Release notes

Nytt i PrimeTrader 7.5.5

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.5.4

Versjon 7.5.5 er en sikkerhetsoppdatering.

 

Nytt i PrimeTrader 7.5.4

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.5, 7.5.1, 7.5.2 og 7.5.3

Versjon 7.5.4 retter en feil som kunne gi kræsj ved åpning av prisinformasjonsvinduer  i 7.5.2 og 7.5.3.

 

Nytt i PrimeTrader 7.5.3

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.5, 7.5.1 og 7.5.2

Versjon 7.5.3 retter en feil i 7.5.2 som gjorde at den nye funksjonen "mid price % endring" ikke virket før aksjen hadde blitt handlet samme dag.

 

Nytt i PrimeTrader 7.5.2

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.5 og 7.5.1

Nytt i versjon 7.5.2 er:

Ny kollonne i Prisinformasjon

I Prisinformasjon kan du nå legge til kolonnen "Mid price % endring". Denne viser hvor mye mid price (snitt av bid og ask) avviker fra sist omsatte pris. Kan f.eks. være nyttig under auksjoner når mid price = bid = ask!
 

Ny feilrapporteringskommando

Under "Hjelp"-menyen finner du nå en kommando "Rapporter Feil" der du kan rapportere feil du finner i PrimeTrader. Sammen med feilmeldingen vil det sendes diagnostiske data om din versjon av PrimeTrader som kan hjelpe oss med å rette feilen.

Versjon 7.5.2 retter også en feil i det nye Kontooversiktvinduet, der "Nåværende egenkapital" ble regnet ut feil når man hadde aktive kjøpsordre.

 

Nytt i PrimeTrader 7.5.1

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.5

Versjon 7.5.1 retter en feil i 7.5 som gjorde at alarmer ikke fungerte. Den inneholder også noen hastighetsforbedringer.

 

Nytt i PrimeTrader 7.5

Denne versjonen er kun tilgjengelig som nedlasting fra vår nedlastnings-side.

Nytt i versjon 7.5 er:

Nytt kontoversiktsvindu

Se under Arkiv -> Ny... Dette vinduet erstatter det tidligere vinduet "Available". Det gir mer informasjon (eller mindre, dersom man velger bort "Vis Detaljer" fra "Innstillinger"-menyen) og virker for alle kundetyper, ikke bare lånekunder.
 

Mange bugs fikset

PrimeTrader er nå kompatibel med MacOS Sierra. En rekke mindre feil har blitt rettet, blant annet en som ga tilnærmet ubrukelige intradagsgrafer for svenske aksjer der det holdes auksjon i løpet av handelsdagen. Hastigheten har blitt forbedret.

 

Nytt i PrimeTrader 7.4.6

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.4.5

Versjon 7.4.6 er en sikkerhetsoppdatering.

 

Nytt i PrimeTrader 7.4.5

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjonene 7.4.1 - 7.4.4

Versjon 7.4.5 retter en feil som kunne oppstå i Intradagsposisjonsvinduet i versjon 7.4.4.

 

Nytt i PrimeTrader 7.4.4

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.4.1, 7.4.2 og 7.4.3

Den retter en feil i tidligere versjoner som gjorde at prisinformasjons-kolonnene for kjøpt/solgt idag, aktive salgsordre, nettobeholdning og tilgjengelig for salg ikke oppdaterte seg automatisk ved kjøp og salg.

 

Nytt i PrimeTrader 7.4.3

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.4.1 og 7.4.2

Den retter en feil i tidligere versjoner som kunne få PrimeTrader til å låse seg med feilmeldinger ved børsoppstart dersom man bruker intradagsvinduer med candlesticks.

 

Nytt i PrimeTrader 7.4.2

Denne versjonen er kun for Mac og er kun tilgjengelig som nedlasting fra vår nedlastnings-side. 

Den inneholder kun små endringer sammenliknet med 7.4.1, men gir full kompatibilitet med Mac OS X El Capitan.

