Nyere release notes her

Nytt i PrimeTrader 6.0.7:

KUN for WINDOWS: Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0.6

 • Retter en feil som av og til kunne gi kræsj, mest i intradagsvinduer.

Nytt i PrimeTrader 6.0.6:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 og 6.0-b8

 • Retter en feil som førte til at enkelte intradagsgrafer for indekser (spesielt svenske) kom opp uten innhold

Nytt i PrimeTrader 6.0.5:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 og 6.0-b8

 • Retter en feil som av og til (f.eks. ved svært langsom eller ustabil internettforbindelse) kunne føre til at tickere manglet alle data i prisinformasjonsvinduene.
 • Retter en feil som førte til at svenske indekser kunne mangle fullt navn og andre data (forrige pris, isin mm.)
 • Retter en kosmetisk feil i historikk- og intradagsgrafer (candlesticks og volum-data ble tegnet med avvikende bredde når den gule markøren passerte over dem).

Nytt i PrimeTrader 6.0.4:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 og 6.0-b8

 • Retter en feil med ordreendringer direkte i ordrestatusvinduet

Nytt i PrimeTrader 6.0.3:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1, 6.0.2 og 6.0-b8

 • Retter en feil som forårsaket forsinkete oppdateringer i nyhetsleservinduet
 • Retter feil som kunne gi kræsj ved oppstart av intradagsvinduene

Nytt i PrimeTrader 6.0.2:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0, 6.0.1 og 6.0-b8

 • Retter en feil som gjorde at ordreboka ikke oppdaterte "Siste" riktig
 • Retter en feil som ga feil sortering av delvis utførte kansellerte ordre i ordrestatus
 • Retter en feil som ga feilmelding ved forsøk på å lukke vinduer med Alt-F4 (Windows)

Nytt i PrimeTrader 6.0.1:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 6.0 og 6.0-b8

 • Retter en feil som gjorde at prisinformasjonsvinduer som inneholdt en rad med en indeks og samtidig en kolonne med verdi av beholdning, ville kunne henge
 • Retter en sjelden feil i ordreskjemaet
 • Retter en feil i nyhetsleseren som ga feil ved lasting av nyhetsleseroppsett fra gamle PrimeTraderversjoner
 • For meglere:Legger til en ny kolonne for egenkapital i multiordreskjemaet

Nytt i PrimeTrader 6.0

 • Rask på moderne hardware: PrimeTrader vil nå kunne utnytte moderne maskiner med flere prosessorkjerner mer effektivt
 • Fargerik: PrimeTrader lar det nå definere farger på vinduene selv eller markere tickere med dine egne farger. Du kan lagre farge- og fontoppsett i stilark
 • Raskere ordreskjema og ordreendringer: Du kan nå enkelt sette limit til kjøper- eller selgerpris ved å trykk K eller S i limit-feltet i ordreskjemaet, eller bruke O eller N til å flytte limit et hakk opp eller ned. Det samme kan gjøres direkte i ordrens limitfelt i ordrestatusvinduet (trykk med musa på limit, eller trykk C for å aktivere redigering).
 • Flere innstillinger - enklere håndtering av standardverdier: PrimeTrader har fått mer fleksible innstillinger, f.eks. kan du nå fritt sette font og fontstørrelse i ordreskjemaet. De fleste tilpasninger du gjør på vinduene huskes automatisk slik at neste gang du åpner et vindu av samme type, vil innstillingene fra forrige vindu brukes som standardverdier.
 • Ny tickerlinje: Ny tickerlinje animerer handler og viser handlene på en penere og tydeligere måte, spesielt ved lange tickernavn
 • Drag & Drop: Bruk drag & drop til å overføre tickere mellom prisinformasjonsvinduer, endre innhold i grafer osv.
 • Forbedrete alarmer: Lyd-alarmer spilles nå av direkte i PrimeTrader og kan tidsbegrenses. PrimeTrader husker også dine alarmvalg fra gang til gang, så det er raskere å legge inn nye alarmer.
 • Mange feil rettet: En mengde feil har blitt rapportert av kunder til prime-trader@netfonds.no - fortsett med det, vi setter pris på tilbakemeldingene!

Nytt i PrimeTrader 5.1.5:

Denne versjonen er både tilgjengelig som komplett installasjonsprogram på våre websider og som automatisk oppdatering fra versjon 5.1.3 (64-bits PrimeTrader) og 5.1.4 (32-bits PrimeTrader)

Nyhet:

 • Nå også på svensk! (Språk stilles inn under "Generelt" i "Tilpass PrimeTrader")
 • Kansellerte nyhetsmeldinger blir nå fjernet automatisk fra News Browser

Feil rettet:

 • Rettet en feil som i sjeldne tilfelle ga feilmeldingen "Command reuse attempt"
 • Dersom du angir (eller har i beholdningen) verdipapirer fra ukjente børser, får du nå bare en advarsel i stedet for en feilmelding
 • Rettet en feil som ga feil i historikkvinduet dersom man forsøkte å zoome inn på en periode på bare en dag
 • Rettet en feil som gjorde at bare to desimaler ble vist i Ticker Line, selv om prisen hadde 3-4 desimaler
 • Forbedret feilrapportering i mac-versjonen

Nytt i PrimeTrader 5.1.4:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 5.1.3 (NB: Kun for 32-bits PrimeTrader)

Feil rettet:

 • Rettet en feil som kunne gi sporadiske feilmeldinger (med tekst som omhandlet en "EXCEPTION")

Nytt i PrimeTrader 5.1.3:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 5.1.1 og 5.1.2

Nyhet:

 • Ordrebokstatus: Ny kolonne "O.B. Status" i Prisinformasjon/Price Info viser status for ordrebok (om handel er åpen, trading halt osv.) med fargekode (grønn når åpen for kontinuerlig handel, gult under auksjoner etc., rødt når stengt eller trading halt)
 • Ordrebokstatus også i Ordrebokvinduet: Forutsettes at "Vis siste pris" er valgt under "Innstillinger", da vil eventuell avvikende ordrebokstatus vises i parantes bak tickernavnet og med fargekode.

Feil rettet:

 • Rettet en feil som ga unødvendig mye serverkommunikasjon fra Price Info-vinduer
 • Rettet en feil som av og til kunne oppstå under tegning av egne linjer i historikkvinduer
 • Rettet en feil som enkelte ganger kunne gi feilmelding dersom man avbryter en forespørsel om å taste inn passordet på nytt. La også inn norsk oversettelse av denne forespørselen.

Nytt i PrimeTrader 5.1.2:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 5.1.1

Feil rettet:

 • Rettet en feil som ga unødvendig mye serverkommunikasjon fra Price Info-vinduer
 • Rettet en feil som av og til kunne oppstå under tegning av egne linjer i historikkvinduer
 • Rettet en feil som enkelte ganger kunne gi feilmelding dersom man avbryter en forespørsel om å taste inn passordet på nytt. La også inn norsk oversettelse av denne forespørselen.

