Valuta, Futures og CFDs

Netfonds OmniTrader er en applikasjon som er svært enkel å bruke, men som inneholder avanserte funksjoner for aktiv trading i valuta, futures eller i CFDs. Nedenfor kan du lese en artikkel om CFDs skrevet av DinePenger.

Før man begynner å handle med sine egne penger, anbefaler vi at man henter ned og installerer en demo versjon. Du kan også bruke vår web-baserte demo versjon. Demoen gir deg et fiktivt beløp på 100 000 kroner som du kan handle med og tilbakestille når du måtte ønske. All informasjon i demoversjonen er i realtid.

CFDs er aksjederivater og handles som en vanlig aksje. Gjennom OmniTrader vil du få tilgang til de største aksjene på børsene i Asia, Europa, Russland, Australia og Amerika. Du kan handle de fleste valutakryss, samt du kan handle gull, sølv, olje eller mange andre råvare futures.

 

Valuta (Forex)

 • Direkte handel via Netfonds Omnitrader.
 • Sanntidskurser gratis.
 • Marginhandel med høy gearing. Inntil 25 gangers gearing på din egenkapital.
 • Spot Forex, versatile trade orders, forward outrights.
 • Tjenesten åpner for over 120 valutakombinasjoner/valutakryss og dekker alle hovedvalutaer mot Norske kroner, Amerikanske dollar og Euro.
 • Liten spread mellom kjøper og selger.
 • Valutahandel på Internett er tilgjengelig hele døgnet.

Futures

 • Direkte handel via Netfonds Omnitrader.
 • Konkurransedyktige priser basert på månedtlig handelsvolum.
 • Handel i Gull og Sølv futures.
 • Handel i Olje og gass futures.

CFDs

 • Direkte handel via Netfonds Omnitrader.
 • CFDs (Contract for Difference) tilbyr investorer en annerledes og spennende vei å handle på - i motsetning til å fysisk kjøpe og selge aksjer, kan du handle på prisbevegelsene til en individuell aksje eller indeks. Dersom du tror aksjen vil stige, tar du en ”long” posisjon eller ”short” dersom du tror aksjen vil falle. Du oppnår fortjeneste eller tap avhengig av om din forespeiling om markedet slo til eller ikke.
 • Siden en CFD er et derivat så kan man enkelt eksponere seg både for oppgang og nedgang i underliggende aksje. Man kan like enkelt kjøpe som å selge en CFD. Dersom man tror at en aksje vil falle i verdi selger man et antall kontrakter for en kurs, og kjøper senere tilbake tilsvarende antall kontrakter på en lavere kurs. Differansen i kursen vil være gevinsten eller tapet. Ved bruk av CFD kan man derfor oppnå en gevinst både i fallende og stigende markeder.
 • CFDs er en mulighet til å gjøre markert fortjeneste og gearingen gjør at en handel gir langt høyere avkastning enn en vanlig aksjehandel. Selve handelen er like enkel. Men, risikoen er selvfølgelig tilsvarende og tapene kan bli større enn ved vanlig aksjehandel. Vi anbefaler derfor at man følger med kontinuerlig og hvertfall selger seg ut dersom man drar på ferie.
 • Lav inngangs margin ­ kun 10% av investeringen.
 • Handle på indekser, sektorer eller aksjer
 • Tjen penger ved short handel.
 • CFDs kan brukes strategisk ved for eksempel å hedge mot en eksisterende aksjebeholdning
 • Minimer risikoen ved å bruke Stop-loss.

 

 


1
. Avtaler for bruk av standardversjonen

For å handle valutakryss, futures og CFDs må Avtale vedrørende handel med CFDs og valuta være signert og godkjent av Netfonds. Du finner avtalen på fullmakter-siden.

OBS! En betingelse for å kunne handle via OmniTrader hos oss er at kunden har opprettet en Netfonds Pluss eller Trader konto. De som allerede er kunder hos Netfonds, kan skifte kontotype til Netfonds Pluss på denne siden og til Trader på denne siden. De som ikke er kunder, kan åpne konto på denne siden.

2. Send avtalen i posten ferdig signert!

Når papirene er mottatt og vi har behandlet avtalen, vil du bli aktivert som OmniTrader-kunde. Du vil da motta en e-post med link til Netfonds OmniTrader hvor du kan laste ned den virkelige handelsapplikasjonen. Netfonds OmniTrader er en egen handelsapplikasjon som installeres på din pc. Ved første gangs innlogging må du generere en sikkerhetsnøkkel. Gå inn under Tools - Key Management - Generate new key. Når dette er gjort, må du ringe oss på telefon 23158600 for å aktivere applikasjonen. Netfonds OmniTrader er nå klar til bruk og vi anbefaler våre kunder å lage sitt eget passord i applikasjonen (Tools og Change password).

