Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 18. april  
Ingen kjente korrelasjoner for denne aksjen.