Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 18. desember  
Informasjon om (BIOL) Biolase, Inc.
Ticker BIOL
Navn Biolase, Inc.
Børs Nasdaq
Papirtype Aksjer
Er aktivt Ja
Kan handles Ja
Forrige omsetningsdag 17/12-2018
Referansekurs 0.92
Antall aksjer 58 153 000
Markedsverdi 53 500 760
Lot-størrelse 1
Minstebeløp  
ISIN US 090 911 2072
Valuta USD
Price/earnings -1.10989
Earning per share 20171231 -1.40
Profit margin 20171231 -35.9097%
Innsideprosent 8.65%
Operating margin 20171231 -37.3631%
Earnings per share 20161231 -1.45
Omsetning 20161231 51 810 000
Netto inntekt 20171231 -16 851 000
Omsetning 20171231 46 926 000
Gjeld 20171231 13 370 000
Egenkapital 20171231 36 050 000
Bokført verdi pr aksje 20171231 1 429 553
Volatilitet 1.1715
Markedsverdi 20 861 500
Beta 1.7373
Andel eid av institusjonelle 55.95%
Gjennomsnittsvolum 38 827 000
Splitt-dato 12/12-2013
Splitt-faktor 1.005
Splitt-dato 12/03-2014
Splitt-faktor 1.005
Splitt-dato 11/05-2018
Splitt-faktor 0.20