Om Netfonds

Forretningsområder

Netfonds Holding AS (Netfonds) er morselskap til Netfonds Bank AS, en norsk forretningsbank, og Netfonds Livsforsikring AS, et norsk Livsforsikringsselskap. Netfonds Bank AS driver en verdipapirhandelstjeneste på internett for Danmark, Sverige, Norge og USA.

Netfonds startet virksomhet i 1996 som den første nettmegler i Norge. Netfonds har i dag en betydelig markedsandel (ca 4%) på Oslo Børs.

Tilsynsmyndighet

Netfonds har sete i Oslo og står under tilsyn av Finanstilsynet i Norge.

Management

Harald Sperlin Thorstensen er chief executive officer.

Risk - Capital Requirements

Netfonds vurderer risk på løpende basis. Netfonds har følgende vesentlige risiki:

Credit risk, som reduseres gjennom strict lending practice.

Operational risk, som kontrolleres med streng rutinekontroll og backupsystemer.

Liquidity risk, som reduseres med credit lines fra andre finansinstutisjoner og høy innskuddsdekning.Se nærmere informasjon i dokumentene nedenfor: