Valg av fokus på tekstbokser

Bruk JavaScript til å autofokusere på tekstbokser.