 

Nytt i PrimeTrader 7.4.1

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 og 7.4

Nyhet i nyhetsleseren:
 Dobbeltklikk i nyhetsoversikten vil nå åpne nyhetsartikkelen i et eget vindu. Dermed kan selve oversiktsvinduet gjøres lite uten at det går utover lesbarheten.

Feil rettet:
 En misvisende "tool tip" i ordreskjemaets cancel-knapp har blitt erstattet, en feil med antall desimaler i prisinformasjonsvinduet har blitt rettet og ordreskjemaet lagrer nå innstillinger for standard beløp og ordreboknivå mellom hver innlogging.

 

Nytt i PrimeTrader 7.4

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.3, 7.3.1, 7.3.2 og 7.3.3

Vesentlig raskere intradagsgrafikk:
 Intradagsvinduene har blitt oppgradert og er nå langt mer effektive slik at PrimeTrader ikke vil belaste maskinen like mye og reagere raskere når man har mange åpne intradagsvinduer.

Diverse feilrettingerNytt i PrimeTrader 7.3.3

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.3, 7.3.1 og 7.3.2

Feil rettet:

Kun Windows: Fikset en feil som gjorde at det ikke var mulig å endre utløpstid for sesjon (idle timeout) dersom MDI-vinduer var valgt.

Nytt i Ordrestatus-vinduet:
To nye kolonner "exec paper" og "exec exchange" er lagt til. Dersom du handler papirer på alternative handelsplasser (for eksempel OSE-aksjer på Stockholmsbørsen), kan du vise hvilket papir og på hvilken børs ordren er lagt inn som i disse kolonnene. OBS: Dersom du allerede har en slik ordre aktiv, må du omstarte PrimeTrader etter at oppdateringen er fullført for å kunne se noe i disse nye kolonnene.

 

Nytt i PrimeTrader 7.3.2

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.3 og 7.3.1

Feil rettet:

Fikset en feil som gjorde at dersom man åpnet et "grått" ordreskjema og skrev inn antallet før man valgte salg eller kjøp, så ble antallet slettet og erstattet med en standardverdi

Forbedret Windowsutgaven slik at verktøylinjen flimrer mindre.

 

Nytt i PrimeTrader 7.3.1

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.3

Feil rettet:

Fikset en feil som gjorde at feltet for skjult antall var inaktivt ved åpning av ordreskjemaet.

 

Nytt i PrimeTrader 7.3

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.2 og 7.2.1

Avanserte ordretyper

Du kan nå legge inn usynlige ordre, "fill or kill"-ordre (ordre som enten matches med hele ordrestørrelsen hvis mulig eller umiddelbart kanselleres) eller "fill and kill"-ordre (ordre som matches helt eller delvis så langt det lar seg gjøre og så umiddelbart kanselleres). Usynlige ordre krever en viss størrelse, ordreskjemaet vil opplyse om dette. Vi har også lagt inn støtte for "mid spread pegged"-ordre, dette kommer etterhvert.
 

Flere endringsmuligheter i ordrestatusvinduet

Du kan nå endre både limit, trigger, antall og gyldighetsdato i ordrestatusvinduet, enten ved hjelp av menyvalget for ordrendring eller ved å klikke på det aktuelle feltet i vinduet og endre direkte.
 

Spesielt for meglere - nytt i multiordrevinduet

Multiordrevinduet inneholder nå muligheten for å legge inn stop/loss-ordre og mulighet for å legge inn ordre av de samme nye typene som er forklart over for vanlige enkeltordre. Grensesnitt for gyldighetsdato er også på plass, men det vil ta noe tid før denne funksjonaliteten er i drift.
 

Flere bugs fikset

Dette gjelder blant annet en bug i Intradagsbeholdning som gjorde at innstillinger for dette vinduet ble lagret feil. En annen feil som er fikset, gjorde at Mac-versjonen kunne komme med uforståelige feilmeldinger ved feil ved ordreinnleggelse eller bruke urimelig lang tid på å logge seg inn igjen når en sesjon var utgått på tid. Flere andre småfeil har også blitt fikset.  

