Prisliste i norske kroner -  Gjelder fra 1/8-2018

Kurtasje for handel i aksjer, futures**, warrants, retter

Markedsplass: Norge Sverige/Danmark Europa øvrig***** USA
Bonuskunder* 0.03% 0.03% 0.05% 0.075%****
Traderkunde*** 0.04% 0.04% 0.05% 0.1%
Standardkunde 0.045% 0.045% 0.05% 0.1%
Autogiro-kunde 2 dagers oppgjørskreditt 0.09%


«Tjueni-kurtasjen» Min. 29 NOK.Trykk her for å bytte.
0.2%      

* Bonuskunder er kunder som handlet for mer enn 10 mill kr foregående 31 dager
** Clearingavgift kommer i tillegg, se Oslo Clearing for prisinformasjon

*** Traderkunder er kunder som har hatt mer enn 15 sluttsedle
r foregående 31 dager i samme marked
**** USA-Bonus: Omsetning i USA for over 10 mill kr foregående 31  dager
*****
Europa: + 0,30 % transaksjonsskatt på franske aksjer
OTC-aksjer i Norge: kurtasje 0,2 %, minimum 250 NOK
Aktietorget Sverige: kurtasje 0.3 % - min 99
Kurtasje ved todagers oppgjørskreditt: 0,09%, minimum 119 NOK
Kurtasje ved telefonordre: 0,15%, minimum 200 NOK
Introkurtasje: Min 1 NOK / 0.045% - Norge (ikke OTC)/Sverige/Danmark (gjelder kun nye kunder). Gjelder fra opprettelsesdato.

Kurtasje for valutahandel: 0,03 % (min 49 NOK - maks 990 NOK)

Rente på valutaposisjoner. 2 % av nominell eksponering. 

Minstekurtasje aksjer, futures, warrants, retter
Markedsplass: Norge Sverige/Danmark Europa øvrig
USA
Bonuskunder* 49 NOK 49 NOK 149 NOK 79 NOK****
Traderkunde 69 NOK 69 NOK 149 NOK n/a
Minstekurtasje 79 NOK 79 NOK 149 NOK 89 NOK
Minstekurtasje intro 45 dager (gjelder ikke livkonto) 1 NOK 1 NOK 149 NOK n/a
Minstekurtasje, Autogiro-kunde 2 dagers oppgj.kreditt 119 NOK


Maksimumskurtasje aksjer, warrants, retter
Markedsplass: Norge Sverige/Danmark Europa øvrig
USA
Bonuskunder 990 NOK 990 NOK n/a n/a
Kurtasje for handel i opsjoner*
Markedsplass: Norge Sverige/Danmak Europa øvrig
USA
Prosentsats 0.2% 0.2% n/a n/a
Minstekurtasje 95 NOK 95 NOK n/a n/a

*Clearingavgift kommer i tillegg, se Oslo Clearing for prisinformasjon

Fondshandel
Netfonds tar ikke gebyr ved kjøp og salg av fondsandeler. Forvaltningskostnader og gebyrer fra de ulike fondsforvalterne varierer.
Se hvert enkelt fond for informasjon. Se også vår side om fondshandel.

 

Utlånsrenter (gjelder alle valuta) - Trapperente
0 - 2.000.000 5.65%
2.000.000- 10.000.000 4.95%
Over 10.000.000 3.95%

Bonuskunder får 4,95 % for andel av lånesum under 10 mill kr.
Eks. Lånesum kr 7.500.000 gir 5.65 % av 2.000.000 kr og 4.95 % av 5.500.000 kr.

Overtrekksrente 11.75%

Innskuddsrenter* - fra første krone - NOK
Saldo  
0 - 500.000 0.00%
500.001 - 1.000.000 0.35%
1.000.001 - 5 000 000 0.45%
5.000.001 - 0.00%

*Øvrige valuta eller Sikkerhetskonto 0.00 %

Vekslingsgebyr - Valuta
Gebyr 50 NOK  Verdipapirlån
Utlånshonorar - Lån av aksjer (short)
0.20%
Lånerente - Lån av aksjer (short) 4.50%
Utlånshonorar - Utlån av aksjer
0.10%
Lånerente - Utlån av aksjer 2.25%

 

Tjenester
Software PrimeTrader 0 NOK
Betalingsoppdrag 0 NOK
Kontohold for ikke-aktive kunder* 30 NOK
Storinvestoravgift** 50 NOK + 0.006%
Depotavgift 0 NOK
Manuell inn- og utbetaling (utbetaling til registrert kontonummer). Konto i NOK 100 NOK/transaksjon
Øvrige manuelle betalinger 500 NOK/uttak

Flytting verdipapirer mellom internkontoer, Netfonds og opprettelse av rettighet på konto

100 NOK/papir (maks 500 NOK)
Flytting av noterte norske, svenske og danske verdipapirer fra Netfonds 150 NOK/papir (maks 1500 NOK)
Frigivelse 300 NOK/papir
Flytting øvrige verdipapirer fra Netfonds / Flytting av unoterte verdipapirer mellom forskjellige juridiske eiere
500 NOK/papir

Administrasjonsgebyr og dekningssalg/kjøp

500 NOK/tjeneste
Flytting/avvikling av ASK og kapitalforsikring 500 NOK
Oppbevaring av amerikanske PREM aksjer 14 USD/måned
Oppbevaring amerikanske microcaps
7 USD/måned
Tegning i emisjon via Netfonds Liv 300 NOK

*Ikke-aktive kunder: Ingen handler siste året.
**Beholdning >100 000 NOK 31.12. Det gis 50% fradrag for betalt kurtasje og lånerente siste år.
Eks. Portefølje 500 000 gir 80 kr i avgift. Ved 160 kr i betalt kurtasje vil du følgelig ikke bli belastet.

 

Abonnement, prisliste i norske kroner

Kursinformasjon i sanntid (pris pr måned)
Markedsplass: OSE OMX USA
Uten ordredybde - web 0 0 45 NOK
Uten ordredybde - PrimeTrader 20 NOK 10 NOK 45 NOK
Med ordredybde 140 NOK 120 NOK  
Profesjonelle brukere 480 NOK 450 NOK  
Opsjoner uten ordredybde inkludert    
Opsjoner med ordredybde inkludert    
Pris pr Snapshot 0,3 NOK
 

 

Nyhetstjenester (pris pr måned)
Hegnar 0 NOK

Oslo Børs info 0 NOK

Hugin 0 NOK

TDN 500 NOK

Dow Jones Newswire 0 NOK

Direkt.se 190 NOK

DJ Newswire feed Europa 300 NOK

SMS-tjenester 1 NOK/melding

 

Kapitalforsikringskonto

Kostnadene trekkes fra innbetalt sparebeløp
Administrasjonsgebyr 0,2% pr år
Risikopremie ca 3 kr/mnd pr 1.000.000 i sparebeløp*

*Gir 1% ekstrautbetaling ved død.