Denne siden fornyes snart!

Oversikt
Kundeportefølje
Gjesteportefølje
Skattehjelp
Generell hjelp


Porteføljeverktøy og Skattehjelp

 • Kundeporteføljen
  Hver kunde i Netfonds har en Kundeportefølje. Kundeporteføljen inneholder èn Autoportefølje samt et vilkårlig antall Modellporteføljer dersom det er ønskelig.
  Autoporteføljen oppdateres automatisk ved dagens slutt med de handler som er utført hos Netfonds. Data fra Autoporteføljen er utganspunket for RF1059-skjemaet som skal vedlegges selvangivelsen.
  Du kan selv redigere alle transaksjonene både i Autoporteføljen og i Modellporteføljene, og du kan legge inn aksjer eller transaksjoner utført hos en annen.
  Merk! Autoporteføljen er et verktøy og ettersom man har redigeringsmulighet vil den kanskje ikke speile din faktiske beholdning. Din faktiske beholdning hos Netfonds finner du alltid på beholdningssiden.
  Du kan lese mer om Autoporteføljen i et eget avsnitt på vår hjelpeside.

 • Gjesteporteføljen
  Gjesteportefølje kan brukes av alle; også de som ikke er kunde hos Netfonds. Du kan opprette så mange gjesteporteføljer du vil, og dataene du legger inn kan være reelle eller imaginære. Du kan også opprette så mange porteføljer du vil innenfor én gjesteportefølje. Gjesteporteføljeen oppdateres ikke av Netfonds på noen måte, og vi har heller ingen mulighet til å se hva som ligger der, eller hvem som eier hvilken gjesteportefølje. Dette er altså en åpen og anonym tjeneste.
  Registrer en ny gjesteportefølje.
 • Skattehjelp
  Vi tilbyr skattehjelp i forbindelse med selvangivelsen for norske investorer. RISK-tallene fra skatteetaten pleier å være klare hvert år fra slutten av februar. Kort tid etter at disse foreligger, vil vi kunne lage forslag til RF-1059 basert på handelsdata i autoporteføljen. Her kan du lese mer om skattehjelp>>

Om Netfonds |  Personvern |  Utforming  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
torsdag 21/03-2019 10:37:31