Nytt i PrimeTrader 7.2.1

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.2

Følgende feil er rettet siden versjon 7.2:

Intradagsbeholdning: 
Rettet en feil som gjorde at snittpris for kjøp og salg kun ble vist med 2 desimaler (nå vises opp til 4 desimaler).

 

I tillegg har 2 andre mindre feil blitt rettet.

 

Nytt i PrimeTrader 7.2

Denne versjonen er kun tilgjengelig som nedlasting fra vår nedlastnings-side.

Les mer om hva som er nytt under 7.2-b3 og 7.2-b4 nedenfor. Versjon 7.2 er nesten identisk med 7.2-b4 men vi ber likevel betatestere om å installere på nytt - automatiske oppdateringer vil kun bli levert til 7.2, ikke 7.2-b4!

 

Nytt i PrimeTrader 7.2-b4

Denne versjonen er kun tilgjengelig som oppdatering fra versjon 7.2-b3 (som lastes ned fra vår beta-nedlastnings-side).

Forbedret grafikk på Windows

Windows-versjonen har fått bedre grafikk med mindre "flimring".


Diverse småfeil rettet

 

Nytt i PrimeTrader 7.2-b3

Denne versjonen er tilgjengelig som nedlasting fra vår beta-nedlastnings-side.

Konfigurerbar standardverdi for ordrestørrelse

Du kan nå spesifisere standard (ferdigutfylt i ordreskjemaet) størrelse på ordre (i pengesum) samt om et rundt antall aksjer skal velges. Du setter disse verdiene under Arkiv -> Tilpass PrimeTrader -> Ordreskjema.


Konfigurerbar standardverdi for ordrelimit

Du kan nå spesifisere om du ønsker at standard limit skal matche ordreboka (beste kjøper/selger på motsatt side) eller om du ønsker deg å legge deg et gitt antall ticks under beste kjøper/selger på "din" side. Du setter disse verdiene under Arkiv -> Tilpass PrimeTrader -> Ordreskjema.


Duplisering av ordre

I ordrestatusvinduet finnes nå en mulighet for duplisering av ordre. Dette brukes f.eks. dersom du ønsker å dele opp en større ordre som flere like mindre ordre. Legg inn en ordre først, og dupliser den deretter i så mange like (både antall og limit blir lik) kopier som du ønsker (og har aksjer/midler til).


Feilrettinger

PrimeTrader 7.2 inneholder en lang rekke feilrettinger. Spesielt har ordrebok-vinduene fått en grundig opprydning, som gir penere og mer feilfri tegning av vinduene og raskere oppstart. 


64-bits Windowsutgave
Windows-utgaven er nå en ekte 64-bitsapplikasjon. Installasjonsprogrammet vil selv finne ut om du kan bruke 64-bitsutgaven og installere den som passer for ditt operativsystem.
 

Signert Mac-utgave

Mac-utgaven er nå signert så den enkelt kan installeres på OS X Mountain Lion

Nytt i PrimeTrader 7.1.7

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.1.6

Følgende feil er rettet siden versjon 7.1.6:

Tickerlinje: 
Rettet en feil som gjorde at dersom tickerlinjen viste handler fra OSE og meglerselskap (kjøper og selger) ble vist, ville tickerlinjen utvide seg i horisontalretning inntil den "forsvant" utenfor skjermen. Rettet også en feil som gjorde at det var vanskelig eller umulig å endre størrelsen på tickerlinjen.

Nytt i PrimeTrader 7.1.6

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 og 7.1.5

Følgende feil er rettet siden versjon 7.1.5:

Snapshots: 
Rettet en feil som gjorde at dersom man tok et snapshot av en aksje og så lukket snapshotvinduet, ville det ofte ikke være mulig å ta et nytt snapshot av samme aksje.

