Prisliste i norske kroner -  Gjelder fra 1/8 - 2018

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kurtasje for handel i aksjer, futures**, warrants, retter

Scroll eller snu enheten >

Markedsplass: Norge Sverige/Danmark Europa øvrig***** USA
Bonuskunder* 0.03% 0.03% 0.05% 0.075%****
Traderkunde*** 0.04% 0.04% 0.05% 0.1%
Standardkunde 0.045% 0.045% 0.05% 0.1%
Autogiro-kunde 2 d. oppgj.kred. 0.09%
«Tjueni-kurtasjen» 0.2%

* Bonuskunder er kunder som handlet for mer enn 10 mill kr foregående 31 dager

** Clearingavgift kommer i tillegg, se Oslo Clearing for prisinformasjon

*** Traderkunder er kunder som har hatt mer enn 15 sluttsedler foregående 31 dager i samme marked

**** USA-Bonus: Omsetning i USA for over 10 mill kr foregående 31 dager

***** Europa: + 0,30 % transaksjonsskatt på franske aksjer

OTC-aksjer i Norge: kurtasje 0,2 %, minimum 250 NOK

Aktietorget Sverige: kurtasje 0.3 % - min 99 SEK

Kurtasje ved todagers oppgjørskreditt: 0,09%, minimum 119 NOK

Kurtasje ved telefonordre: 0,15%, minimum 200 NOK

Introkurtasje: Min 1 NOK / 0.045% - Norge (ikke OTC)/Sverige/Danmark (gjelder kun nye kunder).

Kurtasje for valutahandel: 0,03 % (min 49 NOK - maks 990 NOK)

Rente på valutaposisjoner. 2 % av nominell eksponering. 

Minstekurtasje aksjer, futures, warrants, retter

Scroll eller snu enheten >

Markedsplass: Norge Sverige/Danmark Europa øvrig USA
Bonuskunder* 49 NOK 49 NOK 149 NOK 79 NOK****
Traderkunde 69 NOK 69 NOK 149 NOK N/A
Minstekurtasje 79 NOK 79 NOK 149 NOK 89 NOK
Minstekurtasje intro 45 dager** 1 NOK 1 NOK 149 NOK N/A
Min.kurtasje, autogiro-kunde 2 d. oppgj.kreditt 119 NOK

Maksimumskurtasje aksjer, warrants, retter

Scroll eller snu enheten >

Markedsplass: Norge Sverige/Danmark Europa øvrig USA
Bonuskunder 990 NOK 990 NOK N/A N/A

Kurtasje for handel i opsjoner*

Scroll eller snu enheten >

Markedsplass: Norge Sverige/Danmark Europa øvrig USA
Prosentsats 0.2% 0.2% N/A N/A
Minstekurtasje 95 NOK 95 NOK N/A N/A

*Clearingavgift kommer i tillegg, se Oslo Clearing for prisinformasjon

**Gjelder ikke livkonto

Fondshandel

Netfonds tar ikke gebyr ved kjøp og salg av fondsandeler. Forvaltningskostnader og gebyrer fra de ulike fondsforvalterne varierer. Se hvert enkelt fond for informasjon. Se også vår side om fondshandel.

Utlånsrenter (gjelder alle valuta) - Trapperente

0 - 2.000.000 5.65%
2.000.000 - 10.000.000 4.95%
Over 10.000.000 3.95%

Bonuskunder får 4,95 % for andel av lånesum under 10 mill kr.
Eks. Lånesum kr 7.500.000 gir 5.65 % av 2.000.000 kr og 4.95 % av 5.500.000 kr.

Overtrekksrente 11.75%

Innskuddsrenter* - fra første krone - NOK

Saldo
0 - 500.000 0.00%
500.001 - 1.000.000 0.35%
1.000.001 - 5.000.000 0.45%
5.000.001 - 0.00%

*Øvrige valuta eller sikkerhetskonto 0.00 %

Vekslingsgebyr - Valuta

Gebyr 50 NOK

Verdipapirlån

Utlånshonorar - Lån av aksjer (short) 0.20%
Lånerente - Lån av aksjer (short) 4.50%
Utlånshonorar - Utlån av aksjer 0.10%
Lånerente - Utlån av aksjer 2.25%

Tjenester

Software - PrimeTrader 0 NOK
Betalingsoppdrag 0 NOK
Kontohold for ikke-aktive kunder* 30 NOK
Storinvestoravgift** 50 NOK + 0.006%
Depotavgift 0 NOK
Manuell inn- og utbetaling (utbetaling til registrert kontonummer). Konto i NOK 100 NOK/transaksjon
Øvrige manuelle betalinger 500 NOK/uttak
Flytting verdipapirer mellom internkontoer, Netfonds og opprettelse av rettighet på konto 100 NOK/papir (maks 500 NOK)
Flytting av noterte norske, svenske og danske aksjer fra Netfonds 150 NOK/papir(maks 1500 NOK)
Frigivelse 300 NOK/papir
Flytting øvrige verdipapirer fra Netfonds / Flytting av unoterte verdipapirer mellom forskjellige juridiske eiere 500 NOK/papir
Administrasjonsgebyr og dekningssalg/kjøp 500 NOK/tjeneste
Flytting/avvikling av ASK og kapitalforsikring 500 NOK
Oppbevaring av amerikanske PREM-aksjer 14 USD/måned
Oppbevaring av amerikanske microcaps 7 USD/måned
Tegning av emisjon via Netfonds Liv 300 NOK

*Ikke-aktive kunder: Ingen handler siste året.
**Beholdning > 100 000 NOK 31.12. Det gis 50% fradrag for betalt kurtasje på norske aksjer og lånerente siste år.
Eks. Portefølje 500 000 gir 80 kr i avgift. Ved 160 kr i betalt kurtasje vil du følgelig ikke bli belastet.

Abonnement, prisliste i norske kroner

Kursinformasjon i sanntid (pris pr måned)

Scroll eller snu enheten >

Markedsplass: OSE OMX USA
Uten ordredybde - WEB 0 NOK 0 NOK 45 NOK
Uten ordredybde - PrimeTrader 20 NOK 10 NOK 45 NOK
Med ordredybde 140 NOK 120 NOK
Profesjonelle brukere 480 NOK 450 NOK
Opsjoner uten ordredybde Inkludert
Opsjoner med ordredybde Inkludert
Pris per snapshot 0,3 NOK

Nyhetstjenester (pris pr måned)

Hegnar 0 NOK
Oslo Børs info 0 NOK
Hugin 0 NOK
TDN 500 NOK
Dow Jones Newswire 0 NOK
Direkt.se 190 NOK
DJ Newswire Feed Europa 300 NOK
SMS-tjenester 1 NOK/melding

Kapitalforsikringskonto

Kostnadene trekkes fra innbetalt sparebeløp

Administrasjonsgebyr 0,2% pr år
Risikopremie ca 3 kr/mnd pr 1.000.000 i sparebeløp*

* Gir 1% ekstrautbetaling ved død.