Nytt i PrimeTrader 5.1.1:

Denne versjonen er både tilgjengelig som komplett installasjonsprogram på våre websider og som automatisk oppdatering fra versjon 5.0, 5.0.1, 5.0.2 og 5.1

Nyheter:

 • Enda fler innstillingsmuligheter for intradagsgrafene under "Tilpass PrimeTrader"

Feil rettet:

 • Rettet en feil som hos noen kunder førte til feilmeldinger ved oppstart
 • Dersom krysset for volum under Tilpass PrimeTrader for intradagsgrafer fjernes, vil nå volum som forventet ikke vises i nye grafer

Nytt i PrimeTrader 5.1:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 5.0, 5.0.1 og 5.0.2

Nyheter:

 • Intradags- og historikkgrafene er nå mye raskere.
 • Menylinjen i intradags- og historikkvinduene kan skjules.
 • Tekstfeltet i historikk- og intradagsgrafene er nå valgfritt (for å spare plass).
 • Tekst under x-aksen i volum- og rsi-panelene i historikk- og intradagsgrafene er nå valgfritt (for å spare plass).
 • Mange nye valg i historikk- og intradagsvinduene kan nå velges som standardverdi under "Tilpass PrimeTrader".
 • Ny kolonne i Price Info: "Bud/Tilbud" viser forholdet mellom totalt kjøps- og total salgsdybde.

Feil rettet:

 • Rettet en feil som ga kræsj i intradags- og historikkgrafene dersom alarmer definert på tegnede linjer ble brukt.
 • Rettet en feil som kunne føre til at intradagsgrafen ikke oppdaterte seg.
 • Rettet en feil som førte til at intradagsgrafen ble tegnet usammenhengende.

Nytt i PrimeTrader 5.0.2:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 5.0 og 5.0.1

Feil rettet:

 • Rettet en feil som kunne gi kræsj i intradagsgrafen.
 • Rettet en feil som kunne føre til at intradagsgrafen ikke oppdaterte seg.
 • "Vis forrige" i intradagsgrafen blir nå lagret i lagrete oppsett.
 • Historikk- og Intradagsgrafene bruker nå mindre plass ved å lang smalere marger.
 • Tekst i intradags- og historikkgrafene vil nå automatisk endre seg til å vise siste tilgjengelige verdi (og fjerne den lille gule markøren) 5 sekunder etter siste musbevegelse innenfor vinduet.

Nytt i PrimeTrader 5.0.1:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 5.0

Feil rettet:

 • Rettet en feil i Vinnere/Tapere som ga feilmelding dersom serverforbindelsen måtte gjenopprettes.
 • Rettet en feil som kan gi tom My Position.
 • Rettet en feil i ordreendringsgrensesnittet som gjorde det umulig å kansellere derfra.

Nytt i PrimeTrader 5.0:

Denne versjonen er kun tilgjengelig som fullversjon for nedlasting

Nyheter

 • Nå også på norsk - flere språk følger
 • Ny intradagsgraf med teknisk analyse, zooming, 5-dagers graf, alarmer mm.
 • Nytt minivindu - "PrimeTrader Widget" - forenkler tilgang til PrimeTrader
 • Støtte for pålogging med engangskode
 • Nytt og bedre vindu for kontobytte for "superbrukere">
 • Hundrevis av små forbedringer og feilrettinger
 • Fyldig bruksanvisning!

Nytt i PrimeTrader 4.4.5:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.4.3 og 4.4.4

Denne versjonen endrer på hvordan desimaler i aksjekurser vises, slik at OBX-aksjer med tick size på mindre enn ett øre kan vises korrekt. Standarden for hvordan amerikanske aksjer vises endres også (4 desimaler vises kun ved behov).

(Mac-versjonen 4.4.3-L blir oppdatert til 4.4.5-L med denne patchen. 32-bits-Linux-versjonene 4.4.3-2, 4.4.3-N og 4.4.4 oppdateres til 4.4.5-N)

Nytt i PrimeTrader 4.4.4:

Denne versjonen er kun tilgjengelig i linux-versjoner (32- og 64-bits) som nedlasting fra våre websider

Denne versjonen fikser problemer med høyreklikk i OpenMotif, og øker stabiliteten i 64-bits-versjonen, men er ellers identisk med versjon 4.4.3. NB: OpenMotif er nå eneste kompatible motif-versjon!

Nytt i PrimeTrader 4.4.3-L:

Denne versjonen er kun tilgjengelig i Mac OS X-versjon som nedlasting fra våre websider

Denne versjonen bedrer kompatibiliteten med Mac OS X 10.5 Leopard og er ellers identisk med versjon 4.4.3.

Nytt i PrimeTrader 4.4.3:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.4, 4.4.1 og 4.4.2

Feil rettet / småendringer:

 • Eksport til regneark starter nå automatisk dersom det var i bruk i forrige sesjon
 • Det er nå valgfritt om brukernavn lagres til neste oppstart (for å skru av lagring av brukernavn, se under Customize Defaults -> General)
 • Settings for Order Form (Advanced, Standard, Minimal) kan nå også settes under Customize Defaults
 • Ordreskjemaet beregner igjen riktige priser på opsjoner
 • Mer robust mot brudd og feil i nettforbindelsen - spesielt det nye historikkvinduet
 • News Browser unngår nå å vise dupliserte meldinger, og vil av effektivitetshensyn begrense antall viste meldinger til maks 500. Det kan likevel søkes i alle mottatte meldinger - dvs. siste 2 døgns meldinger fra valgte leverandører - og man kan også se eldre meldinger ved å reversere sorteringsrekkefølgen på publiseringstidspunkt
 • Fikset en bug i Market By Price som i enkelte tilfelle kunne føre til at mac-versjonen låste seg
 • Fikset bugs i Intraday Position som gjorde at enkelte kollonner var tomme

Nytt i PrimeTrader 4.4.2:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.4 og 4.4.1

Feil rettet

Rettet en feil som ga kræsj ved oppstart dersom det lagrede oppsettet inneholdt historikkvinduer med feil bredde-/høyde-angivelser (Av fortsatt ukjente grunner lagres høyde og bredde på vinduer noen ganger feil. Dette gjelder trolig bare noen få kombinasjoner av skjermkortdriver og Windowsversjon.).

Nytt i PrimeTrader 4.4.1:

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.4

Nyhet

Ordrestatusvinduet husker nå posisjon, størrelse, font mm. hvis det lukkes, slik at det kommer opp likt og på samme sted når det gjenåpnes ved en ordrehendelse.

Feil rettet

Rettet en feil som ga full kræsj ved bruk av return/enter ved limit-endringer på ordre.

Nytt i PrimeTrader 4.4:

Denne versjonen er kun tilgjengelig som fullversjon for nedlasting

Nyheter

 • Nytt historikkvindu: Se dokumentasjon
 • Eksport til regneark: Se dokumentasjon
 • Bedre alarmer: Alarmsystemet i PrimeTrader 4.4 er forbedret for alle vindustyper, spesielt er persistente alarmer blitt bedre, siden de nå kun utløses ved bevegelse fra den ene siden av grenseverdien til den andre (tidligere ble de utløst for hver oppdatering over/under grenseverdien), og siden hyppige utløsninger begrenses til en for hvert 15. sekund.

