Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 20. oktober  
Kurs i underliggende papir STL (Statoil)
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
-0.00 0.00%     -------
Kurs i underliggende papir STL (Statoil)
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning
-0.00 0.00%     -
Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
------
Derivater
Ticker Type Innløsningskurs Bortfall Kjøper Selger Siste Volum  
Exchange traded notes
BULL-STL-X4-CZ Exchange traded notes     268.31272.53    Handle
BULL-STL-X3-CZ2 Exchange traded notes     26.3826.69    Handle
BULL-STL-X3-CZ Exchange traded notes     122.83      Handle
BULL-STL-X3-CB Exchange traded notes     302.85306.47    Handle
BULL-STL-X2-CZ2 Exchange traded notes     20.5420.70    Handle
BULL-STL-X2-CB Exchange traded notes     222.47224.28    Handle
BULL-STL-NOX5VON Exchange traded notes     174.25182.16    Handle
BEAR-STL-X5-VON Exchange traded notes     1.341.41    Handle
BEAR-STL-X4-CZ Exchange traded notes     1.671.70    Handle
BEAR-STL-X3-CZ2 Exchange traded notes     1.761.79    Handle
BEAR-STL-X3-CB Exchange traded notes     4.914.98    Handle
BEAR-STL-X2-CZ2 Exchange traded notes     3.363.39    Handle
BEAR-STL-X2-CB Exchange traded notes     14.2214.34    Handle
BEAR-STL-NOX5VON Exchange traded notes     0.050.06    Handle
BEAR-STL-NOX3VON Exchange traded notes     2.742.82    Handle
BULL-STL-HA Exchange traded notes   07/09-2019         Handle
BEAR-STL-HA Exchange traded notes   07/09-2019         Handle
BULL-STL-DNM Exchange traded notes   14/02-2041         Handle
BEAR-STL-DNM Exchange traded notes   14/02-2041         Handle
BULL-STL-X3-DNM Exchange traded notes   29/08-2041         Handle
BEAR-STL-X3-DNM Exchange traded notes   29/08-2041         Handle
SHORT-STL-DNM Exchange traded notes   10/05-2046         Handle
BULLSTLX3NON Exchange traded notes   31/12-3999         Handle
BULLSTLX2NON Exchange traded notes   31/12-3999         Handle
BULL-STL-X3-ND Exchange traded notes   31/12-3999         Handle
BEARSTLX3NON Exchange traded notes   31/12-3999         Handle
BEARSTLX2NON Exchange traded notes   31/12-3999         Handle
BEARSTLX1NON Exchange traded notes   31/12-3999         Handle
BEAR-STL-X3-ND Exchange traded notes   31/12-3999         Handle