Kurser i sanntid. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

05/09-2005 09:39:30: (OSLO.OTC) Bente A. Landsnes ny leder av Oslo Børs

Styret ved Oslo Børs har ansatt Bente A. Landsnes som ny børsdirektør. Landsnes er i dag konserndirektør IT og betalingstjenester i DnB NOR ASA, og sitter i konsernledelsen. Hun har blant annet erfaring som styremedlem i Oslo Børs, VPS (Verdipapirsentralen) og NOS (tidl. Norsk Oppgjørssentral). Landsnes vil tiltre stillingen som børsdirektør 1. januar 2006, når børsdirektør Sven Arild Andersen går av med pensjon.

Et arbeidsutvalg i børsstyret har siden begynnelsen av juni arbeidet med å rekruttere ny børsdirektør. Det har vært gjennomført et omfattende og grundig arbeid, hvor også konsulentfirmaet ISCO Group har bistått i arbeidet. En rekke kandidater har vært vurdert.

- Det var særlig avgjørende at Bente A. Landsnes har bred og lang erfaring som leder, med gode resultater. Hun har hatt store lederoppgaver i finansmarkedet, inklusive den delen av markedet som er svært relevant for Oslo Børs. Hun har dessuten fått god kjennskap til verdipapirkjeden gjennom flere sentrale styreverv, og var også nestleder i styret da hun gikk ut av børsstyret i 2004. Landsnes har personlige egenskaper, kompetanse og erfaring som gir henne meget gode forutsetninger til å lede Oslo Børs, samt til å representere børsen på en god måte både utad og innad, sier styreleder Harald Norvik.

Bente A. Landsnes er 48 år. Hun startet sin yrkeskarriere i Bankenes Betalingssentral (BBS) i 1977. I 1992 ble hun seksjonsdirektør i BBS med ansvar for bankavregning, interbank og etter hvert også datadrift og internasjonale engasjementer. I 1996 ble hun assisterende banksjef i Sparebanken NOR konsern, først med ansvar for valuta, oppgjør/likviditet samt risikostyring og fra 1998 som banksjef og seksjonsleder for oppgjør/internasjonale tjenester. I dette inngikk også IT-ansvar for megler-/verdipapirsystemer.

Fra 2000 har Landsnes vært konserndirektør, først i det fusjonerte Gjensidige NOR og så i DnB NOR som konserndirektør IT og betalingstjenester. Hun hadde ansvaret for den vellykkede integrasjonen mellom DnB og Gjensidige NOR Sparebank på IT-, oppgjørs- og betalingstjenester. Hun har i dag også ansvar for produktutvikling og drift av konsernets betalingsprodukter og salg av disse til næringslivskunder. Lederansvaret omfatter ca. 1.000 ansatte.

Landsnes har gjennomført en rekke kurs- og utdanningsprogram, inklusive Administrativt Forskningsfonds (AFF) Solstrand lederutviklingsprogram samt AFFs topplederprogram.

Vedlegg: CV

For nærmere informasjon:

Harald Norvik, styreleder Oslo Børs, tlf. 982 63999 Bente Avnung Landsnes, tlf. 905 50495CV - Bente A. Landsnes

Utdanning:

2001 AFF, Topplederprogrammet 2000 PWC, Styrearbeid 1999 AFF, Ledelse ved coaching 1991-95 Diverse finansfaglige kurs 1993 AFF, Solstrand lederutviklingsprogram

Arbeidserfaring:

2003-dd. DnBNOR ASA Konserndirektør IT og betalingstjenester 2000-2003 Gjensidige NOR Sparebank Konserndirektør finans og betalingstjenester 1998-2000 Sparebanken NOR Banksjef og leder for oppgjør/internasjonale tjenester 1996-1997 Sparebanken NOR Ass. banksjef 1992-1996 Bankenes Betalingssentral AS Seksjonsdirektør 1988-1992 Bankenes Utredningsselskap AS Daglig leder 1986-1988 Tifix data AS Sjefskonsulent, prosjektleder 1977-1987 Bankenes Betalingssentral AS Avd.leder

Styreverv:

2004-dd. Bransjestyre Bank og betalingsformidling i Finansnæringens Hovedorganisasjon Styreleder 2004-dd. Sparebankforeningen Nestleder i styret 2004-dd. Doorstep AS Styremedlem 2003-dd Bankenes Betalingssentral Styremedlem 2000-dd. Watch Ltd. Styremedlem 2001-2004 Oslo Børs Holding/Oslo Børs ASA Nestleder 2002-2004 Visa Norge AS/Teller AS Styremedlem 2002-2003 Gjensidige NOR Spareforsikring AS Styremedlem 2000-2002 Cresco Styreleder 1999-2002 Verdipapirsentralen Styremedlem 1998-2001 Norsk Oppgjørssentral Styremedlem 1997-2001 SWIFT Norge Styremedlem 1992-1995 ECBS (European Committee for Banking Standards) Representant for norske, svenske og finske banker 1993-1995 Bankenes Utredningsselskap AS Styremedlem 1988-1993 Deltager og leder i FNs arbeid med standardisering av internasjonal handelNyheten er levert av NFMF.