Feil rettet

 • VIKTIG for macbrukere: PrimeTrader 4.4 godtar nå return/enter på flere steder der man tidligere måtte bruke musa, til tross for at en av knappene var markert med blått. Dette betyr blant annet at ordreskjemaet nå - som i de andre versjonene - sendes inn ved trykk på return-knappen fra et av tekstfeltene!
 • PrimeTrader 4.4 retter flere mindre feil i versjon 4.3.2
 • Oppstart er raskere i alle versjoner, spesielt mac-versjonen, som også har fått fjernet en alvorlig feil i fonthåndtering
 •  

  Nytt i PrimeTrader 4.4-b1:

  Denne versjonen er foreløpig kun tilgjengelig for Mac OS X som fullversjon som kan lastes ned fra våre websider.

  Nyheter

  PrimeTrader 4.4 får et nytt historikkvindu, 4.4-b1 inneholder en foreløpig versjon av dette. Se README-feilen for mer informasjon.

  Feil rettet

  • Rettet en feil som gjorde at PrimeTrader ikke startet på Mac OS X 10.4.9, og som kunne gi kræsj i tidligere versjoner
  • Mye raskere oppstart

  Nytt i PrimeTrader 4.3.2:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.3/4.3.1

  Feil rettet

  Retter en feil knyttet til kombinasjonen short-salg og markedsordre

  Nytt i PrimeTrader 4.3.1:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.3 (KUN FOR Mac OS X)

  Feil rettet

  Retter samme feil som 4.2.1, som dessverre ble reintrodusert i 4.3. Vi beklager!
  NB: PrimeTrader 4.3 for Windows og Linux har ikke denne feilen.

  Nytt i PrimeTrader 4.3:

  Denne versjonen er nå tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.2.1 og som fullversjon som kan lastes ned fra våre websider

  Nyheter

  • Viktige sikkerhetsforbedringer
  • Nytt "Broker Share"-vindu viser meglerandel per aksje. Finnes under Actions- og høyreklikkmenyene i Price Info.
  • Order Status: Limit på ordre kan nå heves eller senkes et skritt om gangen ved å bruke kontroll-piltast-opp eller kontroll-piltast-ned i ordrestatusvinduet. Funksjonaliteten kan skrus av og på, før den er skrudd på vil du få spørsmål om du ønsker å aktivere den ved første gangs bruk. Ordrestatusvinduet kan i tillegg nå også vise bid og ask.
  • Forbedret visning av tilgjengelige penger og aksjer i ordreskjemaet
  • Totalverdi av kjøp/salg vises i ordreskjemaet (omregnet til lokal valuta, dvs. NOK eller SEK)
  • Price Info/My Position: Ny kolonne "local value" viser beholdningens verdi i NOK (hhv. SEK). Ny kolonne "paper type" viser typen til verdipapiret (S=security, W=warrant mm.)
  • Enkelte innstillinger (f.eks. maks. ordrestørrelse, om ordrenummeret skal vises i popuvindu mm.) som tidligere var per "saved setting" er nå globale
  • Enkelte hastighetsforbedringer

  Feil rettet

  • Rettet en feil som gjorde at man fikk meldingen "too many securities found" ved åpning av tomt ordreskjema
  • Rettet en feil som en sjelden gang kunne gi kræsj i "Winners and Losers"
  • Rettet en feil som gjorde at "Available" og "Customer Selection Tool" (for "multibrukere") ikke lagret sin posisjon
  • Noen andre småfeil rettet

  Nytt i PrimeTrader 4.2.1:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.2

  Feil rettet

  • Rettet en feil som gjorde at enkelte tall ble vist helt feil avrundet, f.eks. ville 1.999 bli vist som 1.00

  Nytt i PrimeTrader 4.2:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.1 (4.1 må lastes ned og installeres først dersom du har eldre versjon)

  Nyheter

  • Kun Windows XP og Mac OS X: Mulighet til å gjøre vinduer halvgjennomsiktige og "flytende" (dvs. at de ligger over alle vinduer i alle programmer). Se "Window Style..." i Settings-menyen!
  • Kun Windows og linux: Intradagsgrafvinduet har nå også menyer som de andre vinduene, men for å spare plass er de laget som en popup-meny som man får fram ved å høyreklikke på grafen.
  • Det er nå mulig å velge fonter i intradagsgrafvinduet.

  Feil rettet

  • Rettet en feil som kunne gi kræsj ved oppstart av intradagsgraf-vinduer
  • Rettet en feil som ga sporadiske feilmeldinger om en "udefinert funksjon" (denne feilen vil først være rettet ved neste gangs oppstart av PrimeTrader etter patching).
  • Rettet en feil som kunne gi ustabilitet ved oppstart og som førte til svært mange feilmeldinger i console.log på Mac OS X (denne feilen vil først være rettet ved neste gangs oppstart av PrimeTrader etter patching).

  Nytt i PrimeTrader 4.1:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som fullversjon for nedlasting

  Nyheter

  • Mac-versjonen er nå en "Universal Binary" som kjører både på PPC-macer og på nye Intel-macer
  • Windows-versjonen er nå så vidt vi vet kompatibel med betaversjoner av Windows Vista (dette har vi ikke testet selv - brukes på eget ansvar)
  • Windows- og linuxversjonene er bygget med nytt verktøy som vi håper vil gi bedre ytelse og færre feil
  • OBS: Ved installering av Windows-versjonen vil det også installeres et nødvendig runtime-biliotek fra Microsoft. Dette krever en relativt ny versjon av Windows Installer (du vil ellers få en uklar feilmelding om at biblioteket ikke kan installeres). Brukere av Windows 2000 og XP anbefales å bruke Windows Update til å installere alle anbefalte oppdateringer fra Microsoft.

  Feil rettet

  • Rettet en feil i News Browser-vinduet
  • Rettet en feil i macversjonen som kunne gi heng ved oppstart dersom man hadde intradagsgrafer fra NYSE eller AMEX i oppsettet
  • Rettet en feil i vinnere/tapere-vinduet dersom PrimeTrader stod på over natten
  • Rettet flere andre småfeil

  Nytt i PrimeTrader 4.0.6:

  Denne versjonen er tilgjengelig som fullversjon for nedlasting og automatisk oppdatering fra versjonene 4.0.4, 4.0.5 (Windows), 4.0.4 (linux) og 4.0.3 (mac).

  Feil rettet:

  • Rettet en feil som kunne gi feilmelding ved bruk av ticker-alarmer i News Browser
  • Rettet en feil som kunne gi feilmelding i intradagsgrafer
  • Rettet en gammel feil som gjorde at Ticker line ikke utnyttet hele bredden

  Nytt i PrimeTrader 4.0.5:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjonen 4.0.4 (KUN Windows!)

