Teknisk og drift

topp

Tekniske problemer

PrimeTrader

Problemer med installasjon på Windows 7

Windows 7 rapporterer følgende: "Dette programmet lastes ikke ned ofte og kan skade maskinen". Dette er ikke riktig dersom du har lastet ned fra oss, og du kan derfor velge "Kjør likevel" (eventuelt må du i noen situasjoner trykke på "Handlinger" før du får dette valget eller også "flere alternativer").
For å være helt sikker, eller dersom du er usikker på om du har en versjon av primetrader-installasjons-programmet (pt-win-current-setup.exe) som ikke har blitt "tuklet" med, kan du sjekke installasjonsfilens MD5-sjekksum med programmet FCIV fra Microsoft. Riktig sjekksum for versjon 7.5 er 89474a46de7a9ba726f793c304ba02b3.

Problemer med å bruke PrimeTrader på Ubuntu 12.04 eller annen ny linux

Ubuntu 12.04 har to bugs som gjør at PrimeTrader kan krasje, ofte allerede ved oppstart. Disse bugene kan omgås dersom du setter følgende variable:

UBUNTU_MENUPROXY="no"
GTK_IM_MODULE="xim"

Du kan enten lage et oppstartsskript som setter disse variable og starter PrimeTrader/PrimeTrader64, eller du kan legge dem inn i PrimeTraders egen konfigurasjonsfil som du finner her:

~/.prime-trader/configure-trader.lisp

Legg i så fall følgende to linjer inn nederst i configure-trader.lisp:

(setenv "UBUNTU_MENUPROXY" "no")
(setenv "GTK_IM_MODULE" "xim")