Oppdateringen anbefales alle brukere uavhangig av om snapshots brukes, siden den underliggende feilen potensielt også kan ha utløst andre typer feil.

Nytt i PrimeTrader 7.1.5

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 og 7.1.4

Følgende feil er rettet siden versjon 7.1.4:

Intradagsgraf: 
Rettet en feil som gjorde at mange av handlene manglet ved visning av handler i intradagsgrafer, spesielt ved visning med høy oppløsning (når kun siste minutter ble vist). Denne feilen gjorde også at vist volum og verdi i mange tilfelle var for lavt. 
I tilegg er nå tegning av handler og grafen for sist omsatt penere på Mac OS X

Siste N handler:
 Rettet en feil som av og til førte til at handler ble stående unødvendig lenge med kjøper og selger som "?" i "Siste N handler"

Tickerlinje:
Rettet en feil i tickerlinje som førte til at handler av og til ble tegnet feil og etterlot seg "et spor" i tickerlinjen.

Fjernet lagring og lasting av interesselister fra Arkiv-menyen i vinduer der dette ikke hører hjemme (forsøk på å bruke disse førte til feilmelding)

Rettet en feil som førte til at PrimeTrader kunne stoppe opp og be om passord selv om brukeren ikke hadde foretatt seg noe spesielt (spesielt dersom PrimeTrader ble stående på over natta).

 

Nytt i PrimeTrader 7.1.4

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.1, 7.1.1, 7.1.2 og 7.1.3

Følgende feil er rettet siden versjon 7.1.3:

Siste N Handler og Tickerlinje:
 Kjøper og Selger blir nå vist korrekt i handler. NB: Siden kjøper/selger-informasjonen kommer litt etter handelsinformasjonen fra børsen, vil ikke "Slå sammen liknende handler" virke 100% i Tickerlinje dersom du viser kjøper og selger. Vi har også fortsatt noen små problemer med enkelte handler vi mangler kjøper-/selger-informasjon om.

Min Beholdning:
 Dessverre snek det seg inn en feil i versjon 7.1.3 som gjorde at Min Beholdning ble tomt. Dette er nå rettet.

Nytt i PrimeTrader 7.1.3

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.1, 7.1.1 og 7.1.2

Følgende feil er rettet siden versjon 7.1.2:

Ordrestatus/ordreskjema:
 Rettet en feil som kunne få PrimeTrader til å henge dersom man la inn en ordre uten å ha et åpent ordrestatusvindu.

 

Nytt i PrimeTrader 7.1.2

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.1 og 7.1.1

Følgende forbedringer er gjort siden versjon 7.1.1:

Prisinformasjon og MDI-vindu
: Tooltips (hjelpetekster) er forbedret og dukker raskere opp (spesielt i MDI-vinduet på Windows).

"Warning messages":
 Det dukker ikke lenger opp advarsler om "Finner ingen kilde for data fra ..." dersom "Min Beholdning" eller andre vinduer viser aksjer som vi ikke har kursfeed for. Dette vil bli etterfulgt av en oppdatering på serversiden som vil overføre mer (statisk) informasjon for slike aksjer i din beholdning, slik at de ikke vises som "????" i PrimeTrader.

diverse mindre feil rettet

 

Nytt i PrimeTrader 7.1.1

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.1

Følgende feil i versjon 7.1 har blitt rettet: 

Prisinformasjon (kun Windows):
 Angivelsen av stenge/åpningstid for valgt børs (minutter igjen til åpning/stengning) ble ikke oppdatert. (Tilsvarende angivelse i applikasjonsvinduet ved bruk av MDI hadde ikke denne feilen). Dette var beklageligvis samme feil som ble rettet i versjon 7.0.1. Feilen oppstår ikke ved nyinstallasjon av 7.1.

Ordrestatus:
Retter en feil som førte til at ordrestatusvinduet ikke ble lagret riktig (og derfor bl.a. kom opp på feil sted på skjermen ved neste gangs oppstart).