  Feil rettet:

  • Rettet en feil i Windowsversjonen som kunne føre til et kræsj med et svart "DOS-vindu" med en "uforståelig" melding ved avslutning av programmet

  Nytt i PrimeTrader 4.0.4:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjonen 4.0.3 (IKKE for mac)

  Feil rettet:

  • Rettet en feil i Windows- og linuxversjonene som kunne føre til kræsj

  Nytt i PrimeTrader 4.0.3:

  Denne versjonen er tilgjengelig i full versjon for nedlasting og som automatisk oppdatering fra versjonene 4.0.2, 4.0.1, 4.0, 4.0-b8, 4.0-b9 samt 4.0-fc

  Feil rettet:

  • Rettet to små feil som kunne gi ustabilitet i alle tidligere versjoner

  Nytt i PrimeTrader 4.0.2:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjonene 4.0.1, 4.0, 4.0-b8, 4.0-b9 samt 4.0-fc

  Feil rettet:

  • Rettet flere feil i ordre-status-alarmer
  • Bedret feilhåndtering ved font-relaterte feil
  • Fikset en feil i forbindelse med tastaturnavigering i Price Info

  Annet nytt:

  • Hvis Price Info-vinduet gjøres svært smalt, vil logoen skjules slik at man fortsatt ser søkefeltet
  • Ordreskjemaet vil nå "huske" posisjon også på sekundære skjermer
  • Redusert ressursbruk ved tegning av intradagsgrafer
  • Ny "delete"-knapp i "load saved state" (brukes til å fjerne oppsett man ikke lenger ønsker å ta vare på)

  Nytt i PrimeTrader 4.0.1:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjonene 4.0, 4.0-b8, 4.0-b9 samt 4.0-fc

  Feil rettet:

  • Rettet en feil i alle tidligere versjoner som blant annet (en sjelden gang) kunne føre til at en enkelt ticker i Price Info ikke oppdaterte seg
  • Rettet en feil som gjorde alarmer på ordre umulige å bruke i versjon 4
  • Endret default-font i Windows fra Helvetica til Arial. Dette kan muligens redusere fontrelaterte problemer hos noen brukere.
  • Default-font i "Market by Price" virker nå som forventet.
  • MBP-vinduer vises riktig ved åpning (kun mac)
  • noen andre mindre feil rettet

   

  Nytt i PrimeTrader 4.0:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig i full versjon for nedlasting
  NB! PrimeTrader 4.0 er identisk med 4.0-b9 - brukere av den siste betaversjonen trenger derfor ikke laste den ned

  Nytt i PrimeTrader 4.0-b9:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.0-b8

  Feil rettet:

  • Rettet en feil som fikk News Browser til å henge hvis det ble brudd på nettverksforbindelsen
  • Rettet en feil som ga uforståelige feilmeldinger og advarsler

  Nytt i PrimeTrader 4.0-b8:

  Denne versjonen må lastes ned på nytt (se over). 4.0-b8 retter en feil med url-er i 4.0-b6 og -b7, som lå ute for nedlasting en liten stund.

  Nytt:

  • "News Browser" har nå fått alarmer
  • Alarmene inneholder samme søkebegrep som søkefeltet i News Browser
  • To menyvalg under Actions:
   • Add Search Alarm - lag en alarm basert på nåværende søk. Du kan endre søket hvis du vil.
   • Add Ticker Alarm - lag en alarm basert på tickere i vist artikkel. Også her kan du endre søket hvis du vil.
  • Tips: Hvis du legger til en "search alarm" uten noe søkebegrep, og markerer for "mark", vil alle nye nyhetsartikler merkes med gult i noen sekunder, og den nyeste meldingen vil vises fram automatisk.
  • 4.0-b6 inneholder også mange små feilrettinger.

  Nytt i PrimeTrader 4.0-b5:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.0-b1, -b2, -b3 og -b4

  Feil rettet:

  • Rettet en gammel feil som gjorde at brukerdefinert 'idle timeout' ikke virket som forventet

  Nytt i PrimeTrader 4.0-b4:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.0-b1, -b2 og -b3

  Feil rettet:

  • Rettet en alvorlig feil som kunne gi kræsj i news-browser ved meny-valg av nyhetsdistributører

  Nytt i PrimeTrader 4.0-b3:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.0-b1 og -b2

  Nye funksjoner:

  • Scrolling i news-browser-vinduer: Trykk blank for å scrolle nedover i artikkelen, trykk backspace for å scrolle oppover.
  • Valgte "distributors" i "News Browser" blir nå lagret i lagrede oppsett
  • Enkel utskrift og kopiering nå mulig fra "News Browser"
  • Nytt og mer forståelig søkegrensesnitt i "News Browser"
  • Ny "Close Window"-kommando under File (tastatursnarveier: Windows: alt-f4 som før, OS X: command-w, linux: ctrl-w)
  • ctrl-q (OS X: command-q) som tastatursnarvei for 'quit'

  Nytt i PrimeTrader 4.0-b2:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 4.0-b1

  Feil rettet:

  • Rettet en gammel feil som kunne føre til at vinduer havnet utenfor det synlige skjermbildet
  • Rettet en gammel feil i Ticker Line som gjorde at vinduet kun viste 10 handler om gangen (helt til man evt. endret størrelsen på det)
  • Rettet en mindre feil med fonter i Ticker Line
  • Fjernet valgfrihet av "input-model"
  • Rettet en feil som gjorde det umulig å endre ticker i et ordreskjema eller ved opprettelse av en "watch list"
  • Rettet en feil som ga kræsj ved dobbeltklikking i "News Browser"

  Nytt i PrimeTrader 4.0-b1:

  Nyheter

  • Helt nytt NEWS-vindu som henter nyheter fra alle kilder du har abonnert på via våre websider. Det nye vinduet har fritekstsøkemulighet og kopling til "Price Info" via en ny kollonne "Recent News" og en ny kommando "Show News"
  • Nytt design: PrimeTrader har blitt redesignet i stil med våre nye websider
  • Bedre tickersøk: Tickersøkefeltet i Price Info vil nå gjøre fritekstsøk i databasen dersom det ikke finner en direkte matchende ticker
  • En rekke små feilrettinger og forbedringer, blant annet:
   • fikset sortering i Done Deals
   • endret navn på vindu i Intraday
   • ny fonthåndtering skal gi færre feil
   • Yankee Trader fjernet fra menyen
   • fjernet årsak til feil som kunne oppstå ved skrolling i nyopprettet vindu
   • "test drive"-knapp ved innlogging for nye brukere
   • bedre håndtering av indekser i Price Info
   • nye, dusere bakgrunnsfarger i Price Info og Winners & Losers
   • fikset beregning av "Own Funds" i "Available"-vinduet

  Kjente mangler

  • Det nye newsvinduet mangler foreløpig alarmer.
  • Det nye newsvinduet krever at "new input model" er valgt. Det er mulig at "old input model" kommer til å fjernes helt. Tilbakemelding ønskes!

  Nytt i PrimeTrader 3.3:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 3.2.1/3.2.2!