 


3
. Handel

For å handle kreves at man overfører penger fra Klientkonto til Saxokonto. Dette gjøres via Betalingsoppdrag. Aktiverte OmniTrader-kunder vil få opp en ekstra meny på denne siden. Overførsel skjer en gang daglig. I OmniTrader vil du finne en detaljert oversikt over dine handler og transaksjoner. (Du må overføre minimum NOK 75.000 ($10.000) til Saxo kontoen.)

 


4.
Pengeoverføring

Under Betalingsoppdrag er det en egen meny for overføring mellom Klientkonto og Saxo konto. Merk at det må være penger på Klientkonto f ør en eventuell overføring til Saxo konto. Er det ikke penger på Klientkontoen, må dette overføres først. (Du må overføre minimum NOK 75.000 ($10.000) til Saxo kontoen.)


5.
Marginhandel - eksempel på utregning

Marginhandel innebærer at man kan geare opp porteføljen. Man stiller da sikkerhet for en prosentandel av eksponeringen. For valutakryss er marginkravet i de fleste tilfeller 4%. Man må imidlertid sjekke Trading conditions for Forex for detaljer da det er noen valutakryss som krever en høyere margin. Det er derfor viktig at man kontrollerer marginkravet slik at posisjonene ikke blir stengt automatisk. For CFDs er marginkravet 10% se Trading conditions for CFDs.

 

Marginstatus er tilgjengelig under Account og Client Summary, 'Use of Equity Margin'. Dersom 'Use of Equity Margin' er 100% innebærer dette at man er fullt ut eksponert. Alle tilgjengelige midler er bundet av marginkravet. Dersom marginkravet overstiger 110% vil du få en første advarsel i form av en popup i handelsapplikasjonen samt en e-post. Andre advarsel kommer på samme måte dersom marginkravet overstiger 125% hvor man blir oppfordret til å stenge deler av porteføljen eller evt tilføre ytterligere sikkerhet. Når marginkravet når 150% blir samtlige posisjoner stengt umiddelbart.

Eksempel:
En kunde har tilgjengelig kapital 100,000, og man har 10% margin for CFD handel. Kunden gjør en CFDhandel for 800,000, hvor 80% (10%*800,000 / 100,000) av marginen benyttes.

Hvis markedsverdien nå faller til 750,000, vil kundens 'Net Equity for Margin' (norsk versjon: nødvendig egenkapital for margin) falle til 50,000. 'Use of Equity Margin' vil da bli 150% (10% *750,000 / 50,000) av kundens gjenværende kapital. Kunden må da foreta ett av følgende tiltak:

 • Overføre midler for å dekke posisjonen.
 • Redusere CFD posisjonen ved å selge det nødvendig antall kontrakter.

6. Automatisk stengning

Netfonds har følgende rutiner dersom marginkravet overstiger 100%:

 

Marginkravet ved prosent: Handling
110% 1. advarsel
125% 2. advarsel
150% Automatisk stengning av alle posisjoner


7.
Finansiering

Når man handler CFDs har man mulighet til å geare investeringen. Siden CFDs er et marginprodukt så vil man bli belastet med en rente dersom man beholder posisjonen ut over en dag. Dersom man velger å sitte med CFD-posisjoner over natta, påløper det følgende: For en longposisjon (kjøp) er dette p.t. en utgift på LIBOR + 3% p.a. For en shortposisjon er dette en inntekt på LIBOR - 2.5% p.a. Dersom man holder en CFD long-posisjon over en lengre periode (mange uker, flere måneder), kan det derfor påløpe en betydelig rentekostnad.

 

8. Vilkår - Trading conditions

Trading conditions vil til enhver tid være oppdatert i OmniTrader. Vilkårene står under Account og Trading Conditions.

9. Kostnader ved å benytte OmniTrader

Se Trading Conditions i OmniTrader.

 


10. Tekniske spørsmål

For tekniske spørsmål, kan hjelp finnes her

11. Eksempler

Kommer snart.

12. Mer informasjon og support

For ytterligere informasjon om OmniTrader ta kontakt med oss på e-post: omni-support@netfonds.no.