Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 20. november 18:00  
Ingen handler i SpiffX AB i dag.