  Versjon 3.3 introduserer flere forbedringer i Intraday Position:

  • Ny kolonne, "Result", viser intradag resultat
  • Skjul enkelthandler (vis kun netto) vha. Settings -> Show Details
  • Inkluder gårsdagens posisjon vha. Settings -> Include Prev. Pos. (long-posisjon vises som et kjøp til gårsdagens sluttkurs, short-posisjon som et salg)

  Annet:

  • Flere feil rettet i Intraday Position og My Position
  • Mulighet til å kansellere alle ordre på en gang i Order Status (Actions -> Cancel All Orders)
  • MBP-vinduene krever nå også dobbeltklikk for ordreskjema (ved bruk av "ny modell")
  • Flere standardvalg for MBP-vinduer under "Customize Defaults"
  • "Idle timeout" blir nå lagret i oppsettet
  • Antall aksjer for kjøp/salg blir nå foreslått også dersom ordreskjemaet åpnes på annen måte enn gjennom dobbeltklikk på dybde
  • Meldingen om ordrenummer som man får når ordreskjemaet sendes, er nå valgfri. Se Customize Defaults
  • Kun Mac OS X: Rettet en feil som gjorde at deler av ordreskjemaet ble "tildekket" under utfylling
  • Flere andre småfeil rettet

  Nytt i PrimeTrader 3.2.2:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 3.2.1!

  Versjon 3.2.2 fikser noen mindre feil i versjon 3.2.1:

  • Det er nå mulig å bruke "Get all derivatives" også på indekser
  • Rettet en feil som kunne gi feilmeldinger ved forsøk på bruk av tastatursnarveier i Last N Trades, Done Deals og Intraday Position
  • Fikset scrolling vha. piltaster i disse vinduene
  • Fikset en liten feil som kunne gi flere "Warning Messages"-vinduer (gjelder muligens kun Mac OS X)

  Nytt i PrimeTrader 3.2.1:

  Denne versjonen er tilgjengelig som full versjon for nedlasting og som automatisk oppdatering fra versjon 3.1/3.1.1! Denne fikser et problem som gjorde PrimeTrader 3.2 ubrukelig ved andre gangs bruk (symptomer var melding om "Connection was lost").

  • Brukere som ikke har oppgradert til 3.2 ennå, kan oppgradere til 3.2.1 uten videre og behøver ikke foreta seg noe spesielt
  • Brukere som har oppgradert til 3.2 og fått "Connection lost"-problemet, kan enten laste ned og installere en nybygd versjon 3.2.1 eller "nullstille" PrimeTrader ved hjelp av oppskriften på driftsmeldingsiden vår

  Nytt i PrimeTrader 3.2:

  Denne versjonen er erstattet av 3.2.1. Se over.
  Nyheter i 3.2/3.2.1:

   

  Nytt brukergrensesnitt med tastatursnarveier

  I PrimeTrader 3.2 vil et klikk på en aksje ikke lenger åpne ordreskjemaet men velge aksjen for videre behandling. Kjøps- og salgsskjema kan åpnes via tastatursnarveier, høyre-klikk-meny, den nye "Actions"-menyen eller ved dobbeltklikk på aksjen. Det finnes fire tastatursnarveier:

  • F8 (kommando-y på mac, kontroll-y på linux) vil åpne et market-by-price-vindu for den valgte aksjen.
  • F9 (kommando-k på mac, kontroll-k på linux) vil åpne et kjøpsordre-skjema for den valgte aksjen.
  • F12 (kommando-k på mac, kontroll-k på linux) vil åpne et salgsordre-skjema for den valgte aksjen.
  • DELETE vil fjerne den gitte aksjen fra vinduet. I Order Status vil delete kansellere den valgte aksjen.

  Du vil få tilbud om å gå over til det nye brukergrensesnittet ved første gangs bruk. Hvis du angrer på valget du gjør, kan du når som helst skifte mellom nytt og gammelt brukergrensesnitt ved hjelp av "Customize Defaults" fra "File"-menyen (i seksjon "Price Info").

  Ny "Get all derivatives"-kommando

  Denne nye kommandoen er tilgjengelig fra høyreklikkmenyen i Price Info (og fra Actions-menyen). Den vil gi et nytt vindu med alle derivater som er tilgjengelig med den valgte aksjen som underliggende papir.

  Nytt i PrimeTrader 3.1.1:

  (erstattet av versjon 3.2!)

  Denne versjonen retter et problem med oppdatering av det nye "Done deals"- vinduet.

  Nytt i PrimeTrader 3.1:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 3.0/3.0.1/3.0-b4!

  • Nytt "Done Deals"-vindu gir en enkel vertikal "ticker line" over dine egne handler
  • Valgmulighet i Order Status: Skjul/vis ferdig utførte ordre
  • Endret y-akse (mindre "luft" over og under) og mindre markerte kryss for handler gjør intradagsgrafene lettere å lese for aksjer med høy omsetning
  • Flere mindre bugs fjernet (bl.a. en som ga kræsj av Ticker Line i enkelte tilfeller der man brukte "My Position" som "watch list")

  Nytt i PrimeTrader 3.0.1:

  (erstattet av versjon 3.1!)

  PrimeTrader 3.0.1 fjerner en alvorlig feil som ble introdusert allerede i versjon 2.0. De som har merket denne feilen, har fått kræsj med DOS-vinduer med beskjed om "Stack Overflow".

  Nytt i PrimeTrader 3.0:

  Nytt "available"-vindu

  For traderkunder med låneramme er det nå kommet et nytt "available"-vindu som viser lånesituasjonen i sanntid. Du finner det under "New..." i "File"-menyen.

  Short-handel

  I PrimeTrader 3.0 er det mulig å låne aksjer direkte fra ordreskjemaet for salg. Bruk "Advanced Version".

  Annet nytt i Ordreskjemaet

  Ordreskjemaet er nå "flinkere" til å "huske" hvor det var plassert sist det var åpent, og lagrer denne informasjonen mellom hver kjøring. Det er også innført en ny "Minimal Version"-setting hvor du ikke ser informasjon om tilgjengelige penger etc.

  I tillegg kontrollerer ordreskjemaet nå avvikende ordre, og vil be om bekreftelse dersom ordren er svært stor eller har avvikende pris. I utgangspunktet er grensene satt til henholdsvis 1 million og 2% avvik. Du kan selv sette disse verdiene under File -> Customize Defaults (se under General).

  Robust nettforbindelse

  PrimeTrader 3.0 vil forsøke å gjenopprette forbindelsen dersom du mister internettforbindelsen midlertidig eller en av våre servere svikter (dette har med hell vært testet ved å sette bærbar maskin i dvale og vekke den med en helt annen internettilknytning!).

  Lagring av oppsett

  PrimeTrader 3.0 tillater deg å lagre flere forskjellige oppsett. Du kan velge oppsett ved oppstart eller du kan bytte til et annet oppsett under kjøring.

  Ved første gangs bruk vil ditt gamle oppsett bli spart som "default". De løpende endringene du gjør under bruk vil bli lagret som "auto-save", du kan derfor fortsette der du slapp neste gang du logger deg på Prime- Trader. Siden dette går automatisk, får du ikke lenger spørsmål om du ønsker å lagre.

  Når du har et oppsett du er spesielt fornøyd med, bør du ta vare på dette under et eget navn. Du velger da "Save Current Setup..." fra File-menyen, og skriver enten inn et nytt navn eller overskriver et eksisterende oppsett (men ikke bruk auto-save!).

  Hvis du ønsker å bytte oppsett under kjøring, kan du velge "Load Saved Setup" fra File-menyen.

