Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 23. oktober  
Informasjon om (CYTR) CytRx Corporation
Ticker CYTR
Navn CytRx Corporation
Børs Nasdaq
Papirtype Aksjer
Er aktivt Ja
Kan handles Ja
Forrige omsetningsdag 22/10-2018
Referansekurs 0.80
Antall aksjer 55 723 000
Markedsverdi 44 578 400
Lot-størrelse 1
Minstebeløp  
ISIN US 232 828 6081
Valuta USD
Price/earnings -1.62745
Earning per share 20171231 -1.46
Profit margin 20171231 -34 986.432%
Innsideprosent 31.55%
Operating margin 20171231 -32 871.46%
Earnings per share 20161231 -3.78
Omsetning 20161231 200 000
Netto inntekt 20171231 -34 986 432
Omsetning 20171231 100 000
Gjeld 20171231 30 202 464
Egenkapital 20171231 47 086 513
Bokført verdi pr aksje 20171231 647 171
Volatilitet 0.6138
Markedsverdi 27 919 100
Beta 1.7398
Andel eid av institusjonelle 18.35%
Gjennomsnittsvolum 117 416 000
Splitt-dato 06/02-1996
Splitt-faktor 0.25
Splitt-dato 16/05-2012
Splitt-faktor 0.14286
Splitt-dato 01/11-2017
Splitt-faktor 0.16667