Oppsettsassistent
: Retter en feil som gjorde at dersom man avslo tilbudet om oppsettsassistent, ville den fortsette å spørre ved neste oppstart

Rettet noen andre småfeil.

 

Nytt i PrimeTrader 7.1

Denne versjonen er både tilgjengelig som komplett nedlasting og som automatisk oppdatering fra versjon 7.0, 7.0.1 og 7.0.2

Faner
(tabs): Du kan nå raskt skifte mellom interesselister ved å legge til faner. Lengst til venstre i fanelinjen finner du en "+", trykk på denne for å legge til en ny fane og laste en interesseliste inn i denne. Høyreklikk på en fane for å laste inn en annen interesseliste, lagre som en ny interesseliste eller fjerne fanen. Du kan når som helst skjule fanene (se Innstillinger-menyen).

Se ordre og handler fra underbrukere:
Superbrukere (f.eks. meglere eller vanlige kunder som også har en livkonto) kan nå velge å se (og ha muligheten til å endre) ordre for alle brukere samtidig i ordrestatusvinduet, og handler for alle brukere i "Utførte handler". I ordrestatusvinduet er det også mulig å kun se de ordrene man har lagt inn selv. Ordrestatusvinduet har også fått nye kolonner for "Kunde" og "Lagt inn av".

Også forbedret:

Innstillinger-menyen er nå tilgjengelig ved høyreklikk innenfor hele vinduet i noen vindustyper (Prisinformasjon, Utførte handler og flere).

Kundebytte er raskere for superbrukere

Gjennomsnittspris for (helt eller delvis) utførte ordre kan legges til som en kolonne i Ordrestatus

"Available"-vinduet er nå oversatt til norsk (bortsett fra tittelen…).

Feilrettinger:

Rettet en feil i Windows-utgaven (kun ved "løse vinduer", altså uten "MDI") som førte til at størrelsen til historikk- og intradagsvinduer ikke kunne endres fritt.

Rettet en feil som gjorde at Intradagsbeholdning viste helt feil resultat for handler foretatt i fremmed valuta

Rettet en feil som gjorde at siste dags kurs noen ganger ikke ble vist i historikkvinduer.

Rettet en feil som gjorde at ordrebokvinduer ikke fjernet eller fikk den røde linjen som markerer forsinket kurs dersom man endret vinduets ticker (gjennom drag/drop eller lenke) mellom tickere med og uten sanntidskurser.

Rettet en feil som gjorde at et åpent ordreskjema ikke endret muligheten til å legge inn short-ordre når man byttet mellom kunder med og uten mulighet for short-handel.

Rettet en feil som gjorde at informasjon om forrige kundes beholdning kunne henge igjen i et Prisinformasjonsvindu etter kundebytte

Rettet en feil i historikk- og intradagsvinduene som gjorde at Zoom-menyen ikke virket fra MDI-vinduets innstillinger-meny ("skiftenøkkelmenyen").

Rettet en feil som gjorde at "Min beholdning" etter omstart ble lastet inn som et vanlig prisinformasjonsvindu med interesselisten "my position". "Min beholdning" viser nå også brukernavn til aktiv bruker i tittel.

Rettet en feil som gjorde at interesselister kunne bli usynlige dersom man la til en ny interesseliste

 

Nytt i PrimeTrader 7.0.2

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.0 og 7.0.1.

Følgende feil i versjon 7.0/7.0.1 har blitt rettet: 

Intradagsgraf:
 Ved bytte av ticker ved linking eller drag/drop ble zoom til "dagens åpningstid" eller "Alle 5 dager" ikke beholdt.

Intradagsgraf:
 I noen tilfelle kunne det oppstå kræsj i grafer for lite omsatte aksjer dersom RSI-chart eller annen teknisk analyse ble vsit.

