og før tapet i post 3.3.10. Har du hatt en gevinst skal dette føres til post 3.1.10 i selvangivelsen.

Skatt på gevinst/tap derivathandel

Det er samme beskatning på kjøp og salg av derivater som for norske aksjer. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 % beskatning for gevinst.

Derivathandler er inkludert i forslag til RF-1059 fra Netfonds, men vil ikke være inkludert i realisasjonsoppgavene du mottar fra ligningsmyndighetene. Benytt skjema RF-1059 og føre tapet i post 3.3.10.
Har du hatt en gevinst skal dette føres til post 3.1.10 i selvangivelsen.

Skatt på realisasjon av fond

Det er samme beskatning på kjøp og salg av fond som for norske aksjer. Det betyr 27 % fradrag for aksjetapet og 27 %
beskatning for gevinst. Fondshandler er ikke inkludert i forslag til RF1059 fra Netfonds med mindre kunden selv legger inn kjøps- og salgstransaksjoner for fondet i autoporteføljen.

Skatt på utbytte av aksjer

Skatt på utbytte av norske aksjer

Utbytte skal beskattes med 27%, fratrukket et skjermingsfradrag.

Skatt på utbytte av amerikanske aksjer

Dersom man mottar utbytte på utenlandske aksjer, vil man bli trukket Kildeskatt. Ut fra kontoutskriften på Netfonds vil det gå frem hvor mye Kildeskatt som er trukket. (Normalt vil det på aksjer med amerikanske ISIN bli trukket 30 %, mens andre ISIN f.eks. canadiske vil normalt bli trukket 15 %. ) Kildeskatt betalt i utlandet kan settes opp som fradag og kunden må selv gjøre dette. Du kan lese mer om dette på Skatteetatens nettsider og informasjon vedrørende RF-1147 "Fradrag norsk skatt for skatt bet. i utland person".

Formueskatt

Skattemessig verdsettes nå aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler til 100 % av markedsverdien ved beregning av formueskatt.

Sluttsedler

Sluttsedler finnes under Min side > Kontooversikt / Sluttsedler.

Anskaffelsesverdi for aksjer

Dette fremgår fra sluttsedlene som du finner på nettsidene til Netfonds (Min side > Kontooversikt / Sluttsedler).

Pålydende per aksje

Pålydende per aksje finnes på Oslo Børs sine hjemmesider.

Ligningsverdier

Denne informasjonen får du fra Ligningskontoret. Noe informasjon finnes også hos Norges Fondsmeglerforbund: www.nfmf.no og Verdipapirsentralen: www.vps.no.

Splitt og spleis

En splitt innebærer at pålydende for aksjen nedskrives, og antall aksjer økes. Aksjekapitalen blir ikke påvirket av en splitt. Alle beholdninger blir ganget med en splittfaktor, samtidig som pålydende deles på samme faktor.(Kilde VPS) Ved spleis skjer det motsatte.

Fondsemisjon

Fondsemisjon betyr at det har blitt foretatt en økning av antall aksjer i selskapet. Eksisterende aksjonærer får nye aksjer i samme ISIN, eventuelt i et annet ISIN. Aksjene tildeles hver enkelt aksjonær på bakgrunn av hvor mange aksjer han har fra før, dvs. etter et på forhånd fastsatt bytteforhold. (Kilde VPS)

Skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag tilordnes pr aksje du eide den 31.12 i inntektsåret. I januar året etter fastsetter skatteetaten en skjermingsrente, og skjermingsfradraget er inngangsverdien på aksjen ganger denne rentesatsen. Dette fradraget brukes primært til å redusere skattepliktig utbytte. Dersom man mottok mindre utbytte enn man hadde i skjermingsfradrag, overføres det ubenyttede skjermingsfradraget til året etter.

Dersom man selger en aksje med gevinst, kan man bruke eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år til å redusere den skattepliktige gevinsten. Ubenyttet skjermingsfradrag faller bort dersom aksjen selges med tap.

Shortet aksjer

Gevinst/Tap i forbindelse med shorting av aksjer er skattepliktig som ved vanlig realisasjon. Ved shorting er det FIFO-prinsippet (First in First out) som gjelder. De aksjene du solgte først, blir de aksjene du først kjøpte tilbake og er dermed en realisasjon.

Årsoppgave fra VPS

Årsoppgaven (Beholdning ved årsskifte) kan hentes fra våre sider elektronisk her.

Årsoppgaven (Beholdning ved årsskifte) kan også hentes elektronisk på Verdipapirsentralens hjemmesider (VPS Investortjenester) i menyen Postkasse.
VPS-Investortjenester finnes her.

Har du spørsmål til oppgaven må du henvende deg til Skatteetaten på telefonnummer 815 81 819, eller slå opp på deres hjemmesider www.skatteetaten.no. Netfonds kan dessverre ikke svare på spørsmål om disse oppgavene.

Selskaper på OSE registrert i utlandet

I forbindelse med skatt for AS/NUF, er skattereglene annerledes for aksjer i selskaper registrert utenfor EØS/EU. Dersom skatteberegningen er i forbindelse med et selskap, så skal det ikke betales skatt av gevinst på realisasjoner av aksjer registrert i EØS-området, og tilsvarende får ikke selskapet fradrag for tap på realisasjoner av aksjer registrert i EØS-området. Dette kaller skattemyndighetene for "fritaksmetoden". Siden realisasjonene ikke er skattlagte, skal de heller ikke med på RF-1059. Du får mer informasjon på skatteetaten.no om dette.

Netfonds Bank gir ikke råd eller veiledning utover det du finner her om utfylling av skattemeldingen. Behøves ytterligere informasjon, ber vi den enkelte ta kontakt med sitt lokale ligningskontor. Man finner også mye informasjon på ulike nettsteder som www.hegnar.no og www.skatteetaten.no