  Beholdningsinformasjon

  PrimeTrader 3.0 kan vise beholdningsinformasjon i Price Info-vinduer. For å få fram din beholdning i de aksjene du viser i Price Info, legger du til en kollonne på vanlig måte ved å høyreklikke på kollonne- headingen. Man kan nå også se hvor mange aksjer man har lånt og lånt ut.

  De beholdningsrelaterte kollonnene er: "Prev Position" (beholdning før dagens handel), "Buy/sell Today" (endring idag), "Active Sales" (aktive salgsordre for dette papir), "Current Position" (netto-posisjon), "Available For Sale" (netto-posisjon minus aktive salgs- ordre), "Current Value" (verdi av nåværende beholdning) og "Prev Pos. +/-" (endring i verdi av "Prev Position"), "Required Funds %" (egenkapitalkrav ved shorting eller kredittkjøp av aksjen), "Borrowed Shares" (antall aksjer shortet) "Lent Shares" (antall aksjer utlånt).

  Beholdning som "watch list"

  Papirene du har beholdning i, eller hadde beholdning i før dagens handel, er tilgjengelige som en dynamisk oppdatert "watch list" som heter "My Position".

  Eget beholdningsvindu

  Fra File -> New -> My Position kan du lage et beholdningsvindu. Dette vinduet er et helt vanlig Price Info-vindu som du også kan "håndlage", men det har en del ferdigdefinerte egenskaper:

  • Vinduet har "My Position" som watch list
  • Kolonnene er ferdig satt opp med beholdningsrelatert informasjon
  • "Toolbar" er skjult (dette er en ny egenskap i Price Info)

  Feilrapportering

  PrimeTrader 3.0 gjør det lettere for brukerne å håndtere feilsituasjoner. Ved en uventet feil vil du kunne velge å sende feilmeldingen direkte til utviklerne via PrimeTrader-serveren. Du vil nå også normalt kunne fortsette å bruke PrimeTrader etter en uventet feil (trykk Continue), men man bør selvsagt vise en viss oppmerksomhet og heller omstarte hvis man er usikker på om feilen kan være alvorlig.

  Market By Price

  Market-by-price-vinduet kan nå vise antall ordre på hver dybde (velg dette fra Settings-menyen). Det er også støtte for abonnement på kun 5 ordredybder.

  Snapshots

  For kunder som ikke har full sanntid, vil det nå være mulig å få betalte snapshots gjennom PrimeTrader

  "narrower"

  Det er nå mulig å bruke "narrower" som "spacing", som et kompromiss mellom "narrow" og "xtra-narrow".

  Bug fixes

  PrimeTrader 3.0 fikser en lang rekke bugs. Mange av dem ble funnet av våre kunder - takk for samarbeidet!

   

  Nytt i PrimeTrader 2.0.4:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 2.0/2.0.1/2.0.2-b2/2.0.3!

  Denne versjonen inneholder først og fremst feilrettelser.

 • Bugs i 2.0.3 som er fikset:
  • Feil som kunne gi kræsj ved brudd på nettforbindelsen
  • Stygg feilmelding ved forsøk på å legge inn alarm på usynlig kolonne i Price Info
  • Feil på "mark alarm" i Order Status

  Nytt i PrimeTrader 2.0.3:

  Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 2.0/2.0.1/2.0.2-b2!

  Denne versjonen inneholder først og fremst feilrettelser. Nytt er blant annet at det er mulig å sette alarmer på alle tickers i "News"-vinduet (hvis man ikke oppgir noen ticker!)

 • Bugs i 2.0.1 som er fikset:
  • "xtra-narrow spacing" manglet som valg en del steder under Customize Defaults
  • Winners & Losers ga sjenerende feilmelding på "røde børsdager"
  • Sørget for at man ikke får multiple "Your connection was lost"-meldinger (og spørsmål om å lagre tilstand)
  • Forbedret sikkerheten ved åpning av websider fra "News"
  • Forbedret sjekk ved ordreendring
  • Ved åpning av ordreskjema med ferdigutfylt antall (fra MBP eller fra "total bid/ask size"-kolonnene) blir nå antallet rundet ned til nærmeste hele antall børsposter.
 • Mac OS X-spesifikke bugs (i 2.0.2-b2) som er fikset:
  • Fikset: I innloggingsbildet virket ikke loginknappen (kun 'return' fra passordfeltet)
  • Alle vinduer har fått fulle menyer
  • "Show Graphical Depth" i "Market by price" kan nå brukes!
  • Størrelsesforholdet mellom pris- og volumgraf i Intraday kan nå reguleres
  • Fikset en bug som gjorde at PrimeTrader ofte hang under avslutning av programmet

  Nytt i PrimeTrader 2.0.1:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 2.0 (samt 2.0-b4)!

  Denne versjonen retter blant annet en feil som kunne føre til kræsj ved minimering eller maksimering av vinduer.

  Nytt i PrimeTrader 2.0:

  Denne versjonen er tilgjengelig som full installasjon og som automatisk oppdatering fra 2.0-b4/b5!

 • Nyheter (i forhold til 1.2):
  • Helt ny og mye raskere implementasjon av "Market By Price". Grafisk framstilling av ordredybde gjøres nå på en mindre plasskrevende måte!
  • Mulighet for sortering av vilkårlige kollonner i "Price Info". Trykk på kollonneheaderen, og trykk en gang til for å snu sorteringen!
  • Helt ny og mye raskere implementasjon av "Winners and Losers", basert på "Price Info". Kan vise alle kollonner fra "Price Info". Ved å sortere på f.eks. "Value today" kan også en "mest omsatt"-liste lages! Det er mulig å blande aksjer fra flere børser. Warrants tas ikke med i listen.
  • "Ticker Line" starter nå lynraskt opp, også for Stockholmsbørsen!
 • Rettede bugs (i forhold til 1.2):
  • Rettet en feil fra v. 1.2 som gjorde at pil- og bokstavtaster ikke lenger kunne brukes til manøvrering i Price Info (nb: tastaturmanøvrering forutsetter at selve tabellen er "fokusert". F.eks. vil trykk på en kollonneheader flytte fokus fra ticker-tekstfeltet til tabellen)
  • Rettet en feil som gjorde at oppdatering av indeksinfo i toolbar kunne stoppe opp
  • Rettet mange andre småfeil

  Nytt i PrimeTrader 2.0-b5:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 2.0-b4!

 • Nyheter:
  • Diverse defaultverdier for "Winners and Losers" kan nå konfigureres med "Customize Defaults"
 • Rettede bugs:
  • Rettet en feil som kunne gi kræsj under oppstart av "Market By Price"
  • Rettet diverse mindre feil, mest av "kosmetisk" art

  Nytt i PrimeTrader 2.0-b4:

  Denne versjonen er IKKE tilgjengelig som automatisk oppdatering!