Intradagsposisjon:
 Urealisert avkastning ble vist som 100% for tomme posisjoner (det vises nå kun blankt felt).

MDI-vindu (kun Windows)
: Søk på ticker kunne gi alvorlig kræsj dersom ikke et Prisinformasjonsvindu eller annet vindu som "forstår" tickere var valgt som aktivt vindu før søket.

 

Nytt i PrimeTrader 7.0.1

Denne versjonen er tilgjengelig som automatisk oppdatering fra versjon 7.0 (kun for Windows).

Følgende feil i versjon 7.0 har blitt rettet: 

Prisinformasjon:
 Angivelsen av stenge/åpningstid for valgt børs (minutter igjen til åpning/stengning) ble ikke oppdatert. (Tilsvarende angivelse i applikasjonsvinduet ved bruk av MDI hadde ikke denne feilen)

(Mac- og Linux-versjonene hadde ikke denne feilen)

 

Nytt i PrimeTrader 7.0

Denne versjonen er tilgjengelig både som komplett nedlasting og som automatisk oppdatering fra versjon 7.0-b3 for dem som har testet betautgaven.

Følgende feil i betaversjonen av 7.0 har blitt rettet: 

Intradagsbeholdning:
 Det er nå igjen mulig å utelate visning av gårsdagens beholdning (og dermed utelate helt aksjer som ikke har blitt handlet idag). Fikset også en feil som gjorde at høyreklikk på noen linjer ikke ga korrekt meny for åpning av ordreskjema, intradagsgraf osv.


Vinner og tapere: 
Rettet en feil som ga kræsj ved forsøk på å sette verdier for minimum volum etc.


Historikk- og intradagsvinduer:
 Rettet en feil som gjorde det umulig å skjule menylinjen.

Svensk oversettelse er nå også ferdig (7.0-b3 inneholdt noen engelske tekster).

Se det følgende om 7.0-b3 for beskrivelse av nyhetene i versjon 7.0!

 

Nytt i PrimeTrader 7.0-b3:

Oppsettsassistent
PrimeTrader lar det nå generere oppsett som tilpasses skjermstørrelsen og dine behov. Oppsettsassistenten vil åpnes automatisk ved første oppstart av versjon 7, men kan også startes fra Arkiv-menyen. De ferdiggenererte oppsettene har mange innebygde finnesser, f.eks. intradagsvinduer, ordrebokvinduer etc. som er lenket til et prisinformasjonsvindu, og tilsvarende for indekser med et lite prisinformasjonsvindu.


MDI-vinduer
Windows-utgaven av PrimeTrader lar deg nå velge om du ønsker separate vinduer eller å samle alle vinduene innenfor et applikasjonsvindu (MDI-vindu).


Nytt og nyttigere vindu for Intradagsbeholdning
Det nye intradagsbeholdningsvinduet viser ikke bare din fortjeneste intradag, men kan nå også vise opprinnelig innkjøpspris for alle aksjer i din beholdning, og regne ut både realisert (idag) og urealisert gevinst. Du kan også kjøpe og selge direkte fra Intradagsbeholdning (høyreklikk på ticker og du vil få opp valg for ordreskjema mm.)


Lettere å bruke på vanskelige, langsomme eller kostbare nett
I stedet for å motta full datastrøm kan du nå velge å la PrimeTrader hente data i porsjoner med fra 2 sekunder til 1 minutts mellomrom. Innstillingen finner du under "Tilpass PrimeTrader..." i Arkiv-menyen


Nytt innebygd stilark
Stilarket "Wall Street" har som "Night Trader" lys tekst på mørk bakgrunn, men med blåtoner i stedet for svart/grått.


Høyreklikkmeny i alle vinduer
Innstillingsmenyen kan nå nås med høyreklikk fra alle vinduer.


Feilrettinger
En lang rekke feil er rettet, blant annet en alvorlig feil som kunne gi kræsj ved drag & drop til eller lenking av historikkvinduer.

Eldre release notes