Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. mars  
Informasjon om (BIOL) Biolase, Inc.
Ticker BIOL
Navn Biolase, Inc.
Børs Nasdaq
Papirtype Aksjer
Er aktivt Ja
Kan handles Ja
Forrige omsetningsdag 21/03-2019
Referansekurs 2.45
Antall aksjer 58 153 000
Markedsverdi 142 474 850
Lot-størrelse 1
Minstebeløp  
ISIN US 090 911 2072
Valuta USD
Price/earnings -2.29524
Earning per share 20181231 -1.05
Profit margin 20181231 -46.6168%
Innsideprosent 8.65%
Operating margin 20181231 -42.6823%
Earnings per share 20171231 -1.40
Omsetning 20171231 46 926 000
Netto inntekt 20181231 -21 516 000
Omsetning 20181231 46 155 000
Gjeld 20181231 15 967 000
Egenkapital 20181231 33 307 000
Bokført verdi pr aksje 20181231 526 231
Volatilitet 1.2002
Markedsverdi 50 914 100
Beta 2.318
Andel eid av institusjonelle 55.95%
Gjennomsnittsvolum 81 360 000
Splitt-dato 12/12-2013
Splitt-faktor 1.005
Splitt-dato 12/03-2014
Splitt-faktor 1.005
Splitt-dato 11/05-2018
Splitt-faktor 0.20