  Obs! Dette er en betautgave, dvs. ikke ferdig testet programvare. Installer PrimeTrader 1.1 (som oppdateres automatisk til 1.2) hvis du ikke ønsker å bruke en betaversjon

 • Nyheter:
  • Helt ny og mye raskere implementasjon av "Market By Price". Grafisk framstilling av ordredybde gjøres nå på en mindre plasskrevende måte!
  • Mulighet for sortering av vilkårlige kollonner i "Price Info". Trykk på kollonneheaderen, og trykk en gang til for å snu sorteringen!
  • Helt ny og mye raskere implementasjon av "Winners and Losers", basert på "Price Info". Kan vise alle kollonner fra "Price Info". Ved å sortere på f.eks. "Value today" kan også en "mest omsatt"-liste lages! Det er mulig å blande aksjer fra flere børser. Warrants tas ikke med i listen.
  • "Ticker Line" starter nå lynraskt opp, også for Stockholmsbørsen!
 • Rettede bugs:
  • Rettet en feil fra v. 1.2 som gjorde at pil- og bokstavtaster ikke lenger kunne brukes til manøvrering i Price Info (nb: tastaturmanøvrering forutsetter at selve tabellen er "fokusert". F.eks. vil trykk på en kollonneheader flytte fokus fra ticker-tekstfeltet til tabellen)
  • Rettet en feil som gjorde at oppdatering av indeksinfo i toolbar kunne stoppe opp
  • Rettet mange andre småfeil

  Nytt i PrimeTrader 1.2:

  Denne versjonen kun tilgjengelig som automatisk oppdatering av versjonene 1.1 og 1.1.1

 • Nyheter:
  • Valgfri indeks vises i Price Info sin "Toolbar" (som også viser om valgt børs er åpen - krever riktig klokke i PC)
  • Indekser kan vises som om de var verdipapierer i "Price Info".
  • Intradaggrafer for indekser
  • PrimeTrader husker brukernavn til neste pålogging
  • Snapshots for brukere uten sanntid (NB: Begrenset antall - les her )
  • Market By Price viser nå "last" på en mindre plasskrevende måte og kan også vise total ordredybde
 • Rettede bugs:
  • "Mark"-alarmer virker igjen
  • Flere forbedringer i Intraday Graph, fjernet bl.a. en feil som kunne gi kræsj under oppstart eller ved åpning av graf-vindu
  • Forbedret feilhåndtering gjennom proxy-servere
  • Bedre minnehåndtering
  • Bedre håndtering av fremmede valutaer i ordreskjema
  • Fjernet en feil som førte til kræsj ved bruk av piltaster (eller bokstavtaster) til scrolling i tomme vinduer (i Price Info, Order Status og Intraday Position)
  • Mange andre mindre feil rettet.

  Nytt i PrimeTrader 1.1.1:

  Denne versjonen kun tilgjengelig som automatisk oppdatering av versjon 1.1

  Denne versjonen retter flere feil:

 • Feil på alarmer som er rettet:
  • Alarmer i Price Info ga feilmelding
  • Alarmer i Order Status virket ikke
 • Feil på Ticker Line som er rettet:
  • Lagring av ticker line med watchlist førte til at denne ga feilmelding ved neste oppstart
  • Ticker line med egendefinerte tickere eller watchlist åpnet ekstremt langsomt

  Nytt i PrimeTrader 1.1:

  Denne versjonen er både tilgjengelig som automatisk oppdatering av versjon 0.9-b10 og nyere, og som komplett installasjonsprogram

  Den komplette installasjonen inneholder en ny "motor" i bunnen, men er ellers identisk med den automatiske oppdateringen.

 • Nyheter:
  • Handler på flere børser: PrimeTrader støtter nå handel på flere børser. Tickere på andre børser enn OSE tas inn i Price Info ved å bruke "."-notasjon (f.eks. "OBX2K.OMFE") eller ved å velge en annen børs som "Default børs" på Price Infos "toolbar".
  • Watch lists: Egne sett med tickere kan nå lagres som "watch lists", som kan brukes i Price Info og Ticker Line. Predefinerte "watch lists" overføres fra server, slik at f.eks. "OSE OBX Tickers" vil bli automatisk oppdatert ved endringer i sammensetningen av OBX.
  • "Customize Defaults": Defaultverdier, f.eks. for fonter, kan nå settes globalt gjennom en ny "Customize Defaults"-dialog.
  • PrimeTrader virker nå bedre gjennom dårlige brannmurer/proxier som gjør feilaktige antakelser om maksimal lengde på url-er.
  • copy/paste: Det er nå mulig å kopiere innholdet i Price Info, Order Status, Last N Trades eller Intraday Position. Innholdet blir kopiert på "csv"-format.som egner seg for innliming i regneark e.l.
  • Price Info: Ny kolonne "feed" angir om feed fra gitt ticker er i real time
  • Order Status: Ny kolonner kan vise ordretidspunkt og utløpsdato
 • Bugs:
  • Order Status: Fjernet en bug som ga kræsj dersom man forsøkte å endre limit til en ulovlig verdi.
  • Save Current Setup: Fra og med versjon 0.9-b9 virket ikke denne som forventet (hvis man hadde brukt Save Current Setup fra menyen og så ved Quit valgte "no", ville gammel sparing gjenopprettes). Dette er nå fikset.
  • Forbedret feilhåndtering ved nettverksproblemer
  • Fjernet flere feil i Winners & Losers.
  • Mange andre mindre feil rettet.

  Nytt i PrimeTrader 1.0.1:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjonene 1.0 og 0.9-b10!

 • Fjernet en alvorlig feil som kan gi full kræsj eller uforståelige feilmeldinger (f.eks. "In - of (NIL 60) arguments should be of type NUMBER") ved oppstart eller ved åpning av nye vinduer
 • Noen små visuelle forbedringer
 • Nytt i PrimeTrader 1.0:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som komplett installasjonsprogram for nedlasting (cd kan også tilsendes!)

  PrimeTrader 1.0 er identisk med PrimeTrader 0.9-b10, bortsett fra en detalj som berører brukere av Windows NT/2000/XP: PrimeTrader legger nå konfigurasjonsfilene sine (PrimeTraderConfig med underliggende filer) på et område som blir bestemt av NT-hjemmeområdet til brukeren eller, dersom dette er C: (slik det per default er i NT 4 og 2000), på området bestemt av USERPROFILE. Under Windows 98 legges fortsatt konfigurasjonsfilene sammen med programfilen. Under NT/2000/XP vil PrimeTrader under oppretting av PrimeTraderConfig kopiere fra området der programfilen ligger dersom det allerede finnes konfigurasjonsfiler der.

  Nytt i PrimeTrader 0.9-b10:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som automatisk oppdatering fra 0.9-b9! (brukere uten 0.9-b9-patchen vil få tilbud om begge)

  Denne versjonen inneholder først og fremst feilretting:

 • Fjernet en feil introdusert i 0.9-b9 som gjorde det umulig å velge tickere vist i ticker-line
 • "Spacing"-verdiene økt for MBP, ticker-line og Winners & Losers.
 • Bedre rapportering av feil i kommunikasjonen med serveren
 • "bjelkene" i MBP justererer seg etter fontstørrelsen
 • Fjernet en feil som kunne gi "heng" ved oppstart
 • Mer informasjon under patching (sees først neste gang du patcher)
 • Nytt i PrimeTrader 0.9-b9:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som automatisk oppdatering! Denne oppdateringen erstatter alle tidligere oppdateringer og virker med alle versjoner fra og med 0.9-b5.

