Om Netfonds

Presentasjon av Netfonds


Forretningsområder

Netfonds Holding AS (Netfonds) er morselskap til Netfonds Bank AS, en norsk forretningsbank, og Netfonds Livsforsikring AS, et norsk livsforsikringsselskap. Netfonds Bank AS driver en verdipapirhandelstjeneste på internett for Danmark, Sverige, Norge og USA.

Netfonds startet virksomhet i 1996 som den første nettmegler i Norge. Netfonds har i dag en betydelig markedsandel (ca 4%) på Oslo Børs.


Tilsynsmyndighet

Netfonds har sete i Oslo og står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge.


Management

Harald Sperlin Thorstensen er chief executive officer.


Risk - Capital Requirements

Netfonds vurderer risk på løpende basis. Netfonds har følgende vesentlige risiki:

  1. Credit risk, som reduseres gjennom strict lending practice.
  2. Operational risk, som kontrolleres med streng rutinekontroll og backupsystemer.
  3. Liquidity risk, som reduseres med credit lines fra andre finansinstitutioner og høy innskuddsdekning.

Se nærmere detaljer i dokumentene nedenfor:

- ICAAP-oversikt for Netfonds konsernet 

- Rapport for 1 kvartal 2018 Netfonds Bank
- Rapport for 2 kvartal 2018 Netfonds Bank
- Rapport for 1 halvår 2018 Netfonds Livsforsikring

- Årsrapport for 2017 Netfonds Holding
- Årsrapport for 2017 Netfonds Bank
Årsrapport for 2017 Netfonds Livsforsikring 

Årsrapport for 2016 Netfonds Holding
- Årsrapport for 2016 Netfonds Bank
Årsrapport for 2016 Netfonds Livsforsikring

Rapport om Solvens og Finansiell stilling (SFCR) 2016 Netfonds Livsforsikring 
- Rapport om Solvens og Finansiell stilling (SFCR) 2017 Netfonds Livsforsikring 

- Rapport for 1 kvartal 2017 Netfonds Bank
- Rapport for 2 kvartal 2017 Netfonds Bank
- Rapport for 3 kvartal 2017 Netfonds Bank
Rapport for 1 halvår 2017 Netfonds Livsforsikring