Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 20. november 17:37  

Informasjonsdump for Oslo Børs Shipping Index (OBSHX)

Kursdata er tilgjengelig som filer på forskjellige formater.