 • Fonter:
  • Det er nå mulig å velge fonter mm. i de fleste vinduene
 • Toolbar:
  • Price Info har nå en "toolbar" hvor forskjellige vindustyper kan åpnes med et klikk
 • Last n trades:
  • Antall viste kan nå velges
 • Alarmer:
  • "Sound alarms" med valgfrie lyder
  • "Action alarms" med valgfri handling (eks. åpne ordreskjema)
  • Obs! Alarmer i "Order Status" virker fortsatt ikke
 • Winners & Losers:
  • Diverse forbedringer
 • Bugs:
  • Fjernet flere bugs i alarm-funksjonaliteten
  • Fjernet flere bugs i last n trades
  • Fjernet alvorlig bug som kunne gi kræsj ved oppstart
  • Piltaster virker nå i Price Info (mfl.)
  • Mange andre mindre rettelser!

  Nytt i PrimeTrader 0.9-b8:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som automatisk oppdatering fra 0.9-b7! (brukere uten 0.9-b7-patchen vil få tilbud om begge)

 • Alarmer:
  • Det er nå mulig å sette alarmer både i "Price Info"-, "Order Status"- og "News"-vinduene
 • Bugs:
  • Fjernet bug som kunne gi "evig logout-løkke" når man mistet forbindelsen
  • Fjernet bug som ga hyppige kræsj i "Intraday Position"
  • Fjernet bug i "Last n trades" som gjorde at for få handler ble vist dersom PrimeTrader ble startet før børsåpning
  • Mange andre mindre rettelser!

  Nytt i PrimeTrader 0.9-b7:

  Denne versjonen er kun tilgjengelig som automatisk oppdatering fra 0.9-b6 (og -b5)!

  Nyheter (i tillegg til noe feilretting) er "Winners & Losers" og "Last N trades" (fantes også i 0.9-b6), samt en "About-box" som opplyser om versjon, brukernavn og server

  Nytt i PrimeTrader 0.9-b6:

  Denne versjonen fikser noen feil som enkelte brukere har klaget over.

  En automatisk oppdatering fra versjon 0.9-b5 til denne versjonen vil muligens dukke opp i begynnelsen av august. Brukere som ikke opplever store problemer med forrige versjon kan godt vente med å oppgradere.

  Nytt i PrimeTrader 0.9-b5:

  • Price Info:
   • Ved valg av alle tickere i nytt Price Info-vindu dukket det opp tickere som var helt tomme eller ikke lenger eksisterer. Dette er nå fikset.
  • Automatisk oppdatering:
   • PrimeTrader har nå en innebygd mekanisme for automatisk innlasting av programvareoppdateringer. Neste versjon blir trolig levert som en slik oppdatering - som det bare vil ta sekunder å laste ned, selv over modem!

  Nytt i PrimeTrader 0.9-b4:

  • Price Info:
   • Ved åpning av nytt "Price Info"-vindu vil man nå få valget mellom forhåndsdefinerte sett av tickere (foreløpig tre valg: OBX-tickerne, alle OSE-tickere eller ingen tickere)
  • Sikkerhet:
   • PrimeTrader vil nå spørre etter passordet dersom man forsøker å foreta en handel (eller endring) etter å ha vært inaktiv en stund (for tiden 30 min.)
  • Ordreskjema:
   • Gyldighetsdato for ordre settes nå riktig til neste dag ved innlegging etter børsslutt. I avansert ordreskjema vil man nå bare kunne foreta gyldige valg av dato (som vil variere med ordretype og børs)
  • Mange andre mindre rettelser

  Nytt i PrimeTrader 0.9-b3:

  • Price Info, Order Status og Intraday Position:
   • Vertikal scrollbar blir ikke skjult ved horisontal scrolling
  • Price Info:
   • TAB kan nå brukes til å skifte fokus mellom ticker-feltet og selve tabellen (virker kun i linux-utgaven!)
  • Mange andre mindre rettelser

  Versjonshistorikk:

  • 7.5.5 - 2018-12-11
  • 7.5.4 - 2017-05-09
  • 7.5.3 - 2017-05-04
  • 7.5.2 - 2017-05-04
  • 7.5.1 - 2016-11-18
  • 7.5 - 2016-11-03
  • 7.4.6 - 2018-12-12
  • 7.4.5 - 2016-01-28
  • 7.4.4 - 2016-01-27
  • 7.4.3 - 2015-11-03
  • 7.4.2 - 2015-09-29
  • 7.4.1 - 2015-06-02
  • 7.4 - 2015-03-19
  • 7.3.3 - 2014-02-11
  • 7.3.2 - 2013-12-06
  • 7.3.1 - 2013-11-22
  • 7.3 - 2013-11-21
  • 7.2.1 - 2013-09-26
  • 7.2 - 2013-07-29
  • 7.1.7 - 2013-03-07
  • 7.1.6 - 2012-12-13
  • 7.1.5 - 2012-11-21
  • 7.1.4 - 2012-11-13
  • 7.1.3 - 2012-11-09
  • 7.1.2 - 2012-11-05
  • 7.1.1 - 2012-10-26
  • 7.1 - 2012-10-25
  • 7.0.2 - 2012-08-22
  • 7.0.1 - 2012-08-08
  • 7.0 - 2012-08-07
  • 6.0.7 - 2012-01-09
  • 6.0.6 - 2011-12-30
  • 6.0.5 - 2011-12-29
  • 6.0.4 - 2011-12-19
  • 6.0.3 - 2011-12-19
  • 6.0.2 - 2011-12-09
  • 6.0.1 - 2011-12-05
  • 6.0 - 2011-11-25
  • 5.1.5 - 2010-03-16
  • 5.1.4 - 2010-02-22
  • 5.1.3 - 2010-02-02
  • 5.1.2 - 2010-01-25
  • 5.1.1 - 2010-01-06
  • 5.1 - 2010-01-05
  • 5.0.2 - 2009-12-14
  • 5.0.1 - 2009-12-08
  • 5.0 - 2009-11-30
  • 4.4.5 - 2009-09-01
  • 4.4.3 - 2007-09-13
  • 4.4.2 - 2007-08-03
  • 4.4.1 - 2007-07-02
  • 4.4 - 2007-06-25
  • 4.3.2 - 2007-03-01
  • 4.3 - 2006-12-04
  • 4.2.1 - 2006-10-12
  • 4.2 - 2006-09-01
  • 4.1 - 2006-08-21
  • 4.0.3 - 2006-03-23
  • 4.0.2 - 2006-03-22
  • 4.0.1 - 2006-01-24
  • 4.0 - 2005-11-28
  • 3.3 - 2005-02-07
  • 3.2.2 - 2004-12-17
  • 3.2.1 - 2004-12-15
  • 3.2 - 2004-12-14
  • 3.1.1 - 2004-10-26
  • 3.1 - 2004-10-22
  • 3.0.1 - 2004-09-10
  • 3.0 - 2004-08-27
  • 2.0.4 - 2003-12-04
  • 2.0.3 - 2003-12-01
  • 2.0.1 - 2003-05-30
  • 2.0 - 2003-04-01
  • 1.2 - 2002-12-13
  • 1.1 - 2002-12-10
  • 1.0.1 - 2002-10-09
  • 1.0 - 2002-09-26