Denne siden fornyes snart!

Oversikt
Kundeportefølje
Gjesteportefølje
Skattehjelp
Generell hjelp

Gjesteportefølje

For å bruke Netfonds' gjesteportefølje må du oppgi et brukernavn og et passord. Brukernavnet og passordet behøver ikke å være det samme som du har oppgitt for aksjehandel hos Netfonds, og du behøver heller ikke å være Netfonds-kunde for å bruke gjesteportefølje. Passordet vil være kjent bare for deg selv, så glem det ikke.

Etter at du er registrert, vil web-browseren din be deg om å oppgi brukernavn og passord når du vil gå inn i din portefølje. Browseren din vil huske denne informasjonen så lenge den kjører, så du kan arbeide med gjesteporteføljen uten å måtte oppgi passordet til stadighet.


Brukernavn for gjesteporteføljen:

Passord:

Skriv passordet inn på nytt:

Om Netfonds |  Personvern |  Utforming  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
torsdag 21/